קבוצת G1: הרווח התפעולי גדל ב-6.1% ברבעון והסתכם ב-15.6 מיליון ₪

ה-EBITDA ברבעון השלישי לשנת 2019 הסתכם בכ-21.5 מיליון ₪; החברה דיווחה על חלוקת דיבידנד רבעוני בסך כולל של 11.4 מיליון ₪

חדשות ספונסר 24/11/2019 14:10

א+א-

קבוצת G1 שבשליטת קרן פימי, העוסקת בשילוב שירותי בטחון ובטיחות, מפרסמת את תוצאותיה לרבעון השלישי ותשעת החודשים הראשונים לשנת 2019.

 

הכנסות החברה בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2019 הסתכמו בכ- 604.1 מיליון ש"ח, לעומת הכנסות של כ-599.3 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הכנסות החברה ברבעון השלישי לשנת 2019 הסתכמו בכ-205.7 מיליון ש"ח, לעומת כ-204.8 ברבעון המקביל אשתקד.

 

הרווח התפעולי בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2019 הסתכם בכ-43.9 מיליון ש"ח, עליה של כ- 3.9% לעומת רווח תפעולי של כ-42.3 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח התפעולי ברבעון השלישי לשנת 2019 הסתכם בכ-15.6 מיליון ש"ח, עלייה של כ-6.1%, לעומת רווח תפעולי של כ- 14.7 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד .

 

הרווח הכולל בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2019 הסתכם בכ-33.6 מיליון ש"ח, עלייה של כ-6.4%, לעומת רווח כולל של כ-31.6 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח הכולל ברבעון השלישי לשנת 2019 הסתכם בכ-11.3 מיליון ש"ח, עלייה של כ-7.6%, לעומת רווח כולל בסך של כ-10.5 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

 

ה-EBITDA בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2019 הסתכם בכ-64.9 מיליון ש"ח, עלייה של כ-41% לעומת EBITDA של כ-46 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. ליישום התקינה החשבונאית IFRS16 היה מרכיב חיובי בסך של כ- 18 מיליון ש"ח.

 

ה-EBITDA ברבעון השלישי לשנת 2019 הסתכם בכ-21.5 מיליון ש"ח, עלייה של כ-33.7% לעומת EBITDA בסך של כ-16.1 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. כ-6.1 מיליון ש"ח נובע מהשפעות התקינה החשבונאית IFRS16.

 

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2019 הסתכם לסך של כ-29.3 מיליון ש"ח לעומת תזרים מזומנים בסך של כ-19.2 מיליון ש"ח מפעילות שוטפת בתקופה המקבילה אשתקד.

 

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ברבעון השלישי לשנת 2019 הסתכם לסך של כ-16.4 מיליון ש"ח לעומת תזרים מזומנים בסך של כ-14.7 מיליון ש"ח מפעילות שוטפת ברבעון המקביל אשתקד.

 

ההון העצמי ליום 30 בספטמבר, 2019 הסתכם לסך של כ-124.8 מיליון ש"ח לעומת הון עצמי בסך של כ-119.2 מיליון ש"ח ליום 31 בדצמבר 2018. ההון עצמי לסך המאזן ליום 30 בספטמבר 2019 הוא כ-30.2%.

 

דירקטוריון החברה החליט על חלוקת דיבידנד רבעוני בסך של כ- 11.4 מיליון ש"ח, כ-0.14 ש"ח למניה. הדיבידנד יחולק ביום 12 בדצמבר 2019 למחזיקי מניות ביום 4 בדצמבר 2019. מתחילת השנה הקבוצה הכריזה דיבידנד בסך מצטבר של כ-40.7 מיליון ש"ח המגלם תשואה של כ-7.9%.

 

מיקי אדיב, מנכ"ל קבוצת 1G מסר: "אנו מפגינים צמיחה ברווחיות, המעידה על איתנותה של הקבוצה על אף הסביבה העסקית התחרותית והמאתגרת. במקביל לפרסום תוצאות הרבעון, אנו שמחים לעדכן כי לאחר תקופת המאזן ג’י וואן טכנולוגיות מיגון בע"מ (חברה בקבוצת G1) חתמה על הסכם לשיתוף פעולה עם חברת ש.שחר – שירותי בקרה וסיור בע"מ, שקיבל את אישור הממונה על התחרות, לפיו תוקם חברה בהחזקה משותפת בשליטת ג’י וואן טכנולוגיות מיגון, שתחזיק 70% ממניות החברה המשותפת ואת היתרה תחזיק ש.שחר.

 

החברה המשותפת תקלוט במועד השלמת העסקה את פעילות ש.שחר בתחום שירותי המוקד, הסיור והתקנת מערכות מתח נמוך. אנו מאמינים כי מהלך זה עשוי לחזק ולתרום להמשך צמיחת החברה בכלל וחטיבת המוקדים בפרט. אנו שמחים גם לברך את הגברת לילך אשר-טופילסקי על מינויה כיו"ר דירקטוריון החברה החל מיום 2 בדצמבר 2019, ובטוחים שהחברה תוכל להפיק רבות מהצטרפותה.

 

אנו מבקשים באותה ההזדמנות להביע תודה מיוחדת למר אלדד בן משה, יו"ר הדירקטוריון היוצא, אשר התווה את דרכה של החברה והוביל אותה בתבונה רבה בשנים האחרונות. לסיכום, אנו ממשיכים במאמץ לפעול במגוון דרכים לטובת בניית מנועי צמיחה נוספים, בעיקר בתחומי שירותי הביטחון, בטיחות ושירותים משלימים נוספים עם דגש על בידול ופיתוח פתרונות ללקוחותינו תוך שמירה על עקרון חלוקת דיבידנד משמעותי והצפת ערך לבעלי המניות."

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה