קבוצת נקש תוקפת בחריפות את בנק לאומי על התפוצצות עסקת כלכלית ירושלים

קבוצת נקש: הבנק נתן ידו להסתרת מצבה האמיתי של כלכלית והנשים אותה בצורה מלאכותית על גבם של ציבור המשקיעים והנושים

מערכת ספונסר 13/04/2016 09:48

א+א-

בכתב ההגנה שהגישה הבוקר קבוצת נקש נטען כי יש לדחות את התביעה שהגיש הבנק לפיצוי בגין עסקת כלכלית בהיותה תביעה מקוממת ודמגוגית שכל תכליתה להפעיל על קבוצת נקש לחץ פסול. לטענת קבוצת נקש, תנאים מתלים לעסקה לא התקיימו ולפיכך זו מעולם לא הושלמה. עוד טוענת הקבוצה, כי הבנק פעל בניגוד עניינים חמור במשך שנים ונתן ידו, בין היתר, להתנהלות חמורה של כלכלית והסתרת חסר תזרימי של מאות מיליוני שקלים בדוחות כלכלית.

 

כתב הגנה חריף לתביעה שהוגשה בפברואר השנה על ידי בנק לאומי על סך 172 מיליון ₪ בגין התפוצצות העסקה לרכישת כלכלית ירושלים של אליעזר פישמן.

 

בכתב ההגנה עונה קבוצת נקש, באמצעות עורכי הדין רון ברקמן, אלעד חן ולירון מזרחי ממשרד ברקמן וקסלר בלום ושות’, לטענות הבנק כאילו נגרם לו נזק בעקבות הפרת העסקה לרכישת מניות השליטה של אליעזר פישמן ומשפחתו בכלכלית ירושלים בתמורה ל- 350 מיליון ₪.

 

לטענת קבוצת נקש, עוד בטרם הגיע מועד השלמת העסקה התברר, כי חלק מן התנאים המתלים שנקבעו בהסכמים לא התקיימו ולא יוכלו להתקיים עד למועד שנקבע להשלמת העסקה ולפיכך העסקה בין הצדדים מעולם לא הושלמה. בכלל זה לא התקיים תנאי מתלה מהותי ביותר שחייב הסכמה בכתב של קיבוץ יקום, שהינו שותף של חברה בת של כלכלית, לכך שאין בכוונת הקיבוץ לממש זכויות הסכמיות מסוימות בעקבות שינוי השליטה בכלכלית. על פי האמור בכתב ההגנה, קיבוץ יקום הציג בסוגיה זו עמדה בלתי מתפשרת לפיה בכוונתו לממש את זכויותיו באופן שלא אפשר את קיום התנאי המתלה. בהקשר זה אף נטען בכתב ההגנה, כי לימים, כאשר חדל אליעזר פישמן להיות בעל שליטה בכלכלית, אכן פעל קיבוץ יקום למימוש זכויותיו הנ"ל, בהתאם לעמדה הבלתי מתפשרת שהציג בפני הנתבעות.

 

עוד נטען בכתב ההגנה, כי עתירתו של הבנק לפיצוי והקרקס התקשורתי שיוצר הבנק סביב הפרשה כולה מזה מספר חודשים, נועדו להפעיל על קבוצת נקש לחץ פסול ולנסות להקטין אגב כך את הפסדיו (הנטענים) של הבנק בכלכלית שאינם קשורים לנתבעות.

 

בכתב ההגנה טוענת קבוצת נקש כי עוד לפני שהגיע מועד השלמת העסקה, "נחשפו הנתבעות למידע מהותי ביותר על כלכלית, שלא גולה להן על ידי הבנק ולא היה באפשרותן לגלות באופן עצמאי". גילויים אלו העניקו לנתבעות זכות לבטל את ההסכמים, אף לו היו מתקיימים מלוא התנאים המתלים להשלמת העסקה.

 

עורכי הדין של קבוצת נקש מתארים כיצד פעל בנק לאומי תחת שני כובעים ומתוך ניגוד אינטרסים מובנה, כאשר הוא לוקח חלק בהסתרת מצבה האמיתי של כלכלית ירושלים ובכלל זה במטרה להביא לסגירת העסקה: "כדי להוסיף חטא על פשע, הפקיד הבנק את מלאכת מכירת מניות כלכלית לנתבעות בידי לא אחר מאשר לאומי פרטנרס, זרוע ההשקעות של הבנק, למרות ניגוד העניינים המובנה הטמון בכך. כלומר, מי שהציג את "הכלה" (כלכלית) בפני "החתנים" הפוטנציאלים (הנתבעות), באופן שבו הוצגה, פעל בניגוד עניינים ברור, תוך שהוא חובש כמה "כובעים" במקביל ותוך שגם הוא מסתיר את מצבה האמיתי של כלכלית ואת ניגודי האינטרסים השונים של הבנק בעניין כלכלית".

 

מכתב ההגנה עולה בין היתר, כי "ערב פרסום דוחות כלכלית לרבעון השני לשנת 2015 סבלה כלכלית מחסר תזרימי מהותי של מאות מיליוני שקלים (לפחות). חסר תזרימי זה הוסתר בשורה של תחזיות בלתי מבוססות בתזרים החזוי שנכלל בדוחות הרבעון השני, וזאת הן לגבי מימוש נכסים, הן לגבי סכומי דיבידנד מחברות בנות, הן לגבי היקפי גיוס חוב".

 

יתרה מזאת, כך נכתב "הבנק ידע ו/או היה חייב לדעת את המידע הזה בתוקף מעמדו המיוחד כנושה מובטח מהותי של כלכלית ושל פישמן (שמניות כלכלית היו משועבדות לטובתו), בתוקף הפיקוח ההדוק שהיה לו בחברה ומתוקף היותו הגורם שניהל את חדר המידע שנפתח לצורך מכירת מניות כלכלית".

 

למעשה נטען, הבנק היה, דה פקטו, בעל השליטה בכלכלית במשך שנים וחזקה עליו שהכיר את מצבה לפני ולפנים. אלא שלמרות זאת, הבנק לא גילה את המידע הזה לנתבעות. אילו ידעו הנתבעות את המידע הזה, שהינו מידע מהותי, הן לא היו מתקשרות בהסכמים.

 

עוד נטען כי "הבנק לא רק הסתיר מהנתבעות את מצבה האמיתי והחמור של כלכלית, אלא שהוא היה אחד מן הגורמים המרכזיים שנתנו ידם במשך כל השנים להסתרת המצב האמיתי של כלכלית מעיני כל, לרבות משקיעים מקרב הציבור, ולתסבוכת העצומה אליה היא נקלעה".

 

על פי כתב ההגנה, "הבנק התנהל במשך שנים ארוכות בצורה צינית ואינטרסנטית, הנשים בצורה מלאכותית את כלכלית ואת פישמן על מנת לשרת אינטרסים זרים שלו, והכל "על גבם" של נושי כלכלית שאינם בנקים, ובכלל זה מחזיקי האג"ח של החברה מקרב הציבור".

 

"מטרת ההנשמה המלאכותית של כלכלית ושל פישמן", כך נכתב "הייתה, בין היתר, לאפשר לפישמן ובני משפחתו למשוך מכלכלית דיבידנדים ודמי ניהול בסכומי עתק ו"לגלגל" באמצעותם את חובם הפרטי לבנק; להימנע מהליכי חדלות פירעון של פישמן שהיה בהם כדי להשפיע על אינטרסים שונים של הבנק; לאפשר לכלכלית לגייס מימון בשוק ההון (לרבות מן הציבור) ולשפר בכך את כרית הביטחון של הבנק; ולאפשר את מכירת כלכלית כעסק חי, תוך הסתרת מצבה האמיתי, ובכך ולהציל ולו חלק מחובות העתק של קבוצת פישמן לבנק".

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה