כתבות נוספות
קרדיט: יחצ
שרי האוצר והתקשורת מקדמים את פרישת הסיבים האופטיים... המשך     

מתארחים בספונסר
ק.ס.ם תעודות סל
במסגרת הפינה ”מתארחים בספונסר” - בתאריך ה- 24.06.2009 התארח מר אבנר חדד, מנכ”ל ”קסם תעודות סל”, בפורטל הפיננסי ”ספונסר” בנוגע לתעודות הסל של החברה.

קסם תעודות סל מקבוצת אקסלנס נשואה הינה החברה המובילה את שוק תעודות הסל בישראל ומנהלת כ-100 תעודות סל על מגוון רחב של מדדי מניות, סחורות ומטבעות מובילים בארץ ובעולם.
במסגרת הפינה ”מתארחים בספונסר” - בתאריך ה- 24.06.2009 התארח מר אבנר חדד, מנכ”ל ”קסם תעודות סל”, בפורטל הפיננסי ”ספונסר” בנוגע לתעודות הסל של החברה.

קסם תעודות סל מקבוצת אקסלנס נשואה הינה החברה המובילה את שוק תעודות הסל בישראל ומנהלת כ-100 תעודות סל על מגוון רחב של מדדי מניות, סחורות ומטבעות מובילים בארץ ובעולם.

להלן סיכום המפגש:

שאלה: מהם ההבדלים בין תעודת סל לבין קרן נאמנות ואיזה חלופה עדיפה?
תשובה: מבחינת תפיסת ניהול ההשקעות ההבדל העיקרי בין תעודת סל לקרן נאמנות הינו בכך שקרן נאמנות מגיעה מקונספט של עולם השקעות אקטיבי מאחר ומנהל הקרן, מפעיל שיקול דעת וידע מקצועי בבחירת אפשרויות השקעה, בעוד שתעודת סל מייצגת עולם השקעות פאסיבי שבו מנהל ההשקעות עוקב באופן טכני אחר תשואת מדד מסויים. מחקרים רבים בארץ ובעולם מראים שרב הקרנות אינן מצליחות לאורך זמן להכות את תשואות המדדים שבהם הן משקיעות. ההבדלים בתפיסת ההשקעות מתבטאים בהבדלים נוספים בין מכשירי ההשקעה וביניהם: גובה דמי הניהול, סחירות, מבנה משפטי ומיסויי ועוד. מומלץ לבחון הבדלים אלו עם יועץ השקעות.

שאלה: מה ההבדל בין תעודות סל הממונפות בחסר (שורט כפליים יומי, חודשי)?
תשובה: ישנם מספר סוגי תעודות בחסר : תעודת בחסר ”רגילה” היא תעודת נוסחה של קבוע פחות מדד. בצורה כזו, כל ירידה במדד אחריו עוקבת התעודה מעלה את ערך התעודה ולהיפך. אם המדד 1000 והקבוע 1500 אז מחיר התעודה יהיה 500. החיסרון בתעודה הוא שהיא עלולה לפקוע
במידה והמדד יגיע ל 1200 ( 80% מהקבוע ). חשוב להדגיש שבתעודות אלו המינוף משתנה בכל יום, דהיינו שינוי יומי במדד של 1% לא יוביל בהכרח לשינוי הפוך במחיר התעודה ב- 1%.
תעודת סל ממונפת יומית כופלת את השינוי היומי של נכס הבסיס בקבוע כלשהו ובכך מגדילה את השפעת ההשקעה בנכס הבסיס. אם למשל המדד עלה ב 2% והתעודה היא לונג פי 2 יומי אז התעודה תעלה ב 4% , אם למחרת היום המדד ירד ב 2% אז התעודה תרד ב 4%. חשוב לשים לב שגם המדד וגם התעודה לא חוזרים חזרה לאותו מחיר וכי התשואה המצטברת של התעודה על פני תקופה אינה זהה בדרך כלל לתשואה המצטברת הממונפת של המדד. מניה ששערה 100 והיא עולה ב 2% ל 102 ולאחר מכן יורדת ב 2% שערה יהיה 99.96 ואם מדובר בתעודה ממונפת אז שם ההשפעה רבה יותר. אותו הדבר קורה גם בתעודות הממונפות חודשית רק ששם יש לבדוק את התשואה לא ברמה יומית אלא ברמה חודשית. נקודת הבסיס בכל חודש היא מדד הפתיחה במועד פקיעת אופציות המעו”ף. חשוב לציין כי קיימים היבטים נוספים בתעודות הממונפות וכי מדובר במוצרים ממונפים שהינם מסווגים כמוצרים בסיכון מיוחד ולכן נדרש לעיין בתשקיף ובדיווחים הרלוונטיים וכן להתייעץ עם יועץ ההשקעות בטרם קבלת החלטת השקעה.


שאלה: מהם הסיכונים בהשקעה באופציות כיסוי השונות?
תשובה: תחום האופציות כיסוי מפותח מאד בעולם ובשנים האחרונות החל לתפוס תאוצה גם בישראל. מאחר ותמחור של אופציות כיסוי בדומה לאופציות מעו”ף שנסחרות בבורסה, נחשבים כמוצרים עם סיכון לאובדן מלא של קרן ההשקעה על הרוכש אותן חלה החובה להכיר את התחום על בוריו ולפנות לקבלת ייעוץ מקצועי מתאים.

שאלה: האם ”קסם” מחלקת את הדיבידנדים בתעודות סל על המדדים המובילים או שמה שמה את הכסף בכיס?
תשובה: קסם גובה דמי ניהול ב 3 אופנים : גביית דמי ניהול או דיבידנד או שילוב ביניהם.
קיימת שקיפות מלאה ללקוח, מהם שיעור העלות האפקטיבית שנגבית מהלקוח, כשלוקחים בחשבון את כל עלויות דמי הניהול, הן הישירות והן באמצעות הדיבידנד, כך שהלקוח יכול לדעת זאת בכל עת.
בענין זה החברה פועלת בהתאם להנחיית רשות ניירות ערך שמחייבת פרסום עלות אפקטיבית למשקיעים בתעודות אשר משקפת את דמי הניהול המוצהרים בתוספת דיבידנד צפוי שאינו מחולק על ידי המנפיקים. בכל מצב יודע המשקיע מהם דמי הניהול הכוללים שהוא משלם באמצעות דיווחי החברה.

שאלה: הסבר בבקשה את נושא השווי ההוגן ואיך מחושב ההיצע והביקוש של התעודה ביחס שלער האחרון של נכס הבסיס
תשובה: המחיר ההוגן של תעודת הסל, משקלל את מחיר המדד,עמלת הניהול, וריבית/דיבידנד צבורים בתעודה. בתעודות סל על מדדים בחו”ל ישנו גורם נוסף והוא שער החליפין של המטבע הרלוונטי. חישוב המחיר ההוגן של התעודה, נעשה באמצעות נוסחה המופיעה בתשקיף של כל תעודה ותעודה, וכל הנתונים מפורסמים לציבור ברמה יומית באמצעות דיווחים רשמיים ובאתר החברה.

שאלה: מדוע חלק מהתעודות מסובכות ולמשקיע הפשוט כמעט ובלתי אפשרי להבין אותן?
תשובה: תעודת סל היא בבסיס מוצר פשוט להבנה ומכאן בין השאר גם ההצלחה הגדולה בקרב המשקיעים. עם זאת, הביקוש הגובר למכשירי מדדים הביא גם לפיתוח תעודות נוספות ייחודיות כגון תעודות החסר והממונפות. מדובר במכשירים חשובים המהווים כלי עבודה בסיסי למגוון רחב של אנשי מקצוע, אך גם בעלי מורכבות גבוהה יותר בהבנתם ותימחורם, ובעלות רמת סיכון גבוהה יותר להפסד. המלצתי היא שכל משקיע אשר אינו מכיר מכשירים אלו על בוריין שימנע משימוש בהם או לחליפין שייוועץ קודם לכן עם יועץ/מנהל ההשקעות שלו.

שאלה: מדוע הספרדים (spread) שלכם בין הקונה למוכר גדולים משל המתחרים שלכם?
תשובה: קסם הינה הגוף המוביל בשנים האחרונות בשוק הן במספר הלקוחות (פרטיים ומוסדיים כאחד) והן במחזור העיסקאות, ונמשיך לנקוט במדיניות של מתן עיסקאות הוגנות ותחרותיות למגוון לקוחותינו. אתה מוזמן לבחון בכל עת, באמצעות יועץ השקעות, את המרווחים במסחר של קסם בהשוואה למתחרים, ואני בטוח שתופתע מהתוצאות.

שאלה: מדוע עשיית השוק שלכם לא מורגשת ובתעודות מסוימות אין תנועה במשך ימים?
תשובה: עשיית שוק אין פירושה ביצוע עיסקאות אלא התחייבות למתן ציטוטים בכמויות ובמרווחים שנקבעו.
ייתכן מצב שבתעודות פחות סחירות למרות שיש ציטוטים במהלך כל היום לא תתבצענה עסקאות.


שאלה: מה הפתרון לחוסר היכולת להיצמד לשווי ההוגן של התעודות בסיום ימי המסחר? כיצד ההתכסות מתבצעת בשווקים אחרים?
תשובה: שערי הסגירה בתעודות הסל בארץ תלויים במנגנון שער הנעילה של הבורסה שאינו רציף. במקרה זה יכול להיווצר מצב בו שער הנעילה של התעודה יהיה שונה משוויה ההוגן מבלי שלחברה יש יכולת להשפיע על כך (כל השפעה כזו היא עבירה פלילית). העיוות שנוצר הוא טכני לחלוטין ובתחילת המסחר למחרת מחיר התעודה חוזר באופן מיידי לשווי ההוגן. המשקיעים למדו לבחון את ערך התעודה על פי השווי ההוגן שלה שמפורסם ברמה יומית לציבור, ולהתעלם מהעיוות הטכני הנ”ל.

שאלה: מי מכשכש במי - תעודות הסל במדדים או שהמדדים בתעודות הסל?
תשובה: תעודות סל הן צינור בין המשקיעים לשוק. הביקוש לתעודות מגיע ממשקיעים אשר באותה המידה היו יכולים לפעול ישירות דרך השוק.לעיתים ישנם מצבים שעיקר המשקיעים מעדיף לפעול שוק דרך תעודות הסל ומכאן פעילות התעודה עשויה להשפיע מהותית על המדד.

שאלה: מה היקף התעודות שאתם מנהלים?
תשובה: קסם מנהלת נכון לחודש יוני 2009 כ- 13 מיליארד ₪ ב- 104 תעודות סל

שאלה: לאיזה היקף אתם מתכוונים להגיע? מה המטרה העומדת לנגד עינכם?
תשובה: אנו מניחים שהצמיחה בשוק תעודות הסל תימשך ועשויה להכפיל את היקף השוק כולו לפי 2 בשלוש השנים הקרובות. היעד העיקרי של קסם הינו להמשיך להוביל שוק זה, הן בנתח שוק והן בסטנדרטים הגבוהים בענף.

שאלה: כיצד אתם מחליטים על אילו מדדים יהיו תעודות ועל אילו לא? ישנם מדדים שאין עליהם אפילו תעודה אחת.
תשובה: כל החלטותינו מבוססות בראש ובראשונה על צרכי המשקיעים ועל מידת הנחיצות של המכשירים בניהול השוטף של ההשקעות ויכולת ניהול כיסוי על המדד בסטנדרטים גבוהים.

שאלה: האם לדעתך ענף תעודות הסל הגיע למיצוי או שהוא ימשיך ויתפתח?
תשובה: ענף תעודות הסל רחוק ממיצוי. ממחקר שנערך ע”י חברת מורגן סטנלי עולה כי שוק תעודות הסל העולמי צפוי להכפיל עצמו בשלוש השנים הקרובות. להערכתי זהו גם המצב הצפוי בשוק ההון בישראל. כבר כיום ניתן לראות את המשקיעים המוסדיים מובילים את מהפיכת השימוש במדדים בניהול הנכסים ארוכי הטווח של הציבור, כאשר מנהלי התיקים והיועצים מבצעים מהלך דומה מול לקוחותיהם. אני מניח כי עיקר הפיתוח יהיה בהעמקת השימוש ע”י המשקיעים ופחות במגוון המדדים.
מפת אתר
developed by Smart  designed by odedLAB
כל הזכויות שמורות לספונסר © 2016
  •  אין בסקירה זו משום המלצה לקנות את הנייר או למוכרו והעושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד.
  •  אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מן החומר אלא באישור מפורש בכתב מן המחבר.
  •  האתר מתאים לצפיה ברזולוציה 1024x768
  •  נתונים בורסאיים מסופקים ע"י גלובס