כתבות נוספות
ורדי כהנא
מליסרון מכרה את קניון לב אשדוד ב-230 מיליון ₪... המשך     

מתארחים בספונסר
מבט תעודות סל / ליאור כגן
בתאריך ה-13.9.06 התארח מר’ ליאור כגן מנכ”ל ”מבט” תעודות סל בפורום קרנות הנאמנות של אתר ”ספונסר”.
ליאור הסביר והרחיב לעומק את נושא תעודות הסל, יתרונות תעודות הסל על קרנות הנאמנות,שווקים אטרקטיבים ותעודות סל אטרקטיביות שיש ל”מבט” להציע למשקיע ועוד.
ליאור כאמור הוא מנכ”ל מבט תעודות סל מקבוצת כלל פיננסים. מבט תעודות סל היא מהחברות הראשונות הפועלות בתחום תעודות הסל בישראל והיא מהמובילות בשוק כיום. מבט מנהלת 21 תעודות סל ותעודות בחסר על מדדים בארץ, מדדים בחו”ל ומטבעות.
בתאריך ה-13.9.06 התארח מר’ ליאור כגן מנכ”ל ”מבט” תעודות סל בפורום קרנות הנאמנות של אתר ”ספונסר”.
ליאור הסביר והרחיב לעומק את נושא תעודות הסל, יתרונות תעודות הסל על קרנות הנאמנות,שווקים אטרקטיבים ותעודות סל אטרקטיביות שיש ל”מבט” להציע למשקיע ועוד.
ליאור כאמור הוא מנכ”ל מבט תעודות סל מקבוצת כלל פיננסים. מבט תעודות סל היא מהחברות הראשונות הפועלות בתחום תעודות הסל בישראל והיא מהמובילות בשוק כיום. מבט מנהלת 21 תעודות סל ותעודות בחסר על מדדים בארץ, מדדים בחו”ל ומטבעות.

להלן הנושאים החשובים שהועלו בדיון:

1.מהי תעודות סל?
תעודת סל היא נייר ערך הנסחר בבורסה ומאפשר למחזיק בו לעקוב במדויק אחר מדדים בארץ ובעולם ואחר מטבעות. שוק תעודות הסל הוא השוק המתפתח ביותר בארץ ובעולם. תחרות בתחום תעודות הסל קיימת בישראל כשלוש שנים ומאז הונפקו כ-80 תעודות סל על ידי חמישה בתי השקעות.
שוק תעודות הסל צומח על רקע מחקרים שהראו כי ניהול אקטיבי באמצעות קרנות נאמנות ומנהלי תיקים אינו מוכיח את עצמו לאורך זמן, כלומר מנהלים אלו לא מצליחים להשיג את תשואת המדד.

2. מהם ההבדלים בין תעודת סל לבין קרן נאמנות ואיזו חלופה עדיפה?
ההבדלים העיקריים הם:
א. עלויות: דמי הניהול בתעודות הסל נמוכים משמעותית בהשוואה לקרן נאמנות (דמי ניהול של שנה בקרן נאמנות שווה לאחזקה של כמה שנים טובות בתעודת סל).

ב. נזילות: בתעודת סל ניתן לסחור לאורך כל שעות המסחר בבורסה בעוד בקרן נאמנות אין מסחר תוך יומי (פקודות הקנייה והמכירה מתבצעות לפי שער אחד שנקבע בצהרי היום).

ג. שקיפות: מחיר העסקה בתעודת הסל ידוע בעת ביצוע העסקה. בקרן הנאמנות המחיר ידוע רק בדיעבד.

ד. תשואה: תעודת הסל מבטיחה את תשואת המדד על ידי ניהול פאסיבי של נכסי התעודה. בקרן הנאמנות המשקיע תלוי בביצועי מנהל הקרן.

ה. הוראה בלימיט: בתעודת סל ניתן לתת לימיט לקנייה (כמו בכל נייר ערך.(

ו. בתעודות חו”ל ומטבעות ניתן לסחור גם בימי חופש בחו”ל (לדוגמא יום ראשון.(

3. האם ”מבט” מחלקת את הדיוידנדים בתעודות סל על ת”א25 ות”א100 או שמה את הכסף בכיס?
מבט תעודות סל, המנהלת את מבט 25 ומבט 100 משקיעה 80% מהדיבידנד במדד הרלוונטי ואת ה-20% הנוספים מחלקת כהטבה למשקיעים (ראו הודעה לבורסה במהלך חודש יולי האחרון(.
יש לציין כי משקיע שהיה רוכש את המניות ולא את תעודת הסל היה נהנה רק מ-80% מהדיבידנד, משום שגובה המס על דיבידנד הוא 20%.
ריבית, הטבה או דיבידנד מחולקים לפי לוח הזמנים שקובעת החברה המנפיקה (מפורט בתשקיף). הפעולה מתבצעת על ידי תשלום בשקלים לחשבון בו מוחזקת תעודת הסל.

4. מהי תעודת סל בחסר?
תעודה בחסר היא תעודה המאפשרת למחזיק בה להרוויח כאשר מדד המניות יורד (וההיפך כאשר המדד עולה). מחירה של תעודה בחסר הוא מקדם (הנקבע על ידי החברה המנפיקה) פחות ערך המדד בתוספת ריבית (המשולמת על ידי המנפיקים).
לדוגמא, מחירה של תעודת סל בחסר על מדד ת”א 25 עם מקדם 1,400, כאשר המדד עומד על 800, הוא 600 בתוספת הריבית הנצברת.

5. אילו ביטחונות יש למשקיע בתעודות הסל של מבט?
א. הנפקת תעודת סל, כמו כל נייר ערך, כרוכה בפרסום תשקיף לציבור. את התשקיף מאשרות הבורסה לניירות ערך והרשות לניירות ערך.
ב. לכל תעודת סל יש נאמן הבודק מדי יום כי למנהל התעודה יש מספיק נכסים על מנת לשלם את ההתחייבות למשקיעים.
ג. לפי התקנות - הנפקת תעודת סל מחייבת את החברה המנפיקה להון עצמי של 8 מיליון שקלים) בקרוב יועלה הסכום(.
ד. תעודות הסל על המדדים הגדולים מדורגות על ידי חברות הדירוג המובילות בישראל.
ה. רואה החשבון עורך את הדוחות הכספיים והחברה מפרסמת אותם לציבור הרחב מדי רבעון. בדוחות הכספיים יש גילוי מלא על מצבת הנכסים וההתחייבויות של של החברה.
ו. תעודות הסל מנוהלות בארץ על ידי גופים גדולים בעלי מערכות בקרת סיכונים, שמטרתן למנוע כשלים בניהול הנכסים.

6. כיצד אדם מן היישוב, עם חשבון בנק וגישה לחשבון דרך האינטרנט יכול לקנות תעודות סל והיכן הוא יכול למצוא מידע על תעודות סל לפני קנייה.
קנייה או מכירה של תעודת סל דומה למסחר במנייה או אג”ח. המשמעות היא שניתן לקנות תעודת סל דרך הבנק, הברוקר או עצמאית דרך האינטרנט.
יש לקחת בחשבון כי מסחר בתעודת סל כרוך בעמלות אותן גובה הבנק במסחר בניירות ערך. כמובן שמומלץ להתווכח על גובה העמלות הללו.
מידע על תעודות הסל ניתן למצוא בתשקיף החברה המנפיקה המתפרסם באתר האינטרנט של הבורסה או הרשות לניירות ערך. גם באתרי האינטרנט של החברות המנפיקות ניתן למצוא מידע תמציתי על תעודות הסל. כמובן שניתן לקבל מידע מיועץ השקעות.

7. האם יש הבדלים בין תעודות הסל של מבט לבין תעודות מתחרות (תעודות הסל קסם ותעודות הסל תכלית)?
ישנם הבדלים בין תעודות סל מתחרות והם באים לידי ביטוי במחיר ובנזילות. כאשר רוכשים תעודת סל יש לוודא כי המחיר תואם למדד. יש לציין כי ריבוי עסקות לא מעיד תמיד על מחיר נכון. ישנם מקרים רבים שישנם הרבה עסקות בתעודת סל, אך המחיר לא משקף את ערך המדד.
לגבי נזילות - יש לבדוק האם ניתן לקנות ולמכור את התעודה בכל רגע נתון בכמויות רלוונטיות. התחרות הין מנהלי תעודות הסל היא גם בעשיית השוק (הוולונטרית).
כמובן שיש משמעות לגוף המנהל ועומד מאחורי תעודת הסל.

8. איך ”מבט” מגנה על תעודות הסל שלה על מנת למנוע מניפולציות בשער התעודה ע”י גופים גדולים בעלי אינטרסים שונים?.
את תעודות הסל של מבט מנהלת כלל פיננסים נגזרים שהיא חברה ותיקה הפועלת בשוק הנגזרים, אגרות החוב ונכסי בסיס מזה תקופה ארוכה. ניהול התעודה מתבצע על ידי סוחרים מיומנים ובכפוף למספר מנגנוני בקרה.

9. האם ניתן להשקיע במט”ח דרך תעודות הסל של מבט?
בשוק קיימות מספר תעודות התחייבות המאפשרות השקעה במטבעות. מבט מנהלת תעודת התחייבות העוקבת אחר הדולר ותעודה העוקבת אחר האירו. מחזיק בתעודת התחייבות מקבל את תשואת המטבע הרלוונטי בתוספת ריבית (לדוגמא, הריבית המשולמת כיום על ידי מבט דולר היא ריבית ליבור שבועית בניכוי מרווח של 0.35%, כלומר ריבית של כ-5% לשנה).
יש לבדוק בעת רכישת התעודה את גובה הריבית המשולמת על ידי מנפיק תעודת ההתחייבות. כמו כן מומלץ להשוות בין תעודות ההתחייבות השונות.

10. מהן תעודות הסל מבט אנרגיה חלופית, ותעודת הסל מבט עולמי. איך נקבע השער שלהן? ולמה הן צמודות?
תעודת הסל מבט אנרגיה חלופית עוקבת אחר המדד המוביל בארה”ב בתחום זה (ECO). המדד מכיל כ-40 מניות הפועלות בתחומים שונים של האנרגיה החלופית.
להלן לינק לנתונים נוספים על התעודה:
http://www.ib-online.co.il/SmarTrade/Ext/Static/pdf/Mabat_Energy.pdf

להלן לינק לנתונים על המדד http://www.wildershares.com/

תעודת הסל מבט עולמי עוקבת אחר מדד ידוע ופופולארי של מורגן סטנלי - מדד MSCI EAFE המדד משקלל ביצועי 21 מדינות מפותחות (מלבד ארה”ב וקנדה), והוא מאפשר השקעה במדינות מפותחות עם פיזור גלובאלי.

להלן לינק לנתונים נוספים:
http://www.ib-online.co.il/SmarTrade/Ext/Static/pdf/Mabat_Global.pdf

נפח המסחר בתעודות אילו אינו גבוה. הדבר כנראה נובע מעצם היותם תעודות חדשות שעדיין אינן מוכרות על ידי המשקיעים. יחד עם זאת אפשר לראות כי מבט מספקת ציטוטי קנייה ומכירה בכל שעות המסחר (באופן וולונטרי).
דרך אגב, מדד MSCI EAFE הוא מדד המשמש כבנצ’מרק (נקודת ייחוס) לנכסים בשוי 1.5 טריליון דולר בארה”ב (זהו המדד המוביל בארה”ב בקרב משקיעים בשווקים מפותחים בחו”ל).

11. מה דעתכם בכלל פיננסים על השוק הישראלי ועל מגזר הבנקים בישראל?
השוק הישראלי נהנה בשנים האחרונות מההתאוששות בעולם ומזרימת כספים מאסיבית על ידי משקיעים למדינות מתפתחות.
ישראל בולטת בין המדינות המתפתחות וזאת על רקע המדיניות הכלכלית האחראית המנוהלת בשנים האחרונות, כפי שבא לידי ביטוי בשמירה על אינפלציה נמוכה ועמידה ביעדי גירעון.
ניתן להעריך כי כל עוד הרוח הגבית משווקי העולם תימשך, וכך גם המדיניות הכלכלית האחראית - הכלכלה הישראלית תמשיך לצמוח והדבר יבוא לידי ביטוי בשוק המניות.
מגזר הבנקים נהנה גם הוא בשנים האחרונות מהצמיחה הכלכלית, והוא בלט בתשואות גבוהות משום שמניות הבנקים הגדולים הן מניות אהובות על משקיעים זרים.
יש לציין כי מדד הבנקים הוא מדד תנודתי, מעצם השפעתם של הזרים על מניות אלו, והיותם משקיעים ספקולנטיים.
החודשיים האחרונים התאפיינו בירידות בשוק המניות בשל חולשת השווקים בעולם ובשל הלחימה בצפון. יש לציין כי השוק הפגין עוצמה יחסית, כנראה בשל הערכת המשקיעים כי לא מדובר בשינוי בתמונה הכללית של הכלכלה הישראלית, אלא רק באירועים נקודתיים. כל עוד לא תהיה תפנית משמעותית במדיניות הכלכלית ובכיוון של השווקים בעולם - נראה כי האמון של המשקיעים בכלכלה הישראלית יימשך.

12. מהי תעודת הסל תל דיב?
תעודת הסל מבט תל דיב עוקבת אחר מדד תל דיב 20. מדובר במדד חדש של הבורסה שהושק בתחילת חודש יולי. המדד עוקב אחר 20 המניות בעלות תשואת הדיבידנד הגבוהה ביותר מבין 100 המניות הגדולות בבורסה. מדד דיבידנדים הוא מדד מקובל בבורסות בעולם.
תשואת הדיבידנד של המדד לפי נתונים שחישבה הבורסה בהשקתו היא כ7.5%, לעומת תשואת דיבידנד ממוצעת של כ-2%-3% במדד תל אביב 25.
להלן לינק לאתר הבורסה לנתונים על המדד:
http://www.tase.co.il/TASE/MarketData/Indices/Additional/IndexMainDataAdditional.htm?Action=1&IndexID=166

13. מהם השווקים האטרקטיבים ביותר שמשקיע באמת צריך לשים לב אליהם כרגע?
לאור האופנה של השקעה בשווקים מתעוררים שגרמה למשקיעים רבים להשקיע בהם ללא בחינת הסיכון, ליאור כגן ממליץ לפזר את תיק ההשקעות כך שיכיל בחלקו המנייתי גם תעודות סל על מדים בישראל וגם תעודות סל על מדדים בחול. כמובן שההשקעה בחו”ל צריכה להיות מפוזרת בין מדינות, כאשר משקל גבוה יותר צריך להינתן למדינות מפותחות.
לגבי שווקי המזרח ליאור אמר כי השווקים האילו רשמו עליות שערים יפות על רקע המגמה העולמית והצמיחה הגבוהה בהם. יש לזכור כי כסף רב זרם לשווקים אלו, כולל השקעות ספקולטיביות. המשמעות היא שהשקעה בשווקים אלו נחשבת לתנותדית יותר, ולכן יש לעשות זאת בחוכמה ולהקפיד על פיזור בתיק ההשקעות (במיוחד אם מדובר בהשקעה לזמן קצר או בינוני).

14. איך עושים ”שורט” (מבט חסר ) על השוק בישראל? איך זה מתבצע מאחורי הקלעים?
ולמה בדר”כ כשהשוק יורד אחוז,התעודה עולה יותר מ2 אחוז ?האם זה לא אמור להיות אחד לאחד?
כאשר מנפיק תעודת סל מוכר תעודה בחסר הוא מבצע מכירה בשורט. המכירה יכולה להיות באמצעות מניות או באמצעות חוזים (כאשר מדובר בתעודה בחסר על מדד המעו”ף).
השינוי בתעודה בחסר לא זהה לשינוי במדד מכיוון שקיים בתעודות החסר מינוף. הסיבה לכך כי קיים לכל תעודה מקדם.
תעודת הסל עוקבת אחר המדד ולכן מחירה ישתנה בהתאם לשינויים במדד. יחד עם זאת, ייתכנו מקרים בהם אחוז השינוי של התעודה לא יהיה זהה לשינוי במדד או לאחוז השינוי בתעודה מקבילה.
לדוגמא: נניח כי תעודת הסל נסחרת במחיר של 800 וכך גם המדד. נניח גם כי ב-5 דקות האחרונות של המסחר המדד עלה ל-805 וכך גם ציטוטי הקנייה והמכירה של תעודת הסל, אך באותן דקות לא התבצעו עסקות בתעודה, כך שהיא ננעלה בשער של 800 נקודות.
נניח כי למחרת המדד עומד על 805 (ללא שינוי). במקרה זה תעודת הסל תראה עלייה כי העסקה הראשונה בה תשנה את השער מ-800 (שער הסגירה של יום אתמול) ל-805. מקרה זה מראה כיצד יכול להיווצר פער באחוז השינוי בין התעודה למדד. חשוב לציין כי משקיע שרצה למכור או לקנות את התעודה היה עושה זאת בשער המשקף את המדד באותו הרגע.

אנו מקווים שנהנתם מהמפגש עם מר ליאור כגן ומבטיחים לעדכן לגבי המפגש הבא.
צוות ”ספונסר”
מפת אתר
developed by Smart  designed by odedLAB
כל הזכויות שמורות לספונסר © 2016
  •  אין בסקירה זו משום המלצה לקנות את הנייר או למוכרו והעושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד.
  •  אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מן החומר אלא באישור מפורש בכתב מן המחבר.
  •  האתר מתאים לצפיה ברזולוציה 1024x768
  •  נתונים בורסאיים מסופקים ע"י גלובס