ברבעון הראשון של השנה נרכשו 31 אלף דירות בשוק החופשי, ללא שינוי בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. בכך נבלם הגידול המהיר בסך העסקאות אשר נמשך מאז הרבעון האחרון של 2020. בהשוואה לרמה הגבוהה שנרשמה ברבעון האחרון אשתקד ירד סך העסקאות בשוק החופשי בשיעור חד של 23%.

היציבות במספר העסקאות בשוק החופשי (בהשוואה לרבעון הראשון אשתקד) הושגה על רקע גידול במספר העסקאות בפריפריה לעומת ירידה ברכישות באזורי הביקוש במרכז הארץ.

רכישות המשקיעים ברבעון הראשון השנה הסתכמו בחמשת אלפי דירות, ירידה חדה של 23% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד וירידה חדה עוד יותר, של 60% בהשוואה לרמה הגבוהה שנרשמה ברבעון האחרון אשתקד. עוצמת ירידות אלו דומה לזו שנרשמה ברבעון הראשון שלאחר העלאת המס הקודמת על המשקיעים ביוני 2015.

סך חיובי מס רכישה על דירות להשקעה הסתכמו ברבעון הראשון השנה ב-736 מלש"ח, ללא שינוי נומינלי (ירידה ריאלית של 3%) בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, בו שיעור המס עמד עדיין על 5%. בכך, כפי שהערכנו בשלב החקיקה, העלאת שיעור המס לא הביאה להגדלת הגביה מדירות להשקעה, וזו גם לא הייתה מטרתה.

מכירות המשקיעים ברבעון הראשון השנה עמדו על 7.4 אלף דירות, גידול של 6% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. "מלאי" הדירות בידי משקיעים ירד במהלך הרבעון באלפיים וחמש מאות דירות, הירידה הרבעונית הגבוהה ביותר לפחות מאז תחילת העשור הקודם.

רכישות דירה ראשונה בשוק החופשי הסתכמו ב-13.9 אלף דירות, רמת שיא ברכישות אלו , המהווה גידול של 22% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד וגידול של 5% בהשוואה לשיא הקודם שנרשם ברבעון האחרון אשתקד. בולט במיוחד זינוק ברכישות אלו בפריפריה.

רכישות משפרי הדיור הסתכמו ברבעון הראשון ב-12.3 אלף דירות, ירידה של 4% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד.

מתאם גבוה שנמצא בין קצב השינוי במחירי הדירות למשקל הפריפריה ברכישות דירה ראשונה ומשפרי דיור בלבד עשוי לרמז כי האצה בקצב עליית מחירי הדירות "מאיצה" באוכלוסיות אלו לרכוש דירה באזורים בהם יכולתם הכספית מאפשרת זאת.

מכירת דירות חדשות בשוק החופשי ברבעון הראשון השנה הסתכמה ב-8.9 אלף דירות, ירידה של 3% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. רכישת דירות יד שניה הסתכמהב-22 אלף דירות, גידול של 2% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד.

תגובות לכתבה

הוסיפו תגובה

אין לשלוח תגובות הכוללות מידע המפר את תנאי השימוש