חדשות שוק ההון category name

איי.אי.אס רשמה גידול של 21% ברווחים ל-5.7 מיליון שקל ברבעון א’

הכנסות החברה משכירות ממקרקעין ומנדל"ן להשקעה הסתכמו ברבעון הראשון לכ-4.9 מיליון ₪, גידול של כ-23% לעומת רבעון מקביל אשתקד הנובע מהכנסה חד פעמית ומעלייה בשכ"ד

מערכת ספונסר 25/05/2014 09:53

א+א-

איי.אי.אס החזקות מדווחת על תוצאות הרבעון הראשון לשנת 2014: הכנסות החברה משכירות ממקרקעין ומנדל"ן להשקעה הסתכמו ברבעון הראשון לכ-4.9 מיליון ₪, גידול של כ-23% לעומת רבעון מקביל אשתקד הנובע מהכנסה חד פעמית ומעלייה בשכ"ד. ההכנסות מהשכרתם השוטפת של שטחים בפארק תעשייה פלמחים, לא כוללות את ההכנסה בגין שכירות מפעל ספנקריט אשר בבעלות החברה (הכנסה משכירות של כ-750 אלפי ₪).

 

גידול ב-NOI ברבעון ל-4.1 מיליון ש"ח בהשוואה לכ-3.4 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד, המשקף גידול של כ 21%.

 

הכנסות החברה ושירותים מבניה מתועשת הסתכמו לכ-13.9 מיליון ₪, עלייה של כ-5.3% לעומת רבעון מקביל אשתקד. הכנסות אלו נובעות ממכירות חברת ספנקריט, המייצרת מוצרים לתחום הבנייה המתועשת. הצמיחה במכירות נובעת בעיקר מעלייה בכמויות הנמכרות וכן מעליית מחירי המכירה כתוצאה מתנופת ביצוע בתחום המבנים בהם משמשים מוצרי החברה.

 

הרווח התפעולי ברבעון הסתכם לכ-6.7 מיליון ₪, לעומת כ-4.6 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד, המשקף גידול של כ 45%.

 

הרווח לפני מס הסתכם לכ-10.2 מיליון ₪, לעומת כ-5.8 מיליון ₪ ברבעון המקביל. הרווח ברבעון כולל רווח לפני מס של כ-3.7 מיליון ₪ לפני מס כתוצאה ממכירת יתרת 25% מהחזקות פיצה דומינוס גרמניה.

 

הרווח הנקי ברבעון הסכם לכ-5.7 מיליון ₪ לעומת כ-4.7 מיליון ₪ בתקופה מקבילה אשתקד, המשקף גידול של כ 21%.

 

ההון העצמי של החברה ליום 31.3.2014 הינו כ-356.5 מיליון ₪, שיעור של כ-72.8% מסך מאזן.

 

מינוף פיננסי נמוך כפי שבא לידי ביטוי בסך החוב הפיננסי של החברה אשר עומד על כ-30 מיליון ₪ ומהווה כ-6% מסך המאזן.

 

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם לכ-360 אלפי ₪ לעומת כ-4.4 מיליון ₪ ברבעון המקביל, עיקר הירידה נובעת מעלייה נקודתית בצרכי ההון החוזר.

 

חיים גייר, יו"ר החברה: "תוצאות הרבעון הראשון של 2014 הן המשך ישיר לצמיחה העקבית בפעילותנו ברבעונים האחרונים. הפעילות התעשייתית נהנית מעליית מחירי מכירה ומתנופת ביצוע בתחום הבניה. פארק התעשייה פלמחים הינו נכס נדל"ן מהמעלה הראשונה, והחברה מבצעת תהליך מתמשך של ניצול מיטבי של הפוטנציאל העסקי הרב הטמון בו.

 

"טיוב הלקוחות ופעילות ההשכרה של שטחי המקרקעין, לצד המשך פעילות להשבחת ערך הקרקע יבטיחו את המשך הצמיחה והגידול בתזרים המזומנים.

 

"בשנת 2014 בכוונתנו להמשיך בתהליכי הצפת הערך בפרויקטים השונים בהם מעורבת החברה וכן לפעול לאיתור הזדמנויות עסקיות ייחודיות נוספות בעלות פוטנציאל תשואה והשבחה גבוה, כל זאת תוך התבססות על נזילותה הגבוהה וחוסנה הפיננסי הגבוה של החברה"

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה