חדשות שוק ההון

גלובל כנפיים בהסכם למכירת 3 מטוסים יחד עם הסכמי החכרה תמורת כ-59 מיליון דולר

כתוצאה מהמכירה של שלושת המטוסים, ככל ותושלם, צפויה החברה לרשום בדוחותיה הכספיים רווח הון כולל בסך של כ- 4 מיליון דולר

מערכת ספונסר 27/06/2018 09:09

א+א- 1

החברה מתכבדת לדווח כי ביום 26 ביוני 2018 נחתם הסכם למכירת שלושה מטוסים מתוך צי המטוסים של החברה, שני מטוסים מדגם בואינג 800-737 ומטוס נוסף מדגם איירבוס 200-330 , יחד עם הסכמי ההחכרה של מטוסים אלו, בעסקה שעיקריה כדלקמן:

 

שלושת המטוסים הנמכרים, כאמור לעיל, כוללים מטוס מדגם בואינג 800-737 ,משנת ייצור 2001 ,המוחכר לחברת התעופה הדרום קוריאניתקוריאן אייר ואשר הסכם החכרתו מסתיים בסוף חודש יוני 2018, מטוס נוסף מדגם בואינג 800-737 ,משנת ייצור 2000 ,המוחכר גם הוא לקוריאן אייר ואשר הסכם החכרתו הינו בתוקף לתקופה המסתיימת ברבעון הראשון לשנת 2020, ומטוס מדגם איירבוס 200-330 , משנת ייצור 2000 ,אשר החברה התקשרה לא מכבר (אפריל 2018) בהסכם להחכרתו מחדש ללקוח חדש (חברת התעופה הבריטית Virgin Atlantic Airways Limited) יחד עם קוריאן אייר.

 

בהתאם להסכם, בו התקשרה החברה בעצמה ובאמצעות חברות הרשומות באירלנד שהינן הבעלים של המטוסים, ושאותן החברה מאחדת בדוחותיה הכספיים, תמורת המכירה נכון למועד החתימה על ההסכם, מסתכמת לסך של כ- 59 מיליון דולר, והינה כפופה להתאמות, כפי שנקבעו בין הצדדים, במועד השלמת העסקה. תמורת המכירה תשולם לקבוצה, ככל והעסקה תושלם, כתשלום נטו, לאחר ניכוי של תשלומי רזרבות ופיקדונות שהעמידו החוכרות לקבוצה, ושל דמי חכירה שהתקבלו בידי הקבוצה בגין התקופה שלאחר המועד הכלכלי עליו סיכמו הצדדים לעסקה.

 

בכל הנוגע להלוואות שנטלה החברה בקשר לשני המטוסים המוחכרים לקוריאן אייר, קודם לחתימה על ההסכם פרעה החברה בפירעון מוקדם את יתרת הלוואות אלו, אשר הסתכמה (קרן) לסך כולל של כ- 9 מיליון דולר. כתוצאה מהמכירה של שלושת המטוסים, ככל ותושלם, ולאחר הפירעון המוקדם של ההלוואות שנטלה החברה בקשר לשני המטוסים המוחכרים לקוריאן אייר, צפוי לחברה תזרים פנוי (נטו) בסך של כ- 24 מיליון דולר. כתוצאה מהמכירה של שלושת המטוסים, ככל ותושלם, צפויה החברה לרשום בדוחותיה הכספיים רווח הון כולל בסך של כ- 4 מיליון דולר.

 

השלמת העסקה כפופה להתקיימות של מספר תנאים מתלים, כמקובל בעסקאות מכירה מסוג זה, הכוללים, בין היתר, קבלת כל האישורים הנדרשים על פי דין לרבות אישורים מצדדים שלישיים והיעדר שינוי מהותי לרעה (ביחס למטוסים ו/או לחוכרת הרלוונטית) עד למועד ההשלמה בפועל. לפיכך, אין כל וודאות באשר להשלמת העסקה והוצאתה לפועל. ככל והמכירה אכן תושלם היא צפויה להתבצע בשבועיים הקרובים.

תגובה אחת

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה
  1. 1
    שתמכור יחד עם טייסים אז

    רווח הון יהיה 8מיליון.ועתיד שקט
    למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

    erder 27/06/2018 09:18