חדשות שוק ההון

בריל החליטה להקפיא את המגעים לרכישת המותג גלי

זאת לאור תוצאות פעילות החברה שהיו הפסדיות בשנים האחרונות ומכיוון שלצורך ההתקשרות בעסקה המוצעת וביצועה הייתה נדרשת השקעה כספית ניכרת

מערכת ספונסר 20/12/2017 14:33

א+א-

 בריל מקפיאה לפי שעה את בחינת הצעת חברת גלי רשתות בע"מלמכור לה את הזכויות בקבוצת המותגים/סימני המסחר ’גלי’ ואח’, שהחברה מקבלת בהם זכות שימוש בלעדית כנגד תשלום שנתי.

 

בחברה מונתה ועדה בלתי תלויה לצורך בחינת ההתקשרות בעסקה המוצעת הנ"ל (בשל סיווגה בחברה כעסקה מוצעת עם בעל שליטה). חברי הוועדה הינם חברי ועדת הביקורת של החברה, איריס לוונשטיין לוי (דח"צ), חנוך בודין (דח"צ) וחן לוי (דירקטור בלתי תלוי). הוועדה קיימה שורת דיונים ובדיקות בקשר עם העסקה המוצעת.

 

בסופו של יום החליטה הוועדה, בישיבתה מיום 19.12.2017 ,שלאור תוצאות פעילות החברה (שהינן הפסדיות במהלך השנים האחרונות) - ובשים לב לכך שלצורך ההתקשרות בעסקה המוצעת וביצועה (ככל שהייתה מאושרת על-ידי מוסדות החברה) הייתה נדרשת מהחברה השקעה כספית ניכרת - אזי, יהא זה נכון וזהיר מבחינת החברה להקפיא ולהשהות לפי שעה את הליכי הבדיקה והבחינה של העסקה המוצעת, וזאת עד למועד אחר בו תסבור החברה שיש מקום לחדש את דיוני בחינתה (ובהינתן שבאותו מועד תעמוד עדיין על הפרק, ככל שתעמוד, הצעת חברת גלי רשתות.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה