גזית גלוב 1,716 0%

מספר נייר: 126011 שווי שוק: 2,940,566 אלפי ₪ ענף:

  1. הודעות חשובות

גרף תקופתי
  1. דיונים

  2.