או.אר.טי. תשקיע בחברה טכנולוגית לאיסוף נתונים

תמורת העסקה מוערכת בכ-4-7 מיליון דולר בהתאם להיקף סבב גיוס שהחברה מתעתדת לערוך; התמורה תשולם ממקורותיה העצמיים של החברה

חדשות ספונסר 17/10/2019 09:45

א+א-

חברת או אר טי מדווחת היום כי התקשרה במזכר הבנות שאינו מחייב לרכישת מניות בכורה ב’ בתמורה לסך של כ- 4 - 7 מיליון דולר בחברה טכנולוגית המתמחה בפיתוח ושיווק פלטפורמה לאיסוף, ניתוח והפקת תובנות באיכות ”אנושית“ בעזרת "ביג דאטה".

 

המניות האמורות תהוונה בדילול מלא, כ- 3.9%-6.8% מהון מניותיה של החברה הטכנולוגית ותוקצינה לחברה כחלק מסבב גיוס בחברה הטכנולוגית, כאשר שיעורן הסופי של המניות אשר יוקצו לחברה ייקבע בהתאם להיקף סבב הגיוס.

 

התמורה הסופית תיקבע במועד השלמת השקעה, אשר יחול תוך 60 ימים מהמועד בו התקשרה החברה במזכר ההבנות ובכפוף להגעה לנוסחו של הסכם מפורט ובתוצאותיה של בדיקת הנאותות שתבוצע על ידי החברה.

 

במסגרת מזכר ההבנות נקבע, בין השאר, כי במידה והמניות אשר מחזיקה החברה מהוות בדילול מלא 1.5% או יותר מהון המניות של החברה הטכנולוגית, תהיה לחברה הזכות למנות משקיף אחד אשר ישתתף בישיבות הדירקטוריון של החברה הטכנולוגית.

 

עוד נקבע, כי במקרה בו היקף ההשקעה של החברה הינו 7 מיליון דולר ארה"ב וכל עוד מחזיקה החברה במניות המהוות בדילול מלא 4.5% או יותר מהון המניות של החברה הטכנולוגית, תהיה לחברה הזכות למנות דירקטור אחד לדירקטוריון החברה הטכנולוגית. כמו כן, תוקנינה לחברה זכויות הגנה מקובלות.

 

התמורה תשולם ממקורותיה העצמיים של החברה. יצוין, כי החברה הטכנולוגית תוצג בדוחותיה הכספיים של החברה, במסגרת נכסים פיננסים.

 

או.אר.טי עוסקת בפיתוח ושיווק מערכות אוטומציה ממוחשבות לניהול תחנות דלק וכן בייצור מעכות לניהול ציי תחבורה ציבורית. מתחילת השנה עלתה המניה 13%

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה