דיווח שוטף

יונט קרדיט מודיעה על הסכם עם בעלי השליטה לכיסוי חשיפות החברה

במסגרת הבדיקות העמידה החברה לקבוצת לווים הלוואות בסך של 37.2 מיליון ₪ לתקופה של 5 שנים, נושאות ריבית שנתית קבועה בשיעור של 12% לתשלום חודשי, אשר לא שולמו מעולם

חדשות ספונסר 22/06/2022 14:06

א+א- 2

לפני זמן קצר פרסמה יונט קרדיט דיווח מיידי המפרט את עיקרי ההסכם שנחתם עם בעלי השליטה לכיסוי החשיפות שהתגלו עד כה.

במסגרת בדיקות המבוצעות בימים אלו בחברה, עלה כי בתחילת שנת 2021 העמידה החברה לקבוצת לווים הלוואות בסך של 37.2 מיליון ₪ לתקופה של 5 שנים, נושאות ריבית שנתית קבועה בשיעור של 12% לתשלום חודשי החל מתום שנה ממועד העמדת ההלוואות ותשלום קרן בסוף התקופה. על אף התחייבויותיה של קבוצת הלווים, היא לא שילמה לחברה אף תשלום ריבית. החברה בוחנת את הנסיבות בהן הועמדו ההלוואות, מטרתן, תהליכי אישוריהן וההשלכה על הונה העצמי של החברה.

על פי ההסכם, הפקידו בעלי השליטה המחאות בסך של 1.8 מיליון ₪, שמועד פירעונן יחול ביום 30.6.22 זאת עבור חלק מהריבית בגין ההלוואות שנתנה החברה שמועד לתשלומם חלף. כמו כן, בעלי השליטה התחייבו כי ככל שיידרש הם יפקידו בידי החברה המחאות לכיסוי יתרת הריבית שמועד פרעונה חלף.

בנוסף, העמידו בעלי השליטה המחאות בסך של 8.1 מיליון ₪ זאת בנוסף להמחאה בסך של 2.45 מיליון ₪, שהועמדה על ידי חברה בשליטתם, אשר נועדו לכסות את סכומי ההמחאות החסרות בסך 10.6 מיליון ₪.

יתרה מזאת, התחייבו בעלי השליטה לשלם לחברה את כל התשלומים העתידיים המגיעים לחברה – ריבית וקרן – בגין הלוואות לקבוצת הלווים. במסגרת זו, התחייבו בעלי השליטה להפקיד בתוך 45 מיום ממועד חתימת ההסכם ערבות בנקאית

2 תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה
 1. 1
  אם משלמים 12% לבעל שליטה. כמה גובים

  מהלווים? 20% ריבית?|30| פחד אלוהים. אין שום היגיון כלכלי בריבית נשך. שום עסק או אדם פרטי לא יכול לעמוד בה.
  למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

  ATUK19 22/06/2022 14:11

 2. 2
  בקטנה 37.2 מ +3.5שנגנבו +7.5 צקים

  שנעלמו סה"כ תוך שבועיים גילו נזקים של 48.2 מ שקל שנמחקו לחברה ......מאיפה יש להם כסף לשלם לכחלון משכורת 8 מ שקל בשנה .....הזיה
  למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

  זיו מ 22/06/2022 14:10