דלק קבוצה 9,505 9%

מספר נייר: 1084128 שווי שוק: 1,269,388 אלפי ₪ ענף: חיפושי נפט וגז

  1. הודעות חשובות

גרף תקופתי
  1. דיונים

  2.