חדשות שוק ההון

השותפים ב”תמר” חתמו על מסמך כוונות לייצוא גז טבעי למצרים

האספקה ע"פ ההסכם המחייב בכמות של עד MMBtu 250,000 ליום למשך 7 שנים, אך הקונה אינו מחויב לרכישת כמויות מינימום. המחיר שנקבע דומה למחירים בהסכמים קודמים ליצוא גז

מערכת ספונסר 19/10/2014 09:03

א+א-

השותפות במאגר הגז הטבעי "תמר" ישראמקו , דלק קידוחים , אבנר ואלון גז, הודיעו הבוקר (א’) כי ביום ו’ האחרון (17.10) נחתם מכתב כוונות בלתי מחייב בין שותפי תמר לבין חברת Dolphinus Holdings Limited, במסגרתו אישרו הצדדים את כוונתם לנהל משא ומתן בלעדי על הסכם לאספקת גז טבעי מפרויקט תמר לקונה באמצעות צינור הגז הקיים המופעל על-ידי חברת East Mediterranean Gas Limited, לשיווק בלעדי ללקוחות במצרים.

 

מכתב הכוונות כולל מספר תנאים מסחריים לעסקה המוצעת, אשר ישמשו כבסיס לניהול המו"מ על תנאי ההסכם המחייב. האספקה על פי ההסכם המחייב הינה בכמות של עד MMBtu 250,000 ליום, במשך תקופה של 7 שנים. אספקת הגז תהיה על בסיס אספקה מזדמנת (interruptible) של כמויות גז עודפות שיעמדו לרשות שותפי תמר מפרויקט תמר, אולם שותפי תמר יתחייבו לספק כמות מצטברת מינימאלית של 5 BCM (מיליארד מטר מעוקב) במשך תקופה של 3 שנים, בכפוף למגבלה היומית שלעיל ולמגבלות האספקה של נתיבי גז לישראל.

 

כוונת הצדדים היא שהגז יובל דרך מערכת ההולכה של נתג"ז לאשקלון, ומשם למצרים באמצעות צינור EMG.

 

למיטב ידיעת השותפות, הגז שירכש על ידי הקונה יסופק בעיקר לצרכנים תעשייתיים במצרים, אולם מאחר שהאספקה הינה על בסיסי מזדמן, הקונה אינו מחוייב לרכישת כמויות מינימום. שותפי תמר מעריכים, כי אם ההסכם המחייב יחתם והתנאים המוקדמים על פיו יתקיימו, הקונה ירכוש חלק מהותי מהכמות המצטברת המינימלית. מחיר הגז שנקבע במכתב הכוונות דומה למחירים שנקבעו בהסכמים אחרים ליצוא גז מישראל, ומבוסס בעיקרו על נוסחה הכוללת הצמדה למחירי חבית נפט מסוג ברנט (Brent), והכוללת "מחיר רצפה".

 

יובהר כי מכתב הכוונות איננו מחייב, וכי העסקה הפוטנציאלית כפופה להשלמת המשא ומתן בין הצדדים ולחתימה על ההסכם המחייב. בשלב זה, הצדדים מעריכים כי ההסכם המחייב יהיה כפוף למספר תנאים מתלים, לרבות קבלת כל האישורים הנדרשים מהרשויות בישראל ובמצרים והגעה להסדר בין הקונה לבין EMG באופן שיאפשר לקונה להוביל את הגז באמצעות צינור EMG.

 

למיטב ידיעת השותפות, הקונה (Dolphinus Holdings Limited) מייצג קונסורציום של צרכני גז לא ממשלתיים תעשייתים ומסחריים מצריים גדולים, מפיצי גז, ויזמיים בראשות ד"ר עלא ערפא.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה