כתבות נוספות
המסחר בבורסת ת”א ננעל בירידות שערים... המשך     

מדיניות פרטיות
מדיניות פרטיות – אפליקציית ספונסר

מבוא
ספונסר נ.ע.ל.ה בע”מ (להלן: ”החברה” או ”מפעילת האתר/אפליקציה”) המפעילה את אתר האינטרנט ואת האפליקציה ”ספונסר” (להלן: ”האתר/אפליקציה”), רואה חשיבות רבה בכיבוד הפרטיות של גולשים ושל משתמשים שנרשמו באתר/אפליקציה לקבלת שירותי החברה (להלן: ”המשתמש/ים”).

באתר ובאפליקציה מופעלים מנגנוני בקרה אוטומטיים ואנושיים שמטרתם לפקח על שילוב תכנים בלתי הולמים וכי הגלישה באתר נעשית תוך שמירה על סטנדרטים מחמירים של ”הגנה על הפרטיות”. החברה שמה דגש רב על נושא הבטיחות באתר.

אנו מבקשים כי תקרא עמוד זה בכדי שתוכל להפיק מן האפליקציה תועלת, וזאת מבלי שתיגרם לך אי נוחות או פגיעה כלשהי. כל האמור הוא בלשון זכר, אך הוא אך הוא מתייחס לנשים וגברים כאחד.

פרטיות
אנו לא נחלוק את פרטייך האישיים עם גורם שלישי מבלי לבקש את הסכמתך המלאה, ומראש, וזאת למעט במידת הצורך או כנדרש על פי החוק או בהליכים משפטיים כאשר מידע זה הינו רלוונטי. הפרטים האישיים שאנו אוספים הינם למטרות פנימיות בלבד.
אנו שומרים לעצמנו את הזכות להעביר לצדדים שלישיים מידע מצטבר כללי על המשתמשים הפונים לקבלת פרטים באפליקציה. יש לציין שהמדובר במידע כללי / סטטיסטי ואינו מכיל פרטים או אמצעי מזהים לגבי המשתמש הבודד.

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעשות שימוש בפרטי המשתמש לצורך הפניית מסרים אישיים אל המשתמש בהתאם לנתוניו.

המשתמש מסכים כי למפעיל האפליקציה עומדת הזכות לשלוח לכתובת הדואר האלקטרוני (אותה סיפק עם בעת בקשת מידע באפליקציה) הודעות ועדכונים, לרבות כאלו הכוללים מסרים פרסומיים ו/או מסחריים, וזאת כל עוד נתוניו האישיים של המשתמש לא יועברו לצד שלישי.

גישה ושימושים הנגישים לאפליקציה
האפליקציה עושה שימוש בגישה לאינטרנט לצפייה בעמודים שונים באתר.
האפליקציה ניגשת למאפייני הטלפון לשם התאמת גודל מסך בלבד.
האפליקציה ניגשת לכלי מערכת כדי למנוע מהטלפון לעבור לשינה בזמן הפעלת האפליקציה.

המידע הנאסף על המשתמש
מידע מזהה - שימוש באפליקציה יכול להיעשות ללא מסירת פרטים אישיים. עם זאת, פעולות שונות לשם הפקת המיטב מהאפליקציה יכולות לבקש ממך לספק פרטים שונים על מנת לתפקד כראוי, כגון: שם מלא וכתובת דואר אלקטרוני. אנו עשויים גם לאסוף מידע סטטיסטי על דפוסי שימוש.

מידע בלתי מזהה - חלק מהמידע שנאסף אינו מזהה את המשתמש אישית אלא מידע שנאסף לצורך ניתוחים סטטיסטים וכיוצא בזה. מידע זה הוא לשימוש החברה ונשמר במערכת לצורך למטרות של שיפור ביצועים וניהול המערכת.


הודעות push ומספר טלפון
אם אישרת לנו שימוש בהודעות push, אנו נעשה שימוש בהודעות אלה על מנת לתקשר איתך.

מאגר המידע
הנתונים שנאספו יישמרו במאגר המידע של החברה. ככל שמאגר המידע יכיל מידע שהינו מידע רגיש או פרטי כמשמעותו על פי חוק הגנת הפרטיות התשמ”א 1981, החברה תרשום את המאגר בפנקס מאגרי המידע של הרשות למשפט וטכנולוגיה במשרד המשפטים ויופעל על פי כל דרישות הדין.

פרסומות
יתכן והאפליקציה תכלול תכנים מסחריים כגון פרסומות וחומר שיווקי המועלים על ידי ספקי שירות שונים, מפרסמים או משתמשים, המבקשים להציע סחורות או שירותים למכירה. אנו לא אחראים על כל חומר מעין זה ולא לכל תוצאה של הסתמכות המשתמש על חומר כזה. אנחנו לא ממליצים ו/או מעודדים אתכם לרכוש את המוצרים או השירותים המוצעים בחומר זה. אחריות על כל חומר מעין זה מוטלת על הגורם שפירסם אותו. עבור פיתוח, פרסום, שיווק העסק, אנו רשאים ועשויים להשתמש בכל מידע שאינו אישי

עדכון במדיניות השימוש או מדיניות הפרטיות
אנו שומרים את הזכות לשנות מפעם לפעם את מדיניות הפרטיות ואת תנאי השימוש באפליקציה. השינויים יהיו מידיים מפרסום המדיניות החדשה בכתובת זו.

אחריות ומידע נוסף
בכל שאלה לגבי מדיניות הפרטיות ניתן ליצור איתנו קשר.
חברת ספונסר בעלת תכני האפליקציה אינה נושאת באחריות על כל נזק שהוא, טעות או אי דיוק שייגרם כתוצאה מהסתמכות על המידע הניתן באפליקציה. האחריות היא על הגולשים בלבד.

על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מוסכם כי מקום השיפוט הבלעדי בכל עניין ומחלוקת בכל הנוגע לאפליקציה זה יהיה בית המשפט בתל אביב-יפו, ולו תהא הסמכות המקומית הבלעדית לדון בכל מקרה של סכסוך הנובע מהסכם זה או מהפרתו.

הסרה מהמאגר
משתמש שיבקש לחדול משימוש בשירותי החברה ולהסיר את כל נתוניו האישיים מהמאגר, יוכל לעשות כן באמצעות פניה לתיבת הדואר האלקטרוני sponser@sponser.co.il והחברה מתחייבת למחוק את הפרטים האישיים של המשתמש, בתוך 7 ימי עסקים.

צור קשר
משתמש המעוניין לשלוח תגובות, ו/או לקבל הבהרות לגבי מדיניות פרטיות זו, יכול לשלוח דואר אלקטרוני עם שאלות או הערות לכתובת דואר אלקטרוני: sponser@sponser.co.il.
מפת אתר
developed by Smart  designed by odedLAB
כל הזכויות שמורות לספונסר © 2016
  •  אין בסקירה זו משום המלצה לקנות את הנייר או למוכרו והעושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד.
  •  אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מן החומר אלא באישור מפורש בכתב מן המחבר.
  •  האתר מתאים לצפיה ברזולוציה 1024x768
  •  נתונים בורסאיים מסופקים ע"י גלובס