גלוב אקספ יהש 81 -2.76%

מספר נייר: 1119833 שווי שוק: 17,456 אלפי ₪ ענף: חיפושי נפט וגז

  1. הודעות חשובות

גרף תקופתי
  1. דיונים

  2.