כלכלני לאומי: המשך תהליך העלאת הריבית צפוי להיות הדרגתי וזהיר

השלכות ייסוף השקל והאטת הפעילות בעולם עלולים לעכב העלאת ריבית; בנוסף, אי הוודאות הקשורה במדיניות הממשלה החדשה עלולה לעכב את התהליך

חדשות ספונסר 17/04/2019 09:27

א+א-

בסקירה הכלכלית השבועית "השבוע במאקרו", של אגף הכלכלה בחטיבת שוקי הון של לאומי, בראשות ד"ר גיל מיכאל בפמן מתייחסים כלכלני הבנק לריבית בנק ישראל שנותרה ללא שינוי ברמה של 0.25%, כך קבעה הוועדה המוניטארית בישיבתה מה-8.4.19. המלל של ההודעה, בהקשר של "הכוונה קדימה" (forward guidance), נותר דומה לזה של ההחלטה הקודמת מחודש פברואר.

 

יחד עם זאת, ייתכן כי באזכור העובדתי של נתוני האינפלציה כמו: "בתשעת החודשים האחרונים, למעט בדצמבר 2018, עמדה האינפלציה השנתית על 1.2% או למעלה מכך", יש רמז לטיעון התומך בהעלאת ריבית קרובה על רקע ניתוח סביבת האינפלציה. גם דברי הנגיד, באשר לפעילות הכלכלית, שוק העבודה והרגיעה בשווקים הפיננסיים תומכים בכך. מנגד, השלכות הייסוף והאטת הפעילות בעולם – כולל בלימה של תהליך העלאת הריבית בארה"ב – עלולים לעכב העלאת ריבית. בנוסף, אי הוודאות הקשורה במדיניות הממשלה החדשה עלולה לעכב תהליך זה.

 

אנו בדעה שמרבית הנתונים תומכים, בעת הנוכחית, בהעלאת הריבית ‏בהחלטה של חודש מאי (20.5.19). יחד עם זאת, אין להתעלם מאזכור גורמי אי וודאות ע"י הנגיד כדבר אשר עלול לעכב החלטה זו. אם נצטט מדברי הנגיד במסיבת העיתונאים "ככל שיתממש התרחיש הבסיסי, של המשך צמיחה בקצב נאה ועלייה מתונה באינפלציה, הוא יהיה עקבי עם עלייה הדרגתית וזהירה של הריבית. במידת הצורך, הוועדה תוכל להמשיך לקיים מדיניות מוניטרית מרחיבה למשך זמן יותר ממושך, באופן שיהיה עקבי עם השגת יעדי המדיניות". על רקע זה, למידע הצפוי להתפרסם עד למועד ההחלטה בעוד כחודש, בין השאר, לנתוני צמיחת המשק ברביע הראשון ולהתפתחויות הצפויות בשוקי חו"ל, עשוי להיות משקל נכבד בהחלטה.

 

לגבי שוק הדיור אומרים בלאומי כי בחודשים האחרונים היקף המכירות של דירות חדשות עלה לסביבת הממוצע הרב-שנתי, הודות לעלייה בקצב המכירות של דירות חדשות במסגרת התכנית "מחיר למשתכן". מנגד, יציאת המשקיעים משוק הדיור נמשכת, ולכן הפעילות בשוק החופשי, דהיינו כלל השוק ללא "מחיר למשתכן", נותרה מתונה במיוחד. המגמות שתוארו תומכות, להערכתנו, ביציבות מחירים בטווח הקצר (שנה וחצי-שנתיים קדימה). עם זאת, במבט לטווח ארוך יותר (שנתיים וחצי-שלוש קדימה), מגמות אלה עשויות להוביל להתחדשות עליות המחירים, בדגש על אזורי הביקוש המובילים.

 

שיעור עליית מדד המחירים לצרכן במהלך הרביע הראשון של 2019 בולט בהשוואה לשנים קודמות. העובדה כי שנת 2019 נפתחה בעליות מחירים גבוהות יותר לעומת שנים קודמות, לצד ציפיות לצעדי מיסוי בהמשך השנה, מהווים גורמים אשר תומכים בהערכתנו לאינפלציה של 1.5%-2.0% במהלך שנת 2019. בנוסף, נציין כי בשנים עשר החודשים האחרונים (מרץ 2019 לעומת מרץ 2018) עלה מדד המחירים לצרכן ב-1.4% ובשילוב ציפיות האינפלציה הגבוהות מ-1% מצביעים על "סביבת אינפלציה" הגבוהה מאחוז – הגבול התחתון של יעד יציבות המחירים. נתונים אלה תומכים באפשרות להעלאת ריבית קרובה.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה