לפידות בתגובה לפרסומים: לא מנהלים מגעים למכירת החזקות באיידיאו

שותפות לפידות-חלץ מבהירה כי לא ניהלה ואינה מנהלת כל מגעים למכירת החזקותיה לבעלי המניות המהותיים באיידיאו, וכך גם בעלי השליטה בשותפות

מערכת ספונסר 11/12/2017 14:05

א+א-

בהמשך לידיעות שפורסמו בכלי התקשורת אודות מגעים שמנהלים השותפות ובעלי השליטה בשותפות לפידות-חלץ, לפידות קפיטל ויעקב לוקסנבורג, למכירת החזקותיהם בחברת איי.די.או. גרופ לבעלי המניות המהותיים באיידיאו- שיכון ובינוי, משה דיין וקרן אפולו, השותפות מבהירה כי לא ניהלה ואינה מנהלת כל מגעים למכירת החזקותיה באיידיאו לבעלי המניות המהותיים באיידיאו, ומבדיקה שערכה עם בעלי השליטה בשותפות עלה כי אף הם אינם מקיימים כל מגעים כאמור.

 

השותפות ובעלי השליטה בה פועלים לשמירת זכויותיהם וזכויות יתר בעלי מניות שאינם נמנים עם קבוצת בעלי המניות המהותיים באיידיאו. בכלל זה שלחה לפידות לאיידיאו הודעת עמדה בקשר עם הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה הכללית המיוחדת של איידיאו, שזומנה ליום ראשון הבא. 

 

במסגרת הודעת העמדה, בין היתר, הודיעה לפידות כי היא מתנגדת לחידוש כהונתן של מיכל מרום–בריקמן ולימור בלדב כדירקטוריות חיצוניות באיידיאו, מאחר ואלו כשלו במילוי תפקידן, ופעלו תוך העדפת קידום האינטרסים של בעלי השליטה באיידיאו, על פני קידום האינטרסים של בעלי מניות המיעוט וטובת איידיאו. לפידות אף הציעה שני מועמדים אלטרנטיביים לכהונה כדירקטורים חיצוניים שיקדמו את האינטרסים של איידיאו ובעלי המניות מן הציבור.

 

בנוסף, שלחה לפידות באמצעות ב"כ מכתב לדירקטוריון איידיאו המתייחס להסכם בעלי המניות שנחתם בין בעלי המניות המהותיים באיידיאו, ובו הביאה לפידות את חששותיה לגבי שמירת טובתה של איידיאו במסגרת ההסכם, לרבות בקשר עם זכויותיה בחברת איידיאו פרופרטיז, לידיעת דירקטוריון איידיאו, כדי שזה ימנע ממעשה או מחדל שיש בו לפגוע בענייניה של איידיאו, יפעל להבטחת טובתה של איידיאו וציבור בעלי מניותיה, וימסור הבהרות ותשובות לגבי אופן התנהלותה של איידיאו, בעקבות ולאור דוח ההסכם.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה