פרופ אמיר ירון, נגיד בנק ישראל<br>קרדיט: המכללה למנהל
פרופ אמיר ירון, נגיד בנק ישראל קרדיט: המכללה למנהל

הוועדה המוניטרית החליטה, השבוע, להותיר את הריבית ללא שינוי ברמה של 4.5%. הדעות בקרב החזאים היו חלוקות לקראת ההחלטה, כאשר תחזית לאומי הייתה לאי-שינוי של הריבית במועד זה. ההחלטה שלא לשנות את הריבית בעת הנוכחית, למרות הסימנים הברורים של התכנסות האינפלציה לתוך טווח יעד יציבות המחירים, התבססה בעיקר על מידת אי-הוודאות הגבוהה לגבי היקף ומשך הלחימה הצפויים, והשפעותיה הכלכליות, הן על הפעילות הריאלית והן על השווקים הפיננסיים. אף שפרמיית הסיכון של ישראל ירדה לאחרונה, גם לאחר פרסום החלטת הדירוג על ידי מודי’ס, רמתה עדיין גבוהה במידה ניכרת מן העבר ומהרצוי.

נראה שנתוני הפעילות הכלכלית של הרביע הרביעי של 2023, שהצביעו על ירידה ברורה בפעילות, ותאמו לתחזית חטיבת המחקר של בנק ישראל, לא השפיעו במידה ניכרת על ההחלטה הנוכחית. מאז, האינדיקטורים לפעילות הכלכלית ומצב התעסוקה מצביעים על התאוששות הדרגתית לאחר הירידה החדה שהתרחשה עם פרוץ המלחמה, אך עם מידה רבה של שונות בין ענפי המשק. בנק ישראל חזר והדגיש בהודעתו שעל רקע המלחמה, המדיניות המוניטרית מתמקדת בייצוב השווקים והפחתת מידת אי הוודאות, זאת לצד יציבות מחירים ותמיכה בפעילות הכלכלית. תוואי הריבית ייקבע בהתאם להמשך התכנסות האינפלציה ליעדה, המשך היציבות בשווקים הפיננסיים, הפעילות הכלכלית והמדיניות הפיסקלית.

הריבית הריאלית לטווח הקצר, דהיינו, הריבית הנומינלית בניכוי האינפלציה, משפיעה על הרצון להשקיע או לחסוך. בתרשים המצורף, מוצגת אחת הגרסאות לחישוב ריבית זו – ניכוי ציפיות האינפלציה משוק ההון לשנה הקרובה מהרמה של ריבית בנק ישראל. מהתרשים עולה כי הריבית הריאלית ירדה מעט בחודשיים האחרונים, עובדה אשר תומכת בביקושים המקומיים, אולם בהשוואה היסטורית היא נותרה מאוד מרסנת, בדומה לכל השנה האחרונה (גרף 5). היחלשותה בחודשיים האחרונים חלה על רקע עלייה בציפיות האינפלציה, אשר כפי הנראה, נבעה, בין היתר, משקלול ההשלכות של עליית מחירי השילוח הימי והעלאות המיסים המתוכננות על האינפלציה, כמו גם, מהפחתת הריבית שחלה בינואר.

בהתאם לאמור לעיל, ולנוכח תחזיתנו להמשך התכנסות סביבת האינפלציה אל מרכז טווח היעד גם בחודש הבא, בנק ישראל צפוי להוריד את הריבית בהחלטה של חודש אפריל מ-4.50% ל-4.25%. החלטה זו גם תכלול פרסום של תחזית מאקרו עדכנית על ידי חטיבת המחקר, הצפויה לשקף צמיחה מתונה יחסית בשנת 2024 וצפי להאצה ניכרת של הצמיחה בשנת 2025.

***הכותב הוא הכלכלן הראשי של בנק לאומי***

תגובות לכתבה

הוסיפו תגובה

אין לשלוח תגובות הכוללות מידע המפר את תנאי השימוש