00:34
שישי24 בינואר 2020
כתבות נוספות
סלע נדל”ן רכשה קומה במגדל משה אביב ברמת גן ב-24 מיליון שקל... המשך     

מתארחים בספונסר
תכלית תעודות סל / יואב נחמני
במסגרת הפינה, התארח השבוע סמנכ”ל השיווק של חברת ”תכלית תעודות סל” מר יואב נחמני בפורום אתר ”ספונסר” אשר התייחס לתחום תעודות הסל וקרנות הנאמנות והתפתחותן בשוק ההון הישראלי.

להלן סיכום המפגש:
ש. ספר לנו בקצרה רקע על חברת תכלית תעודות סל ומה זה תעודת סל.
ת. תכלית תעודות סל היא שותפות בין קבוצת מייקל דייוויס ותכלית בית השקעות. השילוב בין קבוצת מייקל דייוויס, המובילה בתחום הנגזרים הפיננסיים, לבין בית ההשקעות מקבוצת דיסקונט, חיבר בין מקצועיות ליציבות פיננסית וסלל את הדרך להנפקתן של תעודות סל. תכלית תעודות סל היא חיבור של מוצר פיננסי ושירות מקצועי מלווה, המהווה חלק בלתי-נפרד ממחויבותנו כלפי ציבור המשקיעים. הצוות המקצועי המוביל את השותפות הוא עתיר ניסיון ובעל התמחויות בתחומים רבים בשוק ההון.
תעודות סל הן ניירות ערך העוקבים באופן מלא אחר מדדי מניות, שערי מטבע, סחורות ונכסי בסיס אחרים. תעודות הסל מהוות תחליף לרכישת...
במסגרת הפינה, התארח השבוע סמנכ”ל השיווק של חברת ”תכלית תעודות סל” מר יואב נחמני בפורום אתר ”ספונסר” אשר התייחס לתחום תעודות הסל וקרנות הנאמנות והתפתחותן בשוק ההון הישראלי.

להלן סיכום המפגש:

ש. ספר לנו בקצרה רקע על חברת תכלית תעודות סל ומה זה תעודת סל.

ת. תכלית תעודות סל היא שותפות בין קבוצת מייקל דייוויס ותכלית בית השקעות. השילוב בין קבוצת מייקל דייוויס, המובילה בתחום הנגזרים הפיננסיים, לבין בית ההשקעות מקבוצת דיסקונט, חיבר בין מקצועיות ליציבות פיננסית וסלל את הדרך להנפקתן של תעודות סל. תכלית תעודות סל היא חיבור של מוצר פיננסי ושירות מקצועי מלווה, המהווה חלק בלתי-נפרד ממחויבותנו כלפי ציבור המשקיעים. הצוות המקצועי המוביל את השותפות הוא עתיר ניסיון ובעל התמחויות בתחומים רבים בשוק ההון.
תעודות סל הן ניירות ערך העוקבים באופן מלא אחר מדדי מניות, שערי מטבע, סחורות ונכסי בסיס אחרים. תעודות הסל מהוות תחליף לרכישת נכס הבסיס עצמו (מדדי מניות, מט”ח, מדדי סחורות וכדו’)

ש. איזה תעודות סל מנהל היום חברת תכלית?

ת. אין באפשרותי לציין שמות, הם מופיעים באתר, בכל אופן סוגי תעודות הסל הן:
תעודות סל מט”ח- (או בשמן הרשמי ”תעודות התחייבות”) עוקבות אחר שערי מטבע ונושאות ריבית שבועית המחושבת באופן יומי ומשולמת אחת לרבעון. לדוגמא: מחירה של תעודת סל דולרית משקף שני פרמטרים: האחד - שער הדולר הרציף הנסחר בין הבנקים, והשני - ריבית המתבססת על שיעור ריבית ה-Libor הדולרית בניכוי מרווח מסוים.
תעודות סל - סחורות עוקבות אחר מחירי סחורות כגון נפט, כסף, זהב, תירס ואחרות.
תעודות סל בחסר (שורט) מחיר תעודות החסר מתנהג באופן הפוך למדד המניות, שער מטבע או מחירי סחורות.
כלומר, תעודה בחסר מאפשרת למשקיע להרוויח כאשר מדד המניות, שער המטבע או מחיר הסחורה יורד. למחיר התעודה בחסר מתווספת ריבית המשולמת למשקיעים באופן תקופתי. הריבית על תעודות בחסר מתקבלת מאופן יצירתה של התעודה בחסר: מכירה בחסר של מניות באמצעות השאלת מניות, או מכירת חוזים היוצרת פיקדון נושא ריבית. הריבית המשולמת למשקיעים היא ריבית הפיקדון בניכוי המרווח למנפיק התעודה.
תעודות סל אג”ח- עוקבת אחר מדדי אגרות חוב כגון מדד תל בונד 20 . מחירן של תעודות סל העוקבות אחר מדדי אג”ח מורכב בד”כ ממחיר האג”ח בתוספת הריבית אותן נושאות אגרות החוב אשר נצברה במחיר התעודה עד לחלוקתה למשקיעים.

ש. מהן יתרונות ההשקעה העיקריים של תעודות הסל אל מול קרנות הנאמנות?

ת. בשונה מקרנות הנאמנות, תעודות סל נסחרות בכל שעות היום במהלך המסחר הרציף בבורסה בתל-אביב, בדומה למניה רגילה. הדבר מהווה יתרון משמעותי למשקיע המעוניין בנזילות מיידית ובמחיר ידוע בעת ביצוע העסקה. יתרון נוסף ובולט בא לידי ביטוי בעלויות הניהול הנמוכות משמעותית בתעודות הסל ביחס לקרנות הנאמנות.
שקיפות במסחר, מחיר העסקה בתעודת הסל ידוע בעת ביצוע העסקה. בקרן הנאמנות המחיר ידוע רק בדיעבד.
תשואה: תעודת הסל מבטיחה את תשואת המדד על ידי ניהול פאסיבי של נכסי התעודה. בקרן הנאמנות המשקיע תלוי בביצועי מנהל הקרן.
הוראה בלימיט: בתעודת סל ניתן לתת לימיט לקנייה (כמו בכל נייר ערך.(
בתעודות חו”ל ומטבעות ניתן לסחור גם בימים בהם אין מסחר בחו”ל.

ש. כיצד מתבצעת ההתכסות בתעודת סל בשעה שמשקיע רוכש את התעודה?

ת. הכיסוי מתבצע באמצעות רכישה מיידית של נכס הבסיס או חוזה עתידי ואו מכירתו בהתאם לפקודה שהועברה .

ש. כיצד מתבצעת החשיפה למט”ח באמצעות תעודות הסל החשופות לחול? האם קיימת דרך להימנע מחשיפה זאת באמצעות תעודות הסל של תכלית? וכיצד מתבצעת בפועל נטרול תנודת המטבע?

ת. החשיפה נובעת מעצם רכישת המדד אשר נסחר בבורסה מסויימת בחו”ל ובמטבע מוגדר. הימנעות מחשיפה מתבצעת ע”י עסקאות פורוורד בין מטבעות ונטרול החשיפה באמצעות עיסקה זו .כמובן שיש לקחת בחשבון פערי ריבית בעסקאות מסוג זה ולכן ניטרול מטבע טומן בחופו הפרשי ריבית בין המטבעות.

ש. כיצד אתם מונעים מניפולציה וחוסר התאמה למדדים?

ת. מעבר להתחייבות ברורה וחד משמעית של תכלית תעודות סל לא להרוויח מפעילות עשיית השוק ומתן ציטוטים מדויקים על השוק , קיים בתעודות הסל מנגנות המרה המאפשר למחזיק התעודה להמירה, תחת מגבלת סכום ועמלת המרה, בכל רגע נתון לנכס הבסיס .מנגנון זה הוא המאפשר לקבל למעשה את נכס הבסיס בכל רגע נתון ולכן קשר זה הוא השומר על ההתאמה המתמטית בין התעודה לנכס הבסיס.

ש. איך שומרים על מעקב אחר מדד בינלאומי בשעה שהוא לא נסחר ובכאן בארץ יש מסחר?

ת. בדר”כ השמירה נעשית ע”י רכישת/מכירת חוזים עתידיים בשווקים השונים - תחילה המזרח אח”כ אירופה ולבסוף ארה”ב.

ש. נושא תעודת הסל בחסר, איך אתם מצבעים את ההתכסות בתעודה מסוג זה?

ת. תעודה בחסר היא תעודה המאפשרת למחזיק בה להרוויח כאשר מדד המניות יורד (וההיפך כאשר המדד עולה). מחירה של תעודה בחסר הוא מקדם (הנקבע על ידי החברה המנפיקה) פחות ערך המדד בתוספת ריבית (המשולמת על ידי המנפיקים. כאשר מנפיק תעודת סל מוכר תעודה בחסר הוא מבצע מכירה בשורט. המכירה יכולה להיות באמצעות מניות או באמצעות חוזים .השינוי בתעודה בחסר לא זהה לשינוי במדד מכיוון שקיים בתעודות החסר מינוף. הסיבה לכך כי קיים לכל תעודה מקדם. תעודת הסל עוקבת אחר המדד ולכן מחירה ישתנה בהתאם לשינויים במדד. יחד עם זאת, ייתכנו מקרים בהם אחוז השינוי של התעודה לא יהיה זהה לשינוי במדד או לאחוז השינוי בתעודה מקבילה.

ש. מה הקריטריונים שמשקיע צריך להביא בחשבון בשעה שהחליט לרכוש תעודת סל? האם קריטריון הסחירות חשוב?

ת. מיהו המנפיק - מקצועיותו, יציבותו הפיננסית, עשיית שוק.
מהן עמלות ניהול - אם קיימות בתעודה.
מה היא הריבית או דמי ניהול אותה נושאת התעודה
מרווח קנייה\מכירה הוא עמלה לכל דבר לכן יש לבדוק מה המרווח .ציטוט צריך להיות תואם למחיר השוק מקדמי המרה ומקדמי ריבית צבורה שהצטברו בתעודה. ברכישת תעודה קיימת עמלת קניה מכירה ככל נייר ערך, לשים לב לכך.
למושג סחירות אין כל משמעות בתעודת סל, זאת מאחר ותעודת סל היא נגזר של נכס בסיס. לכן כל עוד קיים עושה שוק וולנטרי הוא יספק כל סכום שתרכוש או תמכור וזאת ע”י התכסות מיידית מול נכס הבסיס .ולכן אם יש תעודה בה ברגע נתון המחזור הוא 0 ₪ אין זה רלוונטי מאחר ועושה השוק הוולנטרי יספק כל סכום שתרצה לרכוש או למכור.

ש. מהם יתרונות תעודות הסל של תכלית אל מול המתחרים?

ת. האינטגריטי והמקצועיות של תכלית תעודות סל היא שם דבר בשוק ההון. בסקר שנערך לאחרונה ע”י מכון גאוקרטוגרפיה, בקרב מנהלי השקעות של גופים מוסדיים קבע שתכלית תעודות סל מובילה בפער משמעותי במקצועיות, אמינות שירות והעדפה כללית. גם הצמיחה של תכלית תעודות סל ל 6 מיליארד ₪ בתקופה של 3 שנים והיותה מספר שתיים בגודל מצביעה על אימון ציבור המשקיעים בחברה ומוצריה.

ש. תעודות מורכבות כדוגמאת 80/20 זו בעצם תחרות ישירה אל מול קרנות הנאמנות, מה דעתך עליהם?

ת. אנו ערים למגמה זו ובהחלט מתכוונים להיות מובילים גם בתחום זה. תעודות הסל המורכבות הן מכשיר שפונה יותר ללקוח הפרטי ופחות למוסדי הלקוח הפרטי קונה בדרך זו סל של מספר מדדים בהתאם לטעמיו וצרכיו. והיתרון שלה הינו בעיקר לסכומים הקטנים והיכולת להיות בפיזור גם בסכומים קטנים וכמובן בעלויות הרבה יותר נמוכות מעלות הקרנות.

ש. מדוע תעודות הסל בארץ גובות דמי ניהול הרבה יותר גבוהים מתעודות הסל בארה”ב? האם התחרות הגדולה בשוק לא הייתה אמורה להוריד את מחיר דמי הניהול? האם יש חוסר שקיפות בעמלות כאשר מציינים דמי ניהול 0% אבל גובים את הדיבידנד כעמלת ניהול?

ת. לדעתי בתעודות בהן יש תחרות בדרך כלל דמי הניהול נמוכים מאוד ואפילו 0 אף הגדיל השוק לעשות ובחלק מהתעודות הוא מחלק 100% דיבידנד .אני לא מסכים לקביעה כי העלויות בארץ גבוהות מארה”ב. במקרים רבים הןאף נמוכות יותר, ובשקלול של רכישת תעודות בחו”ל כולל רכישת/המרת מטבע ועמלות לברוקר בחו”ל המסקנה ברורה וחד משמעית. בתכלית תעודות סל, אנו לא מסתתרים מאחורי אמירה של דמי ניהול 0 אלא מציינים בצורה מאוד ברורה מה שיעור חלוקת הדיבידנד, קיזוז הפרשי ריבית וכד ’.אנו משתדלים להפגין שקיפות מקסימלית כולל מדריך למשקיע בתעודות סל שמספיק את המנגנון מקרוב.

ש. כיצד הייתם מחלקים את תיק ההשקעות של המשקיע הישראלי הממוצע?

ת. הערכה שלנו כבית השקעות:
תיק סולידי : 25% מניות מחולק 10% בחו”ל ו15% בארץ.
40% אג”ח צמוד מדד שליש ממשלתי ושני שליש קונצרני - מח”מ 5 שנים.
25% אג”ח שקלי למח”מ של שנתיים וחצי
10% מט”ח - מחולק בין דולר ארה”ב לסטרלינג
לסיכום, ברצוננו לציין כי המפגש היה פורה ומהנה אנו מודים ליואב נחמני על שהואיל לבוא ולהתארח בפורום ומודים לכל חברי האתר, לאלו שעזרו ושלחו שאלות, לאלו שהיו נוכחים במפגש, ולאלו שנבצר מהם להגיע וקוראים סיכום זה.

שוק ההון הישראלי

עדכון חצי שנתי Avi81 23.01.2020 21:22:29
אורמת ינטוV 23.01.2020 23:44:32
מפת אתר
developed by Smart  designed by odedLAB
כל הזכויות שמורות לספונסר © 2016
  •  אין בסקירה זו משום המלצה לקנות את הנייר או למוכרו והעושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד.
  •  אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מן החומר אלא באישור מפורש בכתב מן המחבר.
  •  האתר מתאים לצפיה ברזולוציה 1024x768
  •  נתונים בורסאיים מסופקים ע"י גלובס