חדשות שוק ההון

הזדמנות ישראלית הודיעה על כוונתה להפיק נפט מ-8-10 בארות בארה”ב

החברה תבצע 4 השלמות לבארות קיימות צפון דקוטה בטכניקת השלמה הכוללת המרצה, כך שמספר הבארות המפיקות של השותפות עשוי לעלות ל-10-8 ב-2018

מערכת ספונסר 04/03/2018 08:48

א+א-

לאחר שהחלה בהפקת נפט מסחרית בארה"ב, שותפות חיפושי הגז והנפט "הזדמנות ישראלית" מנצלת את מחירי הנפט הגבוהים ותחל בהשלמת בארות נוספות בשטח הפרויקט שרכשה בצפון דקוטה.

 

בדיווח שהוציאה הבוקר (ראשון) מציינת השותפות כי דירקטוריון השותף הכללי אישר עדכון בתכנית העבודה לשנת 2018, כך שבמהלך השנה צפויה "הזדמנות ישראלית" לבצע יחד עם שותפיה 4 השלמות לבארות קיימות ולאחר מכן יבחן השותף הכללי כדאיות השלמת 2-4 בארות נוספות, כך שככל שתושלם כל התוכנית כאמור צפויה "הזדמנות ישראלית" להפיק נפט מכ-8-10 בארות נפט. זאת לאחר שהשותפות השלימה במהלך 2017 שני קידוחים ומהם היא כבר מפיקה, ומשווקת, נפט בכמויות מסחריות. בשותפות מציינים כי תכנית העבודה נקבעה בין היתר, לאור מחירי הנפט הנוכחיים, סטטוס הביניים בבארות שנקדחו עד כה והמידע שנמסר ממפעיל הפרויקט ביחס לבארות באזור.

 

כזכור, בחודש יוני האחרון דיווחה "הזדמנות ישראלית" כי היא מרחיבה את הפורטפוליו ונכנסת לפעילות חיפושי נפט בארה"ב. השותפות הודיעה כי חתמה על הסכם להצטרפות ורכישת זכויות נפט ב- 10 מקטעים שונים בצפון דקוטה, יחד עם חברת נפט אמריקאית ועם חברת חיפושי הנפט "הזדמנות קפריסין". המקטעים משתרעים על שטח של כ- 6,400 אקר (כ 26,000 דונם). חלקה של "הזדמנות ישראלית" במקבץ המקטעים, בהתאם לדיווחי השותפות, הינו בממוצע כ- 58%. במסגרת השקעה זו אותר מקבץ רישיונות (מקטעים) לחיפוש נפט בצפון דקוטה, מדינה הנחשבת עשירה בנפט בארה"ב. בצפון דקוטה החלו להפיק נפט ב-1951 ונכון להיום מופקות בה כמיליון חביות נפט ביום. בנוסף, למדינה תשתיות מתקדמות בתחום חיפוש, הפקה והולכת נפט, ורגולציה מוסדרת. בשדות סמוכים לשדות שנרכשו כבר בוצעו קידוחים מוצלחים לאותה שכבת מטרה Midale Nesson אשר מפיקים נפט. כמו כן, ככל הידוע לשותפות, מתוכננים עוד קידוחים השנה ע"י חברות נפט אחרות באזור ולאותה שכבה גיאולוגית.

 

עפ"י דוח שהוכן ע"י המכון הגיאולוגי האמריקאי USGS ב- 2013 לגבי אגן ויליסטון (Williston Basin) שמרביתו משתרע בשטחה של צפון דקוטה, ובו נמצאים הנכסים, עתודות הנפט שטרם נתגלו בו עומדות על 7.4 מיליארד חביות נפט. על פי דו"ח המשאבים שפרסמה השותפות ביולי האחרון, שהוכן עי מעריך חיצוני ,NSAI, ההערכה היא כי היקף הנפט בשטחי הפרוייקט של "הזדמנות ישראלית" נאמד בכ- 10.6 מיליון חביות נפט, Best Estimate. המשאבים סווגו כ"מותנים" היות ומדובר בשדות שכבר הפיקו נפט ולכן אין, למעשה, סיכון גיאולוגי שלא ימצא בהם נפט.

 

בחודש נובמבר האחרון דיווחה השותפות כי הכניסה מחדש לשתי הבארות הראשונות, בפרויקט בארה"ב, שהחלה ב-2 באוגוסט 2017 הושלמה בהצלחה. על פי הדוחות שפרסמה החברה עולה כי ביום 11 באוקטובר 2017, החל שלב ההפקה בבאר "פרדוקס 34-31" וביום 29 באוקטובר 2017 החל שלב ההפקה בבאר "פרדוקס 11-30", כשבראשיתו מופק נפט יחד עם הנוזלים שהוחדרו במהלך שלב ההמרצה מן הבארות ולאחר מכן צפוי להתייצב שיעור הפקת הנפט מכלל הנוזלים המופקים מהבארות. על פי הדיווח, החל מתחילת שלב ההפקה ועד למועד פרסום הדוח (28/11/17) הופקו כ-10,000 חביות נפט מהבארות שנקדחו (עבור 100% מהפרויקט).

 

בדיווח שהוציאה "הזדמנות ישראלית" הבוקר מציינת השותפות כי במהלך הרבעון השני של השנה בכוונתה לבצע בשטח הפרויקט 4 השלמות לבארות קיימות בטכניקת השלמה הכוללת המרצה. על פי מידע שנמסר ממפעיל הפרויקט, הטכניקה האמורה נוסתה על ידו בהצלחה ב- 5 בארות באזור ולאותה שכבה גיאולוגית. מדובר בטכניקה מהירה וזולה משמעותית של השלמה, כלומר הבאת הבארות לשלב ההפקה לאחר המרצה. העלות המוערכת של כל השלמה לבאר קיימת, מוערכת בכ-500 אלפי דולר לבאר (עבור 100%) בלבד. לאחר השלמת התוכנית יבחן השותף הכללי, את כדאיות השלמת 2-4 בארות נוספות ואת אופן ההשלמה שלהן, כך שככל שתושלם תוכנית העבודה כאמור, לשותפות צפויות להיות במועד השלמת הבארות הנוספות ותחילת ההפקה מהן, בין 8-10 בארות מפיקות בשנת 2018. בסך הכל קיים פוטנציאל בפרויקט לקמפיין קידוחים נרחב של כ-40 קידוחים יבשתיים.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה