איי.אי.אס למעלה מהכפילה את רווחיה בשנת 2013 ל-43 מיליון שקל

הכנסות החברה עלו ל-112 מיליון שקל ב-2013 לעומת 75.4 מיליון בסיכום 2012; אישרה תוכנית רכישה של מניות ב-3.9 מיליון שקל; תחלק בונוס 200 אלף שקל למנכ"ל דורון שגב

מערכת ספונסר 09/03/2014 09:05

א+א- 1

חברת איי.אי.אס מפרסמת היום את דוחותיה הכספיים לרבעון הרביעי ולשנת 2013 כולה. בנוסף הודיעה החברה, כי הדירקטוריון אישר תוכנית רכישה של מניות בהיקף 3.9 מיליון שקל מחברת פארק פלמחים, שמוחזקת בעקיפין באופן מלא על ידה. כמו כן, ועדת התגמול של איי.אי.אס החליטה על חלוקת מענק שנתי למנכ"ל דורון שגב בסך 200 אלף שקל על "פועלו בשנת 2013".

 

מהדוחות עולה כי הכנסות החברה הסתכמו בכ-112 מיליון שקל בשנת 2013, בהשוואה להכנסות של כ-75.4 מיליון שקל בסיכום שנת 2012. הרווח הנקי השנתי ב-2013 עלה ל-42.9 מיליון שקל מרווח של 21.3 מיליון שקל בשנה הקודמת.

 

ההכנסות כוללות הכנסה חד פעמיות מחברה השוכרת את שטח מתקן ההתפלה במתחם התעשייה פלמחים, אשר הסתכמו בשנת 2013 לכ-1 מיליון ש"ח (2 מיליון שקל ב-2012).

 

חיים גייר, יו"ר החברה: "אנו מסכמים שנה נוספת של צמיחה בפעילות תוך גידול עקבי בתזרים המזומנים המאפשרים לנו גמישות ניהולית. בשנת 2014 בכוונתנו להמשיך בתהליכי הצפת הערך בפרויקטים השונים בהם מעורבת החברה וכן לפעול לאיתור הזדמנויות עסקיות ייחודיות נוספות בעלות פוטנציאל תשואה והשבחה גבוה, כל זאת תוך התבססות על נזילותה הגבוהה וחוסנה הפיננסי הגבוה של החברה".

 

החברה מחזיקה (אחזקה מלאה 100%) בזכויות על 300 דונם באזור התעשייה פלמחים – פארק תעשיות פלמחים, והשלימה בדצמבר 2013 את רכישתם של 34 דונמים נוספים במתחם ושווי הנכס עלה ל-371.3 מיליון שקל (כולל שווי חלק הנכס המשמש את מפעל ספנקריט של החברה). המתחם משמש לתעשייה, לוגיסטיקה והתפלת מים ונהנה מתפוסה גבוהה ומדמי שכירות הגדלים בהתמדה. החברה משכירה לדרך הים התפלה קרקע של כ-40 דונם לצורך מתקן ההתפלה בחוזה עד לשנת 2030. החברה נערכת להכנת תוכנית אב למתחם לקידום השבחתו ומימוש מיטבי כפארק תעשייה ומתקני תשתית מוביל.

 

תעשייה: חברת ספנקריט בפלמחים הפועלת בתחום הבנייה המתועשת ואלמנטים לבניה. החברה נהנית מעלייה במחירי המכירה של המוצרים.

 

אנרגיה : בתהליך להקמת תחנת כח בגז טבעי בהיקף של 400 מגה וואט. התקבל אישור רשות החשמל.

 

תעופה: בתהליך להקמת מיזם שימור והשבחת מטוסים – איירפארק. הושלם שלב אישור תוכניות בניין עיר.

 

הכנסות החברה משכירות ממקרקעין ומנדל"ן להשקעה הסתכמו בשנת 2013 לכ-17 מיליון ₪, גידול של כ-5.5% לעומת שנת 2012. הכנסות אלו נובעות מהשכרתם השוטפת של שטחים בפארק תעשייה פלמחים, לא כולל ההכנסות בגין שכירות מפעל ספנקריט (בבעלות החברה) בהיקף של כ-2.5 מיליון ₪. בשלב זה דמי השכירות נובעים בעיקר משימושי קרקע פתוחה לתקופת ביניים (למעט מתקן ההתפלה שהינו שוכר ארוך טווח) וזאת במקביל להכנת תוכנית אב להשבחת המתחם.

 

גידול ב-NOI ב-2013 ל-14.4 מיליון שקל בהשוואה לכ-13.8 מיליון שקל ב-2012.

 

הכנסות החברה ושירותים מבניה מתועשת הסתכמו לכ-55.6 מיליון ₪, גידול של כ-14.2% לעומת שנה מקבילה. הכנסות אלו נובעות ממכירות חברת ספנקריט, המייצרת מוצרים לתחום הבנייה המתועשת. הצמיחה במכירות נובעת בעיקר מעלייה במחירי המכירה וכמויות הנמכרות כתוצאה מתנופת ביצוע בתחום המבנים בהם משמשים מוצרי החברה.

 

התאמת שווי הוגן להשקעה בגין אזור התעשייה פלמחים הסתכמה השנה בסך של כ-39 מיליון ₪, כתוצאה משערוך הקרקע בפלמחים, בין היתר בהמשך לרכישת 34 דונם נוספים בחודש דצמבר האחרון.

 

הרווח התפעולי השנתי הסתכם לכ-60.4 מיליון ₪, לעומת כ-25.5 מיליון ₪ בשנת 2012. ההון העצמי של החברה ליום 31.12.2013 הינו כ-352.7 מיליון ₪, שיעור של כ-71.2% מסך מאזן.

 

מינוף פיננסי נמוך כפי שבא לידי ביטוי בסך החוב הפיננסי של החברה אשר עומד על כ-37 מיליון ₪ ומהווה כ-7.5% מסך המאזן.

 

לחברה מדיניות חלוקת דיבידנד של 50% מרווחי החברה, לא כולל רווחי שערוך. במהלך שנת 2013 חילקה החברה דיבידנד בהיקף של כ-7.3 מיליון ₪, וכן בצעה רכישה עצמית של מניות בהיקף של כ-2.4 מיליון ₪. סך חלוקות ההון בין השנים 2011-2013 כ-42 מיליון ₪.

 

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם לכ-18.4 מיליון ₪, לעומת כ-9.8 מיליון ₪ בשנת 2012.

 

הקמת תחנת כוח בפארק פלמחים: בחודש אפריל 2013, החליטה רשות החשמל להעניק לחברה רישיון מותנה להקמת תחנת כוח לייצור חשמל בהיקף של 400 מגה וואט. הרישיון יינתן ל-66 חודשים. הרישיון המותנה ייכנס לתוקף עם קבלת אישור שר האנרגיה.

 

קבלת אישור לתוכניות המתאר של מיזם איירפארק: החברה יוזמת הקמת מתחם לשימור טיפול והשבחת מטוסים בצמוד לשדה התעופה בעובדה. בחודש יוני 2013 אושרו תוכניות המתאר של המיזם וקיבלו תוקף. החברה פועלת להשלמת ההליכים להקצאת הקרקע בהיקף של כ-1,100 דונם.

תגובה אחת

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה
  1. 1
    יש בדוחות של החברה בשנים 2011-2013

    שינויים קיצוניים בשווי נדלן להשקעה שמשפיעים חזק על הדוחות. ב-2011 היה הכנסה משווי נדלן כ-111 מליון....לכן הרוויחו באותה שנה בשורה התחתונה 87 מליון. ב-2012 ירד שווי נשלן להשקעה ל-8 מליון....הרווח השנתי צנח בהתאם ל-21 מליון. השנה שוב נדלן להשקעה עלה לכדי 39 מליון והרווח בשורה התחתונה קפץ לכדי 42 מליון.
    למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

    הדר 09/03/2014 09:22