חדשות שוק ההון

חברת אפליי נכנסת לתחום הבלוקצ’יין והמטבעות הדיגיטליים

נחתם הסכם עקרונות מחייב להקמת מיזם משותף עם צדדים שלישיים, במסגרתו יפעלו הצדדים לפיתוח פלטפורמה לשיווק, הפצה והפניית לקוחות למערכות מסחר ולפלטפורמות בתחום

מערכת ספונסר 17/12/2017 12:00

א+א-

בהמשך לדיווח של חברת אפליי הבורסאית בדבר בחינתה השוטפת של הזדמנויות עסקיות אפשריות בתחום פעילותה ו/או בתחומים משיקים או נוספים לו, מעדכנת החברה כי דירקטוריון החברה אישר את התקשרות החברה בהסכם עקרונות מחייב להקמת מיזם משותף עם צדדים שלישיים באמצעות תאגיד ייעודי, במסגרתו יפעלו הצדדים לפיתוח פלטפורמה לשיווק, הפצה והפניית לקוחות למערכות מסחר ולפלטפורמות בתחום ה-Blockchain והמטבעות הדיגיטליים – Cryptocurrency (כגון, ביטקוין ואתריום).

 

הפלטפורמה, מבוססת טכנולוגיה, תפעל בסינרגיה ותיעזר, בין היתר, במערך השיווק וההפצה של הקבוצה בתחום המדיה והשיווק באינטרנט. במסגרת הסכם העקרונות נקבע, בין היתר, כי התאגיד הייעודי יוחזק על ידי החברה (70%) והיזמים (30%), וכי החברה תעמיד לצורך הפעילות מסגרת מימונית, על דרך של הלוואות בעלים, בתנאים ובמגבלות שנקבעו בהסכם ובפרט, כפוף לצרכי הפעילות ולהיתכנותה העסקית.

 

כמו כן, נקבעו בהסכם מנגנון ותנאים לחלוקת רווחי התאגיד. עוד נקבע, בין היתר, כי התאגיד ינוהל על ידי גוף מנהל, שיורכב מנציגי היזמים והחברה; על ידי היזם, שימונה כמנכ"ל התאגיד; וכן באמצעות אספקת שירותים אפשריים נוספים על ידי החברה או צדדים שלישיים, והכל בתנאים וכנגד התמורות שנקבעו בהסכם העקרונות.

 

לאחר פתיחת המסחר בת"א הבהירה אפליי כי התקשרותה בהסכם העקרונות להקמת המיזם המשותף נעשית במסגרת פעילותה בתחום השיווק, מיתוג והפצה דיגיטליים, וכי נכון למועד זה, אין בכוונתה לשנות או להרחיב את תחומי פעילותה או להיכנס לתחום פעילות חדש. מטרת המיזם האמור, הינה יישום נוסף של פעילותה הקיימת של החברה ואין בכוונת החברה, במסגרת המיזם האמור, להשקיע או להקים זירת מסחר במטבעות דיגיטליים ו/או ה- Blockchain.

 

בהתאם, היקף הפעילות והיקף ההכנסות שינבעו מיישום ההתקשרות האמורה, כמו גם השפעתה על תוצאות החברה, אינם תלויים, במישרין, בסיכונים הכרוכים בפעילות בתחום ה-Blockchain והמטבעות הדיגיטליים, אך עשויים להיות תלויים, בעקיפין, בגורמים שלישיים שאינם בשליטת החברה, ובכלל זה, הסכמי התאגיד עם ספקים ולקוחות בתחום המטבעות הדיגיטליים ו/או ה- Blockchain, ובפרט, מערכות מסחר ופלטפורמות בתחום זה, תוקפם, היקפם ויכולת התאגיד לאתר ולשמר התקשרויות עם לקוחות וספקים כאמור.

כתבות נוספות

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה