חדשות אנליסטים category name

מדיפאואר קיבלה דירוג Baa1 ממידרוג לגיוס של 55 מ’ ש”ח

במידרוג צופים כי יחס החוב ל-FFO יסתכם בשנת 2017 לכ-25 שנים וישתפר במהלך הטווח הבינוני לכ-20-22 שנים

מערכת ספונסר 21/01/2018 15:32

א+א-

מידרוג קובעת דירוג Baa1.il באופק יציב לאגרות חוב שתנפיק מדיפאואר (אוברסיז) פאבליק קו. לימיטד בסך של עד 55 מיליון ש"ח ערך נקוב.

 

שיקולים עיקריים לדירוג: דירוג החברה נתמך ביחסי הכיסוי הבולטים לחיוב לרמת הדירוג. מידרוג צופה, בהתאם לתרחיש הבסיס כפי שיורחב בהמשך, כי יחס החוב ל-FFO צפוי להסתכם בשנת 2017 לכ-25 שנים ולהשתפר במהלך הטווח הבינוני לכ-20-22 שנים. בנוסף, יחסי האיתנות של החברה בולטים לחיוב בהשוואה לרמת הדירוג. נכון ל-30.09.2017, יחס החוב נטו ל-CAP נטו מסתכם בכ-55%. יחס זה צפוי להישחק ולהסתכם בטווח של 65%-63% בטווח הזמן הקצר, בעיקר כתוצאה מגיוס האג"ח ורכישת נכסים נוספים, אך עדיין לבלוט לחיוב לרמת הדירוג. נכון ל-30.9.17, לחברה יתרת נזילות בהיקף של כ-11 מיליון דולר, אשר בולטת לחיוב בהשוואה להיקף הגיוס המתוכנן.

 

כמו כן, הנכסים המסחריים של החברה הינם בעלי מאפיינים אשר תורמים לעמידותם בעת משברים. כך למשל, הנכסים מעוגנים בשוכרי סופרמרקטים, אשר חשופים במידה מעטה להשפעת המסחר המקוון בארה"ב. כמו כן, שיעור התפוסה המשוקלל בנכסים, נכון ל-30.9.17, מסתכם בכ-94%, כאשר מח"מ החוזים וההלוואות בנכסים אלו, נכון לתאריך זה, מסתכמים בכ-6.6 ובכ-7.7 שנים, בהתאמה. עם זאת, נכסי החברה אינם מצויים במיקומים מרכזיים ברחבי ארה"ב.

 

דירוג החברה מושפע לשלילה מהיקף FFO נמוך. לפי תרחיש הבסיס, היקף ה-FFO לשנת 2017 מסתכם בכ-4-5 מיליון דולר, אך צפוי לגדול בטווח הקצר- בינוני לכ-7-8 מיליון דולר, זאת על ידי רכישת נכסים חדשים והנבה מלאה של נכסים שנרכשו במהלך שנת 2017. עם זאת, גם היקף זה, הינו בולט לשלילה בהשוואה לרמת הדירוג. לחברה שיעורי רווחיות נמוכים, הנובעים מרכישת נכסים מיוצבים עם יכולת מצומצמת לגידול בהכנסות ובשווי הנכסים. בנוסף, כלל הנכסים המסחריים של החברה משועבדים בשיעור LTV משוקלל של כ-63%, אשר לא מאפשר לחברה גמישות פיננסית משמעותית מנכסיה. כמו כן, המבנה התאגידי של החברה הינו מצומצם ושלוב בחברת הניהול אשר ממוקמת בארה"ב, בקרבת הנכסים.

 

יש לציין, כי כנגד החברה ובעל השליטה עומדת תביעה שהוגשה על ידי חלק מבעלי מניות המיעוט ומר יוסף ויגיסר בפרט, בסך של כ-11 מיליון ש"ח בקשר לתוצאות הנפקת ההון באפריל 2016 וינואר 2017. לדברי החברה, חשיפת החברה לתביעה מוגבלת וזו אינה משפיעה על החברה מבחינת הפעילות והניהול השוטפים.

***

מובהר ומודגש כי האמור בסקירה זו אינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. בפרסום המידע בסקירה זו אין משום המלצה או חוות דעת בקשר לביצוע כל עסקה או השקעה בניירות ערך, לרבות רכישה ו/או מכירה של ניירות ערך. יודגש כי לגבי כל מידע מכל סוג המופיע בסקירה – על כל אדם לבצע בדיקה ואימות נוספים, תוך התחשבות בנתונים ובצרכים המיוחדים שלו. יצוין כי במידע עלולות ליפול טעויות וכן עשויים לחול לגביו שינויי שוק ו/או שינויים אחרים, וכי אף עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין התחזיות והניתוחים המופיעים למצב בפועל. אשר על כן, קבלת החלטה כלשהי על סמך נתון, דעה, חוות דעת, תחזית או ניתוח המופיע במסגרת הסקירה - הינו על אחריות הקורא בלבד.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה