חדשות שוק ההון

שותפות רא”מ החלה בתכנון ההנדסי להקמת שני מתקני הפקת נפט וחשמל במישור רותם

השותפות פרסמה דו"חות ראשונים; סיימה את השנה החולפת עם יתרת מזומנים של כ-4.5 מיליון דולר

חדשות ספונסר 27/03/2019 10:47

א+א-

שותפות רא"מ (רותם אנרגיה מחצבים) שהחלה להיסחר לאחרונה בבורסה של ת"א פרסמה היום את דוחותיה הראשונים. השותפות סיימה את השנה החולפת עם יתרת מזומנים של כ-4.5 מיליון דולר ופיקדונות נוספים של כ-0.5 מיליון דולר. בנוסף, במאזן השותפות ישנה יתרת נכסי חיפוש והערכה בסך של כ- 1.4 מיליון דולר.

 

"מאז הנפקתה בנובמבר האחרון" אומר ג’אק סבג, מנכ"ל רא"מ, "השותפות השלימה שורה של אבני דרך משמעותיים בשלושה מישורים: הנדסה, רגולציה ועסקי. זאת בהתאם לתוכנית העבודה. כעת אנו בשלב ביצוע אופטימיזציה של תפוקות הנפט והחשמל באופן שימקסם את יכולת הפרויקט להגיע לסגירה פיננסית".

 

מבחינת תכנית העבודה של השותפות לשנת 2019, וכחלק מההליך הצפוי לקראת הסגירה הפיננסית, השותפות כבר הגישה בקשה לקבלת הסכמי הרשאה לתכנון עבור מתקני הפקה ולמכרה. במישור ההנדסי השותפות החלה התכנון ההנדסי ((FEED לפרויקט באמצעות חברת גליל הנדסה ובהמשך יתבצעו סקרי קרקע להקמת המתקנים ועריכת תכנית הנדסית לתחנת הכח ולמתקני ההפקה. במישור העסקי, בכוונת השותפות לחתום על הסכמים עם צדדים שלישיים כגון הסכם הכרייה ועל מזכר הבנות למכירת הנפט שיופק במתקני השותפות.

 

בנוסף, הדוחות מציינים כי הדירקטוריון וההנהלה של השותף הכללי בוחנים, בין היתר, התקשרות אל מול חברות E.P.C (תכנון, רכש והקמה) מובילות בתחום האנרגיה והתשתיות בעולם אשר במסגרתה יספקו החברות כאמור את עיקר המימון לפרויקט בדרך של הלוואה באמצעות סוכנויות לעידוד ייצוא (EXPORT CREDIT (AGENCIES ואת שירותי הקמת הפרויקט.

 

ממועד ההנפקה, בנובמבר 2018, נרשמה בפרוייקט התקדמות משמעותית: הוכנה תוכנית מפורטת לכריה הכוללת תסקיר השפעה על הסביבה על המכרה; בנובמבר 2018 הממונה על אוצרות הטבע במשרד האנרגיה העניק לשותפות תעודת תגלית למחצב פצלי שמן באתר רותם מזרח ובכך הכיר משרד האנרגיה בכדאיות הפקת אנרגיה מפצלי השמן בטכנולוגיה המוצעת ובדצמבר 2018 ניתנה המלצת משרד הכלכלה לרשות מקרקעי ישראל למתן הרשאה לתכנון למתקני הפקת נפט וחשמל באזור התעשייה של מישור רותם. במסגרת זו מתבצעת עבודה של התאמת הטכנולוגיה, בה מעוניינת השותפות להשתמש, לתנאי הארץ (איכות הפצלים, מזג האוויר), התאמת התהליך להוספת פסולת פלסטיק לפצלי שמן והתאמת התהליך לעמידה בתקני איכות הסביבה.

 

ממועד הנפקת השותפות בוצע תכנון הנדסי ראשוני לתחנת הכוח של השותפות ע"י חברת Siemens ונחתם הסכם עם חברת אפשטיין למתן שירותי ניהול ופיקוח על ביצוע ה- FEED והתכנית הסטטוטורית. כמו כן, השותפות חתמה על הסכם עם חברת גיאופרוספקט לעריכת התכנית הסטטוטורית למתקני ההפקה כולל תסקיר השפעה על הסביבה.

 

על פי תכנית העבודה, כבר במהלך 2020 השותפות מתכננת להגיע לסגירה פיננסית ולחתום על הסכם מימון המתנה לרבות העמדת הון עצמי והיתר בניה למתקני ההפקה. בנוסף, השותפות מתכננת לחתום על הסכם למכירת הנפט שתפיק ולהגיש בקשה לקבלת מענקים מהמשרד להגנת הסביבה בהתאם לתכנית האסטרטגית של המשרד לטיפול בפסולת, אשר כוללת תמיכה בהקמת מתקנים להשבת אנרגיה מפסולת.

 

שותפות רותם אנרגיה מחצבים (רא"מ), בניהולם של ד"ר יעקב מימרן, יו"ר, וג’אק סבג, מנכ"ל, הוקמה בשנת 2016 על ידי השותף הכללי חברת נורת’ווד – Northwood Exploration Israel והונפקה בבורסה של ת"א בנובמבר 2018. השותפות מתכננת להקים במישור רותם שני מתקנים להפקת נפט וחשמל.

 

רישיון רותם מזרח, אותו מחזיקה השותפות ב-100%, הוכרז לאחרונה כתגלית ע"י משרד האנרגיה. שטח הרישיון משתרע על למעלה מ-2,900 דונם באזור ייעודי לכריה, סביב מכרה פעיל לפצלי שמן. על פי הערכת מומחה חיצוני בלתי תלוי, עתודות פצלי שמן בשטח הרישיון, אותו מחזיקה השותפות, נאמדות בכ-245 מיליון טון מהם ניתן להפיק כ-135 מליון חביות נפט.

 

לשם הפקת אנרגיה יוזנו מתקני רא"מ בפצלי שמן ובכ- 200 אלף טון של פסולת פלסטיק עירונית מדי שנה. פעילות השותפות משתלבת עם מדיניות המשרד להגנת הסביבה המקדם הקמת מתקנים להשבת אנרגיה מפסולת פלסטיק עירונית בלתי מתכלה (דוגמת שקיות ועוד) המהווה בעיה סביבתית גוברת. בהקשר זה ראוי לציין כי מעבר להשלכות הסביבתיות, לשימוש שתעשה השותפות בפסולת הפלסטיק השלכות כלכליות: בשל חיסכון בהטמנה של כ- 200,000 טון פסולת בשנה, שותפות רא"מ מקטינה נזק סביבתי בהיקף של למעלה מ- 15 מיליון ₪ בשנה.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה