חדשות כלכלה

למ”ס: עלייה של 4% בשכר הממוצע במשק בפברואר

השכר הממוצע במשק עמד בפברואר 2019 על 10,634 ₪; מספר המשרות עלה בכאחוז לעומת התקופה המקבילה אשתקד

חדשות ספונסר 06/05/2019 13:02

א+א-

השכר הממוצע לשכיר במשק עלה ב-4% בחודש פברואר 2019, והסתכם ב-10,634 ₪. כך עולה מנתונים שמפרסמת היום הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. העלייה הגדולה ביותר נרשמה בענף מנהל מקומי, ציבורי וביטחון וכן בביטוח לאומי – 9.8%.

 

בחודש פברואר 2019% 34% (1.247 מיליון) מכלל משרות השכיר במשק היו בענפים כלכליים שבהם השכר הממוצע למשרת שכיר גבוה מהשכר הממוצע של כלל המשק. 66% מכלל משרות השכיר במשק (2.425 מיליון) היו בענפים כלכליים שבהם השכר הממוצע למשרת שכיר נמוך מהשכר הממוצע של כלל המשק.

 

נתוני המגמה מצביעים על עלייה בשכר הממוצע למשרת שכיר הן במחירים שוטפים הן במחירים קבועים. במחירים שוטפים, בחודשים דצמבר 2018-פברואר 2019 עלה השכר הממוצע למשרת שכיר ב-3.4% בחישוב שנתי, בהמשך לעלייה של 4.1% בחישוב שנתי בחודשים ספטמבר-נובמבר 2018.

 

במחירים קבועים, בחודשים דצמבר 2018-פברואר 2019 עלה השכר הממוצע למשרת שכיר ב-2.5% בחישוב שנתי, בהמשך לעלייה של 3%בחישוב שנתי בחודשים ספטמבר-נובמבר 2018. שכר ממוצע למשרת שכיר במחירים קבועים הוא השכר הממוצע במחירים שוטפים מנוכה במדד המחירים לצרכן של כל חודש. שכר זה מייצג את השכר ללא השפעה של עליות ו/או ירידות מחירים במשק.

 

בענף שירותים מקצועיים, מדעיים וטכניים עלה השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים קבועים ב-7.4% בחישוב שנתי בחודשים דצמבר 2018-פברואר 2019 ,בהמשך לעלייה של 3.4% בחישוב שנתי בחודשים ספטמבר-נובמבר 2018 .בענף שירותים אחרים ירד השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים קבועים ב-1.7% בחישוב שנתי בחודשים דצמבר 2018-פברואר 2019 , לאחר יציבות שנרשמה בחודשים ספטמבר-נובמבר 2018.

 

בחודשים דצמבר 2018-פברואר 2019 מספר משרות השכיר בחישוב שנתי היה ללא שינוי, לאחר עלייה של 1.2%בחישוב שנתי בחודשים ספטמבר-נובמבר 2018.

 

בענף הבינוי ירד מספר משרות השכיר ב-3% בחישוב שנתי בחודשים דצמבר 2018-פברואר 2019 בהמשך לירידה של 3.1% בחישוב שנתי בחודשים ספטמבר-נובמבר 2018.

 

בחודש פברואר 2019 המגזר הגדול ביותר היה מגזר החברות הלא-פיננסיות, ובו היו 2.336 מיליון משרות שכיר (63.6% מכלל משרות השכיר במשק). השכר הממוצע למשרת שכיר במגזר זה היה 11,480 ש"ח.

 

השכר הממוצע למשרת שכיר של העובדים בתחום ההייטק היה 24,594 ש"ח, עלייה של 5.5% לעומת פברואר 2018. בחודש פברואר 2019 היה מספר משרות השכיר בתחום ההייטק 317.9 אלף, ללא שינוי לעומת ינואר 2019 .משרות השכיר בתחום ההייטק היו 8.7 מכלל משרות השכיר במשק בדומה לינואר 2019.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה