גלוב אקספ יהש 215.6 -3.1%

מספר נייר: 1119833 שווי שוק: 36,703 אלפי ₪ ענף: חיפושי נפט וגז

  1. הודעות חשובות

גרף תקופתי
  1. דיונים

  2.