הדסית ביו מודיעה על עיכוב בתחילת הניסויים הקליניים במוצרים KAHR-101 ו-KAHR-102

כאהר פועלת להשלמת אצוות הייצור לניסויים הקליניים בכמות הדרושה לתחלת הניסויים הקליניים ותעדכן בדבר מועד תחילת הניסויים בכל אחד מהמוצרים הנ"ל

מערכת ספונסר 13/12/2017 08:43

א+א-

בהמשך לפירוט בדוח החצי שנתי של הדסית ביו מיום 30 באוגוסט 2017, לפיו הניסוי הקליני במוצר 102-KAHR צפוי להתחיל במהלך הרבעון השלישי של שנת 2018 ולהסתיים במחצית השנייה של שנת 2019, והניסוי הקליני במוצר 101-KAHR צפוי להתחיל במהלך רבעון הרביעי של שנת 2018 ולהסתיים במחצית השנייה של שנת 2020, החברה מודיעה כי למיטב ידיעתה וכפי שנמסר לה מחברת כאהר מדיקל בע"מ, חברה המוחזקת על ידי החברה בשיעור של 30.55% ,צפוי עיכוב במועדים האמורים.

 

כאהר פועלת להשלמת אצוות הייצור לניסויים הקליניים בכמות הדרושה לצורך התחלת הניסויים הקליניים. החברה תעדכן בדבר מועד תחילת הניסויים הקליניים בכל אחד מהמוצרים הנ"ל.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה