חדשות שוק ההון

זרקור על מניה: רותם אנרגיה מחצבים

ג’אק סבג, מנכ"ל רותם אנרגיה: "במחירי הנפט הנוכחיים מחזור ההכנסות השנתי של השותפות צפוי להיות כ-93 מיליון דולר"

מערכת ספונסר 16/01/2019 09:44

א+א- 1

פנינו למנכ"ל החברה מר ג’אק סבג עם 5 שאלות וקיבלנו 5 תשובות

במה עוסקת השותפות ומה החזון שלה?
שותפות רא"מ - רותם אנרגיה מחצבים (רותם אנרגיה יהש), שהחלה להיסחר לאחרונה בבורסה של ת"א,  פועלת בתחום האנרגיה והסביבה. השותפות מתכננת להקים באזור התעשייה שבמישור רותם מתקנים להפקת נפט וחשמל מפסולת פלסטיק ופצלי שמן. הפסולת הממוינת תסופק ממתקני מיון המופעלים על ידי יעקובי ו-וורידיס עימם השותפות התקשרה בהסכמים. פצלי שמן יסופקו למתקני הפקה ממכרה פצלי שמן שבשטח זיכיון השותפות במישור רותם, אשר לאחרונה הוכר על ידי משרד האנרגיה כתגלית.

חזון השותפות הינו הפקת אנרגיה ממשאבים בלתי מנוצלים כמו פסולת פלסטיק ופצלי שמן, השותפות רותמת את האנרגיה לסביבה בד בבד עם השאת ערך כלכלי. חזון השותפות משתלב היטב עם מדיניות המשרד להגנת הסביבה להקמת מתקנים להשבת אנרגיה מפסולת וחזון מדינת ישראל לעידוד תעסוקה בנגב.

 

צילום: shutterstock

 

אילו אבני דרך הושלמו בדרך למימוש החזון?

השותף הכללי מקדם את הפרויקט מזה למעלה מ- 8 שנים ובפרוייקט הושקעו כבר למעלה  מ-16 מיליון ש"ח. עד כה בוצעו סקרים גיאולוגיים, נבחרה הטכנולוגיה המתאימה, בוצעו פיילוטים להפקת נפט מפצלי שמן משטח הרישיון ונעשה תכנון הנדסי ראשוני למתקני עזר ושירותים.

 

במסלול הרגולציה התקדמנו באופן משמעותי: הוכנה תוכנית מפורטת לכריה הכוללת תסקיר השפעה על הסביבה על המכרה. בנובמבר 2018, הממונה על אוצרות הטבע במשרד האנרגיה העניק לשותפות תעודת תגלית למחצב פצלי שמן באתר רותם מזרח ובכך הכיר משרד האנרגיה בכדאיות הפקת אנרגיה מפצלי השמן ביחד עם פסולת הפלסטיק בטכנולוגיה המוצעת. בדצמבר 2018, ניתנה המלצת משרד הכלכלה לרשות מקרקעי ישראל לאשר מתן הרשאה לתכנון באזור התעשייה של מישור רותם להקמת מתקני ההפקה.  

 

מה הפוטנציאל הכלכלי/עסקי של פעילות השותפות וכיצד השילוב של פסולת פלסטיק תורם לכך?

התכנון הוא שמתקני ההפקה שיוקמו ייצרו כ-1.7 מיליון חביות נפט בשנה וחשמל בהספק של 30 מגה וואט. בהתאם לתחשיב כלכלי שפרסמה השותפות, במחירי הנפט הנוכחיים (BRENT-60$) מחזור ההכנסות השנתי של השותפות צפוי להיות כ-93 מיליון דולר וה- EBITDA  מוערכת ב-49 מיליון דולר. תוספת הפלסטיק מגדילה באופן משמעותי את תפוקת המתקנים ואף משפרת את איכות הנפט המופק וכל זאת תוך מתן פתרון סביבתי לבעיית ההטמנה על ידי מניעת הטמנת של 200,000 טון של פסולת פלסטיק מדי שנה. מתן הפתרון הסביבתי מעלה אפשרות לשותפות לקבל מענקים מהמשרד להגנת הסביבה. 

 

מהן אבני הדרך הצפויות בדרך להשגת יעדי השותפות?

היעד של השותפות הוא הפקת נפט וחשמל בצמד המתקנים שיוקמו במישור רותם, כשהצפי הוא לעלייה על הקרקע ותחילת עבודת ההקמה בשלהי שנת 2020. לשותפות שורה ארוכה של אבני דרך בדרך להשגת היעד, בשלושה תחומים מרכזיים,  אותם אנו מקדמים במקביל:  בתחום הרגולטורי – קבלת אישורים ורישיונות מכלל הרשויות המוסמכות. בהקשר זה חשוב לציין כי העובדה שמדובר בכרייה פתוחה של פצלי שמן באזור תעשייתי, יחד עם מתן פתרונות סביבתיים לבעיית פסולת הפלסטיק וההתחייבות של ישראל לעמוד בדרישות ה –,OECD מעניקה לפרוייקט תמיכה ורוח גבית ממשרדי הממשלה והגופים השונים, במכלול ההיבטים הרגולטוריים של הפרוייקט, ובכלל זה ממשרד הפנים, משרד הכלכלה, משרד האנרגיה והמשרד להגנת הסביבה.  בתחום הטכנולוגי – פיתוח והשלמה של המהלכים ההנדסיים הכרוכים בהקמת המפעל. בתחום המסחרי – חתימה על הסכמים עם גופים וחברות מובילים הן בתחום ההקמה של המפעל והן הסכמים למכירת הנפט והחשמל שייוצר ע"י שותפות רא"מ.

 

במה שונה פעילות שותפות רא"מ מפעילות חיפושי גז ונפט?

ישנו הבדל מהותי בין חברות ושותפויות הפועלות בתחום חיפושי הנפט והגז (אקספלורציה) ובין שותפות רא"מ, הפועלת אף היא בתחום של הפקת אנרגיה. הסיכויים של שותפות הפועלת בתחום האקספלורציה למצוא גז או נפט בהיקפים מסחריים עומדים על 20% במקרה הטוב.  באופן יחסי נגזר הסיכון של המשקיעים באותן שותפויות. לעומת זאת, ברא"מ אנו יודעים מה היקפה ומה איכותה של שכבת פצלי השמן בשטח הרישיון ולכן אנו יכולים לחשב את כמות הנפט והחשמל שהשותפות תוכל להפיק מפצלי השמן. יתרה מכך, משרד האנרגיה כבר הכריז על הרישיון של רא"מ כעל "תגלית" שמשמעותה היתכנות  כלכלית להפיק נפט מפצלי שמן בפרוייקט ובתהליך המתוכנן ע"י רא"מ. יתרה מכך, על פי הערכת מומחה חיצוני בלתי תלוי, עתודות פצלי שמן בשטח הרישיון שבו מחזיקה השותפות ב-100%, נאמדות בכ-245 מיליון טון מהם ניתן להפיק כ-135 מליון חביות נפט  טרם תוספת פסולת הפלסטיק.

תגובה אחת

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה
  1. 1
    אין שום יתכנות כלכלית בהפקת אנרגיה מפצלי שמן

    זו השקעה שעתידה לקרוס

    כל מחקר רציני יגיד את זה 22/09/2019 20:51