בזן 158.2 -3%

מספר נייר: 2590248 שווי שוק: 5,071,438 אלפי ₪ ענף: אנרגיה

  1. הודעות חשובות

גרף תקופתי
  1. דיונים

  2.