חדשות שוק ההון

קרדן נדל”ן תבצע עבודות בפרויקט בגבעת שמואל בתמורה ל-148 מיליון ₪

הפרויקט כולל שני מגדלים בני 24 קומות; תקופת ביצוע הפרויקט כ-34 חודשים; העבודות יחלו עם קבלת היתר הצפוי להתקבל בחודשים הקרובים

חדשות ספונסר 05/02/2020 12:10

א+א-

חברת קרדן נדל"ן מדווחת היום כי חברת הבת אל הר הנדסה ובנין חתמה על הסכמים לביצוע עבודות בניה עם שתי מזמינות שונות, לבניית שני בנייני מגורים בהיקף כולל של 148 יחידות דיור, ברחוב ליפקין שחק בגבעת שמואל.

 

הפרויקט כולל בניית 3 מרתפים ו-24 קומות מגדל בכל אחד משני הבניינים. תקופת ביצוע הפרויקט צפויה לארוך כ-34 חודשים, והתמורה עבורו מסתכמת לכ-148 מיליון ₪. תחילת ביצוע העבודות יהיה כאשר יתקבל ההיתר במהלך החודשים הקרובים. במסגרת הסכמי הביצוע תתחייב אל הר להעמיד לטובת מזמינות העבודה ערבות ביצוע והתחייבות לקיזוז עכבון כמקובל.

 

במקביל להסכם הביצוע עם מזמינות העבודה, חתמה החברה עם שישה מיחידי קבוצות הבעלים משתי מזמינות העבודה על הסכם לרכישת זכויות לבעלות בקרקע וזכויות להיות חבר בקבוצת הבעלים בהיקף כולל של 34 יחידות דיור בשני הבניינים בפרויקט בתמורה לכ-28 מיליון ₪. אחת הרכישות מותנה בתנאים מתלים, הסכמי הביצוע לא הותנו בהשלמת העסקאות לרכישת הזכויות.

 

אל הר עוסקת במתן שירותי קבלן מבצע בפרויקטים לבניית מבני מגורים, מבנים מסחריים ומבנים ציבוריים. החברה נוסדה בשנת 1991 ומוחזקת על ידי קבוצת קרדן בשיעור של 100%.

 

חברת קרדן נדל"ן סיכמה את הרבעון השלישי של שנת 2019 עם עלייה במכירות, שיפור שיעור הרווח הגולמי ועלייה ברווחים. ההכנסות ברבעון השלישי של 2019 הסתכמו בכ-95.1 מיליון ש"ח, לצד עלייה בשיעור הרווח הגולמי לכ-21.8% ועלייה ברווח הנקי המיוחס לבעלי המניות לכ-5.1 מיליון ש"ח. ההון העצמי של החברה בתום הרבעון השלישי של 2019 עלה לכ-511 מיליון שקל והיווה כ-56.1% מסך המאזן, בניכוי מקדמות מרוכשי דירות והתחייבויות לבעלי קרקע.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה