רני צים, מנכל רני צים מרכזי קניות קרדיט: אורן קאן

רני צים מרחיב את הפעילות גם בתחום האנרגיה הסולארית

החברה תעמיד הלוואה בהיקף כולל של 47 מיליון ₪ לברנמילר, למימון השלמת פרויקט רותם 1; שתי החברות יפעלו להקמת חברה משותפת לייזום פרויקטים בתחום האנרגיה והאגירה

חדשות ספונסר 09/02/2020 12:12

א+א-

חברת רני צים מרכזי קניות, מרחיבה את פעילותה בתחום האנרגיה הסולארית. החברה מעדכנת היום על התקשרות בהסכם עקרונות מותלה להעמדת הלוואות המירות לחברת ברנמילר ולחברת הבת, בבעלות מלאה, רותם בסכום כולל של 47 מיליון ש"ח.

 

בבעלות החברה הבת רותם רישיון מותנה לייצור ומכירת חשמל לחברת החשמל לתקופה של 20 שנה מיום הפעלת תחנת הכוח רותם1 בתעריף קבוע הצמוד למדד המחירים לצרכן. פרויקט רותם1 נמצא בשלבים מתקדים של הקמה והושקעו בו כ-41 מיליון שקל עד כה, כאשר עם השלמתו, על בסיס דוחות ברנמילר, צפויות הכנסותיו להסתכם בכ-6 מיליון שקל בשנה.

 

רותם הינה חברת פרויקט ייעודית להקמה והפעלה של תחנת הכוח רותם1 הממוקמת בפארק תעשיות רותם הסמוך לדימונה. החברת האם ברנמילר עוסקת בייזום, תכנון, הקמה והפעלה של מתקנים לייצור חשמל לרבות מכירת ציוד ופתרונות אגירה על בסיס הפיתוח והטכנולוגיה בבעלותה.

 

רני צים מרכזי קניות תעמיד לחברת הבת רותם הלוואה בסכום של 35 מיליון ש"ח למימון השלמת פרויקט רותם1, ותהיה רשאית להמיר את ההלוואה בכל עת במהלך תקופת ההלוואה, לעד 100% מהונה הנפרע של רותם. ההלוואה תועמד בהתאם לאבני דרך שנקבעו בהסכם העקרונות, צמודה למדד ונושאת ריבית שנתית בשיעור של 5%. ההלוואה תפרע במלואה בתוך 18 חודשים ממועד אבן הדרך הראשונה של ההלוואה, כאשר להבטחת פירעון ההלוואה, ברנמילר ורותם ישעבדו את זכויותיהן בפרויקט רותם, לרבות כל התקבולים העתידיים לחברה.

 

הלוואה נוספת תעמיד רני צים מרכזי קניות לחברת האם ברנמילר בסכום של 12 מיליון ש"ח, לצורך מימון פעילותה השוטפת של החברה. ההלוואה ניתנת להמרה למניות רגילות של ברנמילר שתוקצינה לחברה במחיר המרה של 3.78 ש"ח לכל מנית המרה, או בהתאם לתנאים הקבועים בהסכם העקרונות במחיר המרה של 2.67 ש"ח לכל מנית המרה.

 

בנוסף, תקצה ברנמילר לחברה, ללא תמורה, 5,000,000 ע.נ. אופציות של ברנמילר, הניתנות למימוש לעד 5,000,000 מניות רגילות של ברנמילר בתמורה ל-5 ש"ח לכל מנות מימוש לכל אורך תקופת ההלוואה. ההלוואה תינתן בארבע מנות שוות, תהיה צמודה למדד ונושאת ריבית שנתית בשיעור של 5%.

 

ההלוואה תפרע במלואה בתוך 18 חודשים ממועד העמדת המנה הראשונה של ההלוואה. להבטחת פרעון ההלוואה, ישעבד אבי ברנמילר, בעל השליטה, יו"ר ומנכ"ל ברנמילר, בשעבוד ראשון, מניות ברנמילר המוחזקות על ידו בכמות שתסוכם בין הצדדים במועד חתימת ההסכם המחייב.

 

עוד הוסכם, כי רני צים מרכזי קניות תפעל עם ברנמילר להקמת חברה משותפת לייזום פרויקטים בישראל בתחום האנרגיה, אגירת אנרגיה ועוד, שאחזקות רני צים מרכזי קניות בה תעמודנה על 51%, ואשר פעילותה תושתת על ניסיונה המקצועי, ההנדסי והרגולטורי של ברנמילר בתחומים האמורים ואליה תועבר פעילות "רותם 2".

 

רני צים, מנכ"ל, רני צים מרכזי קניות: "אנו שמחים לעדכן היום על העמקת פעילותינו בתחום ייצור החשמל מאנרגיה סולארית, זאת בהתאם לאסטרטגיית החברה עליה הצהרנו לאחרונה. פרויקט רותם1 הינו פרויקט ייחודי והעמדת ההלוואה מצידנו תביא להשלמתו והפיכתו לנכס מניב. מדובר מבחינתנו בפרויקט בעל פרופיל סיכון-סיכוי מצוין, שכן הדאונסייד הוא להיפגש עם נכס סולארי מניב בחוזה של 20 שנה עם חברת החשמל, בעוד האפסייד הוא להיפגש עם חברה בעלת טכנולוגיה ייחודית בתחום אגירת האנרגיה ופוטנציאל התרחבות.

 

בכוונתנו להשתמש בניסיון שצברנו בתחום האנרגיה הסולארית וביכולות הייזום שלנו על מנת לממש את הפוטנציאל, כאשר כחלק מההסכם נקבע כי נפעל להקמת חברה משותפת עם ברנמילר לייזום פרויקטים נוספים בישראל. אנו רואים בפעילות זו כפעילות משלימה לפעילותינו הצומחת ובכוונתנו לפעול להרחבתה". 

 

בדצמבר 2019 עדכנה החברה על הקמת חברה בת באמצעותה תפעל בתחום הסולארי, בדרך של איתור נכסים מניבים והתקשרויות בהסכמי שכירות להתקנת מערכות פוטו-וולטאי (סולאריות), בהתקשרויות עם צדדים שלישיים לשם מכירת חשמל וכן בהתקשרויות עם חברת החשמל ורשות החשמל (בין היתר באמצעות מכרזים) לצורך השגת מכסות ליצור חשמל וכיו"ב. החברה המוקמת תוחזק ע"י רני צים מרכזי קניות בשיעור של 60%.

 

בחודש ינואר 2020 השלימה החברה גיוס הון בסך של כ-64 מיליון ש"ח וביצעה הרחבת סדרה אג"ח א’ וגייסה סכום של כ-52 מיליון ש"ח. רני צים מרכזי קניות סיכמה את תשעת החודשים הראשונים של 2019 עם גידול ב-NOI של כ-14.7% שהסתכם בכ-29.3 מיליון ש"ח. הרווח הנקי בתקופה טיפס לכ-22.4 מיליון ש"ח.

 

קבוצת צים אחזקות הוקמה בסוף שנות ה- 90 על ידי רני צים (קבוצת רני צים אחזקות), ופועלת כיום בתחומי הנדל"ן המסחרי באמצעות צים אורבן ובתחום הקמעונאות באמצעות אופיס דיפו.

 

חברת רני צים מרכזי קניות פועלת בתחום ההקמה והניהול של מרכזים מסחריים, רכישה, ייזום והשבחת קרקעות בישראל. הקבוצה מונה 7 מרכזי קניות בערד, נתיבות, בית שאן, מעלות, נוף הגליל, אום אל פחם וירכא. החברה תתמקד בשנים הקרובות בפיתוחו של פרויקט "Life Style כפר סבא" וכן בפיתוחם של פרויקטים מסחריים במגזר הערבי, בו מקימה ומתכננת החברה 4 מרכזי קניות נוספים בטירה, טמרה, טייבה ורהט. רני צים, המכהן כיו"ר ומנכ"ל החברה, הינו יזם ותיק בשוק הישראלי, ובין היתר הקים את רשת חנויות המזון "כמעט חינם" שנמכרה בשנת 2012 לפי שווי של כ-350 מיליון ש"ח. 

 

 

  1. מניות בכתבה
  2. רני צים
  3. ברנמילר

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה