קבוצת אורון מציגה גידול של 22.5% בהכנסות מתחילת השנה

תזרים המזומנים של הקבוצה מפעילות שוטפת הסתכם לכ-38.3 מיליון שקל, לעומת תזרים שלילי בתקופה המקבילה

חדשות ספונסר 02/12/2019 10:19

א+א-

קבוצת אורון העוסקת בתחום התשתיות, הבנייה וסלילת כבישים, ומנוהלת על ידי גילי ויואל עזריה, פרסמה בסוף השבוע את תוצאותיה לרבעון השלישי ולתשעת החודשים הראשונים של 2019.

 

ההכנסות בתקופה הסתכמו לכ-617 מיליון שקל, בהשוואה לכ-504 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-22.5%. הגידול נובע מגידול בהכנסות מגזר הנדל"ן היזמי ומגזר התשתיות. החברה רשמה גידול של כ-36.5% בהכנסות מגזר התשתיות בתקופה שהסתכמו בכ-462.5 מיליון שקל, בהשוואה לכ-338.7 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

 

הרווח הגולמי בתקופה הסתכם לכ-58.2 מיליון שקל, כ-9.4% מהמכירות, לעומת כ-43.5 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד, שיעור של כ-8.6%. הגידול ברווח הגולמי נובע הן מהגידול בהיקף ההכנסות והן משיפור בשיעורי הרווח הגולמי במגזר התעשייה ובמגזר הנדל"ן היזמי. 

 

שיעור הרווח הגולמי במגזר התשתיות עמד על כ-6.4% לעומת כ-7.5% בתקופה המקבילה. הגידול בהכנסות נובע מעליה בהכנסות מפרויקטי ביצוע בבניה למגורים ובניה מתועשת.

 

צבר ההזמנות במגזר התשתיות גדל לכ-935 מיליון שקל ליום 30.9.2019, לעומת צבר של כ-852 מיליון שקל ליום 31.12.2018. צבר ההזמנות של החברה בסמוך למועד הדוח עומד על כ- 951 מיליון ש"ח, לעומת צבר ההזמנות בסמוך למועד פרסום הדוח התקופתי לשנת 2018 אשר עמד על כ- 840 מיליון ₪.

 

צבר ההזמנות בסמוך למועד הדוח, בהתחשב בביצוע פרויקטים של מחיר למשתכן, בהם זכתה זרוע ייזום הנדל"ן של הקבוצה בראשון לציון, באור יהודה ובמבשרת ציון, נאמד בכ- 1.5 מיליארד ₪.

 

הכנסות מגזר הנדל"ן היזמי בתקופה הסתכמו בכ-166.1 מיליון שקל בהשוואה לכ-91.4 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול בהכנסות נובע מהתקדמות משמעותית בביצוע פרויקטים וממכירת דירות.

 

הרווח הגולמי במגזר הסתכם בכ- 17.6 מיליון שקל, שיעור של 10.6%, וזאת בהשוואה לכ-3.7 מיליון שקל, שיעול של כ-4.1% בלבד בתקופה המקבילה אשתקד.

 

הכנסות מגזר התעשייה הסתכמו בתקופה בכ-93.1 מיליון שקל, בהשוואה לכ-95.3 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. ברבעון השלישי הכנסות המגזר הסתכמו בכ-36.6 מיליון שקל לעומת 27.3 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הגידול ברבעון השלישי נובע בעיקר מחתימה על חוזי מכירה נוספים אשר מגדילים את מחזור הפעילות בתחום ולתרום להעלאת הרווחיות ושיעור הרווחיות, זאת לאור מרכיבי עלויות קבועות משמעותיים. 

שיעור הרווח הגולמי במגזר לתקופה עמד על כ-12.6% לעומת כ-9.9% בתקופה המקבילה אשתקד. שיעור הרווח הגולמי לרבעון עמד על 17.7% לעומת כ-6.8% בלבד בתקופה המקבילה.

 

הרווח התפעולי בתקופה הסתכם לכ-19.6 מיליון שקל, בהשוואה לרווח של כ-7.9 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. ההון העצמי לבעלים של הקבוצה נכון ליום 30.9.2019 עומד על כ-181.4 מיליון שקל, שיעור של כ-21% מסך המאזן.

 

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת בתקופה הסתכם לכ-38.3 מיליון שקל, לעומת תזרים שלילי בתקופה המקבילה אשתקד.

 

באוגוסט החליט דירקטוריון החברה על ביצוע פדיון מוקדם מלא ומותנה, ביוזמת החברה, של יתרת אגרות החוב (סדרה א׳) , אשר בוצע ביום 4 באוקטובר 2019. בחודש ספטמבר 2019 הושלמה בהצלחה הנפקת אג"ח סדרה ב’ במסגרתה גייסה החברה סכום של 120 מיליון שקל. האג"ח הינו נושא ריבית שקלית של 4.8% במח"מ של כ-3.5 שנים.

 

קבוצת אורון, באמצעות חברת ’שורה’ שבבעלותה, מצויה בימים אלה בעיצומו של בניית פרויקט גשר יהודית, ובאמצעות חברת ’ארזים (ג.י.א)’ זכתה לאחרונה במספר מכרזים של מחיר למשתכן במרכז הארץ (ראשל"צ, אור יהודה- צומת סביון) ומקדמת בימים אלה פרויקטים נוספים בכל רחבי הארץ.

 

חדשות ספונסר

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה