13:02
שישי24 בינואר 2020
כתבות נוספות
ירידות שערים בפתיחת המסחר בוול סטריט בהובלת מניות הבנקים... המשך     

מתארחים בספונסר
Netex
מנכ”ל Netex , אביב רפואה התארח בפורום שוק ההון של ספונסר וענה על שאלות המערכת והן על שאלות הגולשים.
מנכ”ל Netex , אביב רפואה התארח בפורום שוק ההון של ספונסר וענה על שאלות המערכת והן על שאלות הגולשים.

שאלה: מהן ההתפתחויות העיקריות שאירעו בחברה?
בשנתיים האחרונות החברה הרחיבה את תחומי פעילותה בעולם האינטרנט והסלולר והפכה לקבוצה הכוללת מספר פעילויות ומרכזי רווח והפסד שונים.
בין היתר, החברה נכנסה במהלך השנתיים האחרונות באופן מאסיבי לתחום ה Commerce - E המסחר האלקטרוני, באמצעות קבוצת BUY2.
קבוצת BUY2 בבעלות משותפת של החברה ושל חברת שידורי קשת, משמשת היום כזירת המסחר האלקטרוני הרחבה ביותר בישראל. בשנה האחרונה הרחיבה החברה את פעילותה בתחום זה ע”י רכישה של אתר ”דיל היום”, השקת אתר Panet Deal למגזר הערבי, השקת BUY2FLY בתחום התיירות בשיתוף עם חברת גוליבר, וכן באמצעות הסכמי שותפות: עם אתר Group-E (הפונה למגזר הדתי) ועם אתר Giftoree (המציע כרטיסי מתנה – Gift Cards).
לאחרונה אף השיקה החברה את אתר BUY2USA, בשיתוף עם חברת USADDRESs.com המאפשר לגולשים בישראל לבצע רכישות מאתרי מסחר אלקטרוני בארה”ב ולשלוח אותם עד לכתובתם בישראל.
בנוסף, החברה הגדילה את פעילותה ואת רווחיה בתחום שירותי הניווט והפרסום ברשת האינטרנט, וכמובן ממשיכה לפעול כל העת בתחומי פיתוח הטכנולוגיות לעולם ומימוש זכויותיה בתיק הפטנטים שברשותה בארה”ב ובמדינות שונות בעולם.

שאלה: ומהם מנועי הצמיחה העיקריים של החברה בטווח הקצר ובטווח הארוך?
שאלה טובה.
קצב הגידול בהיקפי פעילות החברה בתחום המסחר אלקטרוני, כמו גם הרחבת הזרועות באמצעותן פועלת החברה בתחום, הופכים אותו ללא ספק למנוע הצמיחה המרכזי של החברה בטווח הקצר.
זאת, בנוסף לרווחים שמייצרת החברה באופן עיקבי בתחום פעילותה בעולם שירותי הניווט והפרסום ברשת האינטרנט. בראיית החברה, היא פיתחה תשתית טכנולוגית, שיווקית ותפעולית בעלת בסיס רחב אשר מאפשרת לה ייצור צמיחה בהיקפים משמעותיים, על בסיס התשתיות הקיימות, ובכך למקסם את נכסיה.

בטווח הארוך, לחברה קיים פוטנציאל רב בתיק הפטנטים שברשותה וכן בטכנולוגיות המפותחות בחברה. אלו נושאים שאנו נמנעים מלפרט עליהם מידע באופן שוטף.

כמובן שאין באפשרותנו לתת מידע או הערכות לגבי תוצאות החברה בעתיד אבל החזון שלנו הוא להגדיל את נכסי החברה בתחום האינטרנט והסלולר, הן ברמת נכסי קניין רוחני (IP), הן ברמת הכנסות ורווחים מפעילויות שוטפות והן מבחינת נכסים אינטרנטיים (בסיסי משתמשים, בסיס מפרסמים, טכנולוגיות, מותג, מוניטין וכיו”ב(.

שאלה: מהם היתרונות היחסיים של החברה בתחום מנוע הצמיחה העיקרי שלה?
הנקודה המרכזית בביסוס יתרונה של החברה בתחום המסחר האלקטרוני, בקבוצת BUY2, היא יצירת יחסי גומלין הדוקים עם הגולשים מחד, ועם בתי העסק המפרסמים מאידך.
מערך שירות לקוחות רחב וקשוב, מנגנונים של קבלת פידבקים, לדוגמה מקבוצת הפייסבוק שלנו המונה למעלה מ-117,000 חברים, סיוע ללקוח בפתרון בעיות - כל אלו הם חלקים עיקריים בקשר ארוך הטווח שאנו יוצרים עם הגולשים שלנו.
גם העובדה כי הבעלות של פעילות זו הינה של Netex, חברה ציבורית, וקשת – גוף המדיה המוביל בישראל, עומדים לזכות החברה בתחום, כמו גם היתרון לגודל המאפשר לחברה לעמוד על תנאים מיטביים לגולשים אל מול בתי העסק המפרסמים.
מאידך, החברה שוקדת על ביסוסם של שיתופי פעולה ארוכי טווח עם מפרסמים מובילים במשק, אשר רואים ב BUY2 זירת מכירה מרכזית למוצריהם ושירותיהם, ובהתאם מעניקים תנאים ושרות מיטביים לגולשי החברה.

שאלה: כיצד משתלבים מנועי הצמיחה עם התמורות המתרחשות בשוק הישראלי? (מחאה, פריצת כרטיסי אשראי, יוקר המחיה, היקף מוגבל של מסחר אלקטרוני בארץ(.
התמורות שחלו בשוק הישראלי מחדדות ומעצימות את הצורך בשירותי החברה בתחום המסחר האלקטרוני, ואת יתרונותיה, בכמה היבטים שונים:

מחאה חברתית-העלתה את המודעות לצרכנות נבונה, אשר מצויה בבסיס המוטיבציה לאיתור עסקאות ברשת האינטרנט, באמצעות מסחר אלקטרוני, ואשר עשויה להגביר את התחרות בשוק לתועלת הצרכנים.

כרטיסי אשראי – מראשית הקמת התחום נקטה החברה באמצעי אבטחה באתרי האינטרנט שלה, בסטנדרטים הגבוהים ביותר, לרבות עמידה מלאה בתקן PCI, ומנגנוני אבטחה פנימיים וחיצוניים, תוך תאום הדוק עם חברות האשראי. עם העלאת המודעות לאבטחת המידע באתרי המסחר האלקטרוני, הובלט יתרון החברה בתחום על פני מתחרים בשוק.
אנשים מעדיפים לרכוש באינטרנט מאתרים רציניים ובטוחים, כשהם יודעים מי החברות העומדות מאחורי האתר - יתרון מובהק של החברה.

יוקר מחיה – מעודד רכישת מוצרים ושירותים במחירים מופחתים כפי שמציעה החברה בתחום זה.

מסחר אלקטרוני – היקפי המסחר האלקטרוני בישראל הינם נמוכים ביחס לנהוג בעולם המערבי (באופן יחסי). הנגשת מוצרים ושירותים שונים תחת כתובת אחת, מהימנה ונוחה, תתרום להגברת פעילות המסחר האלקטרוני, ועשויה לתמוך בהגברת התחרות במשק.

שאלה: מזה זמן שהחברה לא פירסמה עדכונים בנושא מעמד הפטנטים שאושרו לה. האם החברה פועלת למימוש זכויותיה בהם? היכן עומדים הדברים?
סמוך לאחר אישור הפטנטים של החברה ע”י משרד הפטנטים האמריקאי דיווחה החברה כי היא תימנע מפרסומים שוטפים בנושא, בעצת יועציה המשפטיים (בכפוף לקיום דרישות החוק כמובן).
החברה פועלת כל העת למימוש זכויותיה בפטנטים בארה”ב. עם זאת, חשוב להבין כי התהליכים בהם נוקטת החברה הינם תהליכים מתמשכים.
רוב התקדימים בתחום הפטנטים מראים שלוקח זמן לממש את הזכויות הגלומות בפטנטים, מדובר בנכס עם פוטנציאל רב עבור החברה.
ברגע שיהיו דיווחים שנוכל להוציא בנושא - נוציא אותם לכל השוק כפי שעשינו בעבר.

שאלה: החברה פרסמה לאחרונה את דוחותיה הכספיים לרבעון השני של שנת 2012 - מהם הדגשים מתוך הדוחות הכספיים שעשויים לשפוך אור על פעילותה?
הדוחות הכספיים של החברה לרבעון השני של שנת 2012 מציגים שיפור בשורה של אינדיקטורים:

צמיחה משמעותית במגזר הפעילות העיקרי של החברה, המסחר האלקטרוני – מבטא את הצמיחה וההתרחבות של בפעילות במגזר זה.

שיפור משמעותי בהפסד מפעולות של החברה, בשיעור של 70% - ביטוי למינוף עלויות התשתית של החברה, והתייעלותה.

שיפור משמעותי בהפסד הנקי של החברה, בשיעור של 78% - ביטוי למינוף עלויות התשתית של החברה, והתייעלותה

מעבר ל EBIDTA חיובי בדוחות המאוחדים של החברה – מעבר לרווחיות תפעולית (לאחר ניכוי פחת והפחתות(.

תזרים מזומני חיובי מפעילות שוטפת – מאפשר לחברה לפעול להשגת יעדיה בטווח הקצר.

שאלה: מהן הנקודות העיקריות בדוחות הכספיים שהחברה מודדת את תוצאותיה על פיהם?
בשל המבנה החשבונאי של החברה (לדג’: רישום זכויות פרסום כהוצאה - כאשר אין לה השפעה תזרימית), ואופי פעילותה, הרי שהחברה שמה דגש על שני מדדים עיקריים:

EBIDTA - בשל ריבוי הפחתות חשבונאיות, להן אין השפעה על תזרים המזומנים של החברה (פחת וזכויות פרסום בטלוויזיה(.

תזרים מזומנים – המאפשרים לחברה לפעול להשגת יעדיה.

לשמחתנו הרבה החברה איתנה מבחינה פיננסית, יש לה מספיק כסף בקופה להשגת יעדיה, אין לה אגירות חוב כלשהן, ולפיכך ברגע שהחברה מציגה EBIDTA ותזרים חיוביים מצבה רק הולך ומשתפר מבחינה פיננסית.

שאלה: הדוחות הכספיים מראים גידול וצמיחה של החברה איך בכל זאת אתה מסביר את התנהגות המניה בשוק?
ההתפתחויות החיוביות בחברה, כמו גם השיפור בתוצאותיה העסקיות אכן אינן משתקפות בשינויים במחיר המניה.
אנו ערים לפער זה, ובהתאם רואים חשיבות בשיקוף של ההתפתחויות בפעילות החברה לציבור ולגורמים בשוק ההון.
כמו כן, אין להתעלם מהמצב הכללי בשוק ההון.
אנו כמובן מנועים מלחוות דעה על מחיר המניה ועל הערכות ותחזיות החברה לגביו.
אנו עסוקים כל העת בהבאת התוצאות ופריצות הדרך בחברה ובטוחים כי ככל שהחברה תצליח, כך שוויה יעלה בטווח הזמן המתאים.

שאלה: מהי עמדת בעלי השליטה בחברה ביחס למחיר המניה?
מאז הנפקת מניות החברה, לא מכרו בעלי השליטה בחברה אף לא מניה אחת של החברה.
בעלי השליטה מוסיפים לקנות מניות לאורך הזמן.
עם זאת בעלי השליטה מנועים על פי חוק לקנות מניות בבורסה בהיקף שיעלה את אחזקותיהם ל-45% ומעלה, ללא הצעת רכש.
רק לאחרונה בוצעו על ידי בעלי השליטה רכישות נוספות במסחר בבורסה וכעת עומד שיעור אחזקות בעלי השליטה בחברה על 44.6%.

שאלה לסיום: מה ייתפס בעיני החברה כ”הישג” לשנת הפעילות הקרובה?
לחברה קיימות אפשרויות רבות ליצירת ”פריצת דרך”, כמעט בכל תחום פעילות בו היא עוסקת.
יש בחברה צוות מעולה וקרקע פוריה ביותר להשגת פריצות דרך בכל תחומי הפעילות.
מבחינתי האישית, שיפור התוצאות השוטפות של החברה ברמת ה-EBIDTA והתזרים, כמו גם ביצעו מהלך משמעותי בתחום הקניין הרוחני והנכסים הטכנולוגיים של החברה ברמה העולמית – יהוו הישג גדול לחברה ולבעלי המניות שלנו.
בטווח הארוך - השאיפה שלנו היא להמשיך ולבנות קבוצה חזקה, בעלת נכסים רבים ומניבים בתחום האינטרנט והסלולר בישראל ובעולם.

שאלות הגולשים:
שאלה: לפי דוחות כספיים האחרונים רמת ההכנסות נשמרת יציבה יחסית. האם אתם מצפים לגידול בהכנסות בעתיד הקרוב ומאיזה מקור כך שתציגו רווחים הולכים וגדלים בשורה התחתונה?
חל שינוי בתמהיל ההכנסות אצלנו - חל גידול משמעותי בהכנסות מתחום המסחר האלקטרוני, לצד ירידה שחלה בהכנסות מתחום הפרסום (ירידה שמאפיינת את שוק הפרסום באינטרנט בישראל בכללותו). עם זאת, הרווחיות של תחום הפרסום לא נפגעה כך שבשורה התחתונה תוצאות החברה השתפרו משמעותית.
מבחינת מקורות להגדלת ההכנסות והרווחים - אנו מאמינים שהמשך גידול בהכנסות מתחום המסחר האלקטרוני והעלאת הרווחיות בדרכים נוספות - יוסיפו לתרום להמשך הצמיחה בחברה.
זאת מלבד לפריצות דרך נוספות שהחברה שוקדת עליהן כל העת.

שאלה: אביב, מה לגבי פעילות החברה בחו”ל?
כאמור לחברה נכסים בעלי פוטנציאל רב גם בשווקים בחו”ל - ברמת הטכנולוגיות וכמובן תיק הפטנטים של החברה.
החברה שמה דגש על שוק האינטרנט בארה”ב וברוסיה.
במקביל לפעילותנו בשוק הישראלי, אנו פועלים למימוש הפוטנציאל של החברה גם בשווקים נוספים בעולם.

שאלה: אביב נראה שהחברה צועדת קדימה ואתה נשמע דיי משכנע. אך בכל זאת מה תורם לכם הסכם השליטה שגובר על ההזדמנות של בעלי העניין לקנות את המניה במחירי שפל?

ראשית, בעלי השליטה רוכשים מניות של החברה כפי שאמרתי.
אכן קיימת מגבלה שמעליה בעלי השליטה יצטרכו לתת הצעת רכש במידה וירצו להגדיל את אחזוקתיהם בחברה.
מן הסתם, להסכם בעלי השליטה משמעותיות נוספות מעבר למגבלות הרכישה כאמור.
מעבר לכך, אינני יכול להגיב בשם כלל בעלי השליטה לגבי ההסכם ביניהם.
מפת אתר
developed by Smart  designed by odedLAB
כל הזכויות שמורות לספונסר © 2016
  •  אין בסקירה זו משום המלצה לקנות את הנייר או למוכרו והעושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד.
  •  אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מן החומר אלא באישור מפורש בכתב מן המחבר.
  •  האתר מתאים לצפיה ברזולוציה 1024x768
  •  נתונים בורסאיים מסופקים ע"י גלובס