קרדיט: depositphotos
קרדיט: depositphotos

שיעורי החשיפה של הגופים המוסדיים לנכסים בחו"ל ולמט"ח עלו במהלך הרבעון הראשון בכ-1.5% ובכ-0.4% ועמדו בסופו על וכ-44.7% כ-22.6% בהתאמה - כך לפי נתוני בנק ישראל שפורסמו היום.

זאת כתוצאה מעלייה בשיעור גדול יותר ביתרת החשיפה לנכסים בחו"ל (6.3%) מעלייה ביתרת סך הנכסים של המשקיעים המוסדיים (2.7%) במונחים דולרים. העלייה ביתרת החשיפה לנכסים בחו"ל (כ-18 מיליארדי דולרים) נבעה בעיקר מעלייה בחשיפה באמצעות חוזים עתידיים ואופציות על מדדי מניות בחו"ל (כ-8.7 מיליארדי דולרים), וביתרת המניות בחו"ל (כ-5.7 מיליארדי דולרים).

חשיפה למט"ח - במהלך הרביע הראשון של השנה, המשקיעים המוסדיים מכרו נטו נכסים במט"ח בסך של כ-3.5 מיליארדי דולרים; מכירות של כ-3.7 מיליארדי דולרים בנכסים הנקובים והצמודים למט"ח. ובמקביל רכישות מט"ח נטו באמצעות מכשירים פיננסיים נגזרים בהיקף של כ0.2 מיליארד דולר; כלומר הקטנת העסקאות העתידיות למכירת מט"ח. ברביע זה חלה עלייה בשיעור החשיפה למט"ח (כולל נגזרי שקל/מט"ח) של המשקיעים המוסדיים לרמה של כ-22.6%.

סך תיק הנכסים הפיננסים של הציבור

מהחטיבה למידע ולסטטיסטיקה בבנק ישראל נמסר, כי ברבעון הראשון של שנת 2024 יתרת תיק הנכסים הפיננסיים של הציבור עלתה בכ-268.7 מיליארד שקל (4.96%), לרמה של כ-5.68 טריליוני שקל. משקל תיק הנכסים הפיננסיים של הציבור ביחס לתוצר עלה בכ-10.7% ועמד בסוף הרביע על כ-300%, זאת כתוצאה מעלייה גדולה יותר ביתרת התיק לעומת התוצר.

ניתוח השינויים בכלל התיק

במהלך הרביע הראשון עלו יתרות החזקות הציבור בכל הרכיבים בתיק: ברביע זה בלטו העליות ביתרת ההשקעות בחו"ל (8.2%), יתרת המניות בארץ (6.7%) ויתרת המזומן והפיקדונות (4%).

יתרת המזומן והפיקדונות עלתה במהלך הרביע בכ-80.5 מיליארד שקל (4%) והגיעה לרמה של כ-2.08 טריליוני ש"ח, המהווים כ-37% מסך התיק.

יתרת המניות בארץ עלתה בכ-45.7 מיליארד שקל (6.7%), זאת בעיקר על רקע עליות המחירים במדדי המניות לצד השקעות נטו (אומדן של כ-4.3 מיליארד שקל).

יתרת האג"ח הממשלתיות (סחירות ולא-סחירות) והמק"ם עלתה במהלך הרביע בכ-33.5 מיליארד שקל (3.4%) ועמדה בסופו על כ-1.02 טריליון שקל. העלייה נבעה בעיקר מהעלייה באג"ח הממשלתיות הסחירות (כ-30 מיליארד שקל), בעיקר עקב גיוס הון נטו.

יתרת ההשקעות בחו"ל עלתה במהלך הרביע בכ-84.8 מיליארד שקל (8.2%) ועמדה בסופו על כ-1.11 טריליוני ש"ח, המהווים כ-20% מסך תיק הנכסים. ההתפתחות ביתרת ההשקעות בחו"ל נבעה בעיקר מהרכיבים הבאים:

יתרת המניות בחו"ל עלתה בכ-58.6 מיליארד שקל (10.3%) ועמדה בסוף הרביע על כ-628.9 מיליארד שקל. זאת בעיקר על רקע עליות המחירים וכן עקב השקעות נטו (אומדן של כ-4 מיליארד שקל).

יתרת האג"ח הסחירות (חברות וממשלתיות) בחו"ל עלתה בכ-21.6 מיליארד שקל (10.4%) ועמדה בסופו על כ- 254.5 מיליארד שקל. עלייה זו נבעה בעיקר על רקע השקעות נטו בהיקף של כ-15 מיליארד שקל.

כתוצאה מההתפתחויות במהלך הרביע, חלה עלייה בשיעור הנכסים במט"ח ובשיעור הנכסים הזרים של כ-1.2% (מ-25.4% ל-26.6%) ושל כ-0.6% (מ-19% ל-19.6%) בהתאמה

תגובות לכתבה

הוסיפו תגובה

אין לשלוח תגובות הכוללות מידע המפר את תנאי השימוש

  • 2
    זה בסדר , כשזה יתחיל אל תפספסו

    יש המון כסף על הגדר , פעם היו קונים נדלנ היום זה פחות מעניין, עוד יהיה כאן היפוך, כרגע זה ממש נכון להשקיע בחול , כשת״א יעלה אז תצתרפו זה יהיה מהיר וחד

    • רונן
    • 23/06/2024 17:57