אחים נאוי: האם תשואה של 12% מתיק הלקוחות תשמר?

תיק הלקוחות של האחים נאוי ממומן ב-70% על ידי הבנקים ומספק תשואה של 12%

ואדים סבידרסקי 13/05/2014 09:19

א+א- 2

התקופה הפוסט משברית עדיין מקבלת ביטוי הן במשקי חו"ל והן במשק המקומי. תקופה זו של יציאה מהמיתון הכלכלי הכבד מלוות כיום בסביבת ריביות נמוכות ובו זמנית בקשיי נזילות והשגת מקורות מימון. נראה כי זוהי "התקופה" של אשראי חוץ בנקאי, המזוהה בקרב הציבור הרחב כ"שוק האפור" ומהווה מקור אלטרנטיבי להזרמת הכסף למשק. יתרה מכך, מסתבר כי לא רק חברות אשראי חוץ בנקאי הן הנהנות היחידות, אלא גם הבנקים עצמם שמגלגלים את סיכון האשראי הלקוחות על חברות כגון אחים נאוי.

 

חברת אחים נאוי עוסקת בשני תחומים עיקריים, ניכיון שיקים ומתן אשראי חוץ בנקאי. החברה פועלת באישור ממשלתי והפכה לציבורית כאשר החלה להיסחר בבורסת ת"א בתחילת שנת 2011 בדרך של מיזוג לשלד בורסאי. תחום הליבה, המסחר בממסרים דחויים או בשמו העממי "ניכיון שיקים", הינו תופעה שכיחה ומבוצע גם על ידי הבנקים. יחד עם זאת, עסקאות כאלו נקשרות בקרב הציבור לשוק האפור בעיקר בשל עלות אשראי חוץ בנקאי ועמלות בגין ניכיון שיקים גבוהות מעסקאות בנקאיות מסורתיות (הלוואה בנקאית למשל). מדובר בעסקת המרה, בה מקבל לקוח את ערכו הכספי של השיק בניכוי עמלה הנקבעת על פי פרופיל הלקוח ותקופה שנותרה עד לפירעון כאשר השיק מוסב לחברת אשראי הדואגת לגבייתו.

 

עסק כמעט ללא הוצאות

 

בסיכום הרבעון הראשון של השנה, הציגה החברה גידול של כ-20% בהכנסות מימון נטו, בהשוואה לרבעון אשתקד, לסך 24 מיליון שקל. הרווח הנקי הרבעוני צמח בהתאם בכ-19% והסתכם ב-16 מיליון שקל (קצב שנתי של 65 מיליון שקל), תוך שהחברה נהנית משולי רווח נקי גבוהים של כ-60%. בעלי המניות של החברה נהנים הן מחלוקת רווחים שוטפת והן מרווחי הון נאים מאוד. כך במהלך 12 החודשים האחרונים, עלה ערכה של המניה בכ-120% ומאז המלצתי האחרונה בכ-105%. שווי חברת אחים נאוי, נכון להיום, עומד על כ-733 מיליון שקל, פי 3.3 מהון העצמי שלה (שווי החשבונאי בספרים). אף קפיצה זו בהון העצמי לא מונעת מהחברה להמשיך ולהציג שיעור התשואה על ההון מרשים של 32%.

 

תיק הלקוחות ממומן בכ-70% בכסף בנקים

 

מניית החברה ממשיכה לדהור הודות לצמיחה פרמננטית בהיקף הפעילות ובתיק האשראי שלה. כך תיק הלקוחות גדל בכ-51 מיליון שקל במהלך הרבעון האחרון בלבד והסתכם ב-946 מיליון שקל, צמיחה של 46% לעומת התקופה המקבילה. חלק מגידול בתיק הלקוחות בתקופה הנסקרת נבע מגידול בעסקאות ניכיון שיקים עצמיים של לקוחות חדשים, בעיקר התאגידים. אשראי זה מגובה לרוב בערבויות אישיות של בעלי העסקים והחברות שזקוקות למימון. חלק ניכר מפעילות חברת נאוי ממונפת באמצעות אשראי בנקאי. לפי כך, התרחבות פעילות העסקית וצמיחת המחזור מלוות בגידול בהון זר. יתרת הלוואת מבנקים גדלה במהלך השנה האחרונה בסכום לא מבוטל של 218 מיליון שקל והסתכמה בכ-680 מיליון שקל המהווים כ-70% מסך תיק האשראי ללקוחות.

 

לפי כך, המערכת הבנקאית הינה הנהנה המהותי הנוסף מעסקי הליבה של חברת אשראי חוץ בנקאי. הפרדוקס טמון בכך שהמערכת הבנקאית, שנוטה לצמצם את קווי האשראי בתקופות אי ודאות במשק, ממשיכה להזרים נזילות למגזרים תוך שהיא מגלגלת את סיכון הלקוחות הפוטנציאליים שלה על חברת מיקור חוץ. בעלי העסקים עם פרופיל פיננסי פחות יציב מגיעים לבנק שמסרב להעמיד להם אשראי, הם פונים לחברת נאוי כאלטרנטיבה שכן מעמידה אשראי אך בריבית גבוהה יותר ומצליחה לגבות את החוב בצורה לא פחות טובה מהבנק. במצב זה, בסופו של דבר, הכסף הגיע למגזר העסקי מהבנק אך דרך הצינור של אשראי חוץ. כל הצדדים נהנים, הבנקים הזרימו כסף בתמורה לריבית וצמצמו סיכון של תיק לקוחות שלם לסיכון של חברה אחת, אחים נאוי נהנו מפער הריביות בין הלוואה בנקאית לריבית הגבוהה הנגבית מהלקוחות וגם בתי עסק רבים הסובלים ממחנק האשראי זכו לפתרון מסוים.

 

לווים איכותיים או יכולת טובה לגבות חובות?

 

חברת נאוי משיגה תשואה שנתית נאה על תיק הלקוחות שלה בשיעור לא מבוטל של 11.7%, וזאת בהתחשב במשך החיים הממוצע הקצר מאוד של תיק האשראי שלה העומד על כ-3 חודשים בלבד. לצד רווחיות זו, בחברה מציינים כי נמשכת מגמת השיפור באיכות תיק הלקוחות בשל החשיפה ללקוחות חדשים עם כושר החזר טוב יותר. שיעור ההפרשה לחובות מסופקים (חובות שתאגיד בנקאי מטיל ספק באפשרות לגבייתם) מסך יתרת הלקוחות, בסיכום הרבעון הנסקר, עמד על 0.27% בלבד. שיעור נמוך זה יכול ללמד על יכולת גבוהה של אחים נאוי לגבות חובות, ובמקרה זה אף דומה לשיעור ההפרשה בבנקים המקומיים (במזרחי טפחות למשל, שיעור זה עומד על 0.21%). לפי כך, הבנקים מלווים לגוף בעל כמעט אותה רמת סיכון של הבנקים עצמם.

 

גם באלטשולר שחם רוצים תשואת דיבידנד מינימאלית של 5%

 

גם בעלי המניות של החברה, ובעיקר בעלי העניין בה, נהנים לא רק מרווחי הון אלא גם מחלוקת רווחים נדיבה. דירקטוריון החברה קבע מדיניות חלוקת רווחים ייחודית המגדירה את תשואת דיבידנד שנתית מינימאלית של 5% ובלבד שהיקף החלוקה יהווה לפחות 25%-50% מסך הרווח הנקי. כך בתחילת חודש מארס האחרון, בית השקעות אלטשולר שחם הגדיל את אחזקותיו והפך לבעל עניין מוסדי ראשון בחברה עם נתח של 5.5% בהון מניותיה. מהלך זה מאותת כי גם המשקיעים המתוחכמים יותר מגלים עניין בעסקי אשראי חוץ בנקאי ומזהים פוטנציאל צמיחתו בתקופה הקרובה.

***

מובהר ומודגש כי האמור בסקירה זו אינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. בפרסום המידע בסקירה זו אין משום המלצה או חוות דעת בקשר לביצוע כל עסקה או השקעה בניירות ערך, לרבות רכישה ו/או מכירה של ניירות ערך. יודגש כי לגבי כל מידע מכל סוג המופיע בסקירה – על כל אדם לבצע בדיקה ואימות נוספים, תוך התחשבות בנתונים ובצרכים המיוחדים שלו. יצוין כי במידע עלולות ליפול טעויות וכן עשויים לחול לגביו שינויי שוק ו/או שינויים אחרים, וכי אף עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין התחזיות והניתוחים המופיעים למצב בפועל. אשר על כן, קבלת החלטה כלשהי על סמך נתון, דעה, חוות דעת, תחזית או ניתוח המופיע במסגרת הסקירה - הינו על אחריות הקורא בלבד.

2 תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה
 1. 1
  נכיון צקים = הלבנת צקים שחורים. מי משלם 36% בשנה ???

  מי שמשלם כך יקרא לקוח איכותי ? חקירות מס הכנסה ומע''מ. צריך לשבת שם קבוע. בהבנק מנכה צקים אם צריך ב- 6% לשנה. הם ב- 36% . אז מי בא אליהם. ? ואז הם מנכים - משעבדים את הצק לבנק, והכול יפה. זה שוק הון או משהוא מסריח ?

  חפץ חיים 15/05/2014 08:16

 2. 2
  מתי הנפקה של פנינסולה?

  נותנים מימון כמו נאוי עם שירות יותר טוב.

  אבי 14/05/2014 05:27