חדשות שוק ההון

גלובל כנפיים מוכרת שלושה מטוסים המוחכרים לבריטיש איירווייז

התמורה שתקבל החברה מוערכת בכ-19 מיליון דולר; לאחר השלמת העסקה צפוי לחברה תזרים פנוי של כ-40 מיליון דולר

חדשות ספונסר 24/02/2020 12:48

א+א-

חברת גלובל כנפיים ליסינג מדווחת היום כי דירקטוריון החברה אישר מכירת שלושה מטוסים מתוך צי המטוסים של החברה, המוחכרים לחברת התעופה בריטיש אירווייז.

 

שלושת המטוסים הנמכרים כוללים שני מטוסים מדגם איירבוס 320-200 משנת ייצור 2001 ו-2002 בהתאמה, המוחכרים לבריטיש, לגביהם החברה נמצאת בשלב סופי של גיבוש מכתב כוונות למכירתם לחברת החכרה בינלאומית לאחר שהוסכמו התנאים המסחריים בין הצדדים.

 

מטוס נוסף שהחברה מעוניינת למכור הוא מדגם איירבוס 321-200 משנת ייצור 2006, המוחכר גם הוא לבריטיש, ולגביו החברה התקשרה במכתב כוונות נפרד למכירתו לחברת החכרה בינלאומית אחרת.

 

בהתאם להסכמות במכתבי הכוונות בין החברה לבין כל אחת מהרוכשות, כתוצאה מהעסקאות אם אכן יושלמו, החברה צפויה לרשום רווח הון כולל של כ-19 מיליון דולר. העסקה צפויה להיות מושלמת במהלך המחצית הראשונה של שנת 2020.

 

כתוצאה מהעסקאות ולאחר פירעון מוקדם של הלוואות שנטלה החברה ושיתרתן עומדת על כ-17.5 מיליון דולר, ניכוי רזרבות שהעמידה החוכרת לחברה ודמי חכירה שיתקבלו עבור התקופה שלאחר המועד שסוכם, יחד עם עלויות נלוות נוספות, צפוי לחברה תזרים פנוי בסך של כ-40 מיליון דולר.

 

העסקה כפופה לתנאים מתלים הכוללים בין היתר את קבלת כל האישורים הנדרשים, לרבות אישורים מצדדים שלישיים וכן היעדר שינוי מהותי לרעה ביחס למטוסים או לחוכרת עד למועד ההשלמה בפועל.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה