ניו הוריזון-ש 630 23.22%

מספר נייר: 397018 שווי שוק: 19,355 אלפי ₪ ענף:

  1. הודעות חשובות

גרף תקופתי
  1. דיונים

  2.