גניגר במזכר הבנות לרכישת 25% ממניות המפיץ בהודו ב-2 מיליון ד’

החברה התקשרה במזכר הבנות לא מחייב לרכישת 25% מהון המניות המונפק של חברה הודית המשמשת, בין היתר, כמפיץ של מוצרי גניגר במדינה

מערכת ספונסר 26/02/2018 10:14

א+א-

חברת גניגר מפעלי פלסטיקה מדווחת כי התקשרה אתמול (ראשון) במזכר הבנות לא מחייב לרכישת 25% מהון המניות המונפק של חברה הודית, המשמשת, בין היתר, כמפיץ של מוצרי החברה בהודו.

 

בהתאם למזכר ההבנות, בתמורה לרכישת המניות (ככל שתבוצע), תשלם החברה סך של עד 2 מיליון דולר ארה"ב, מתוכו סך של 1.15 מיליון דולר ישולם במועד ההשלמה - מרבית הסכום למפיץ והיתר לבעל מניות במפיץ - וסך של עד 850 אלף דולר ישולם בהתאם לעמידת המפיץ ביעדים של רכישת מוצרים מהחברה, EBITDA ורווח נקי בשנים 2018 עד 2020.

 

עד למועד הזכאות לקבלת התשלום המותנה, תעמיד החברה למפיץ הלוואה בסך של 350 אלף דולר, אשר ככל שלא תקום הזכות לתשלום המותנה תיפרע עד ליוני 2021. במועד השלמת העסקה ייחתם, בין היתר, הסכם בעלי מניות המסדיר את היחסים בין החברה לבעל המניות במפיץ ויכנס לתוקף תקנון חדש למפיץ, אשר יאמץ את הוראות הסכם בעלי המניות.

 

ביצוע העסקה כפוף להשלמת בדיקת נאותות לשביעות רצון החברה, חתימה על הסכם מחייב ומפורט הכולל, בין היתר, מצגים והתחייבויות, שיפוי ואי-תחרות. יצוין כי במסגרת מזכר ההבנות ניתנה לחברה תקופת בלעדיות של 60 ימים. יודגש, כי אין בחתימת מזכר ההבנות משום החלטה המחייבת את החברה, המפיץ או בעל המניות במפיץ, וכי טרם התקבל אישור דירקטוריון החברה להתקשרות בהסכם הרכישה ולהשלמת עסקת הרכישה.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה