דוחות כספיים

עזריאלי מנפצת את כל הפרמטרים התפעוליים והרווח הנקי מזנק ב-200%

שיעור התפוסה הממוצע בנטרול נכסים באכלוס - במגזר הקניונים 99%, במגזר המשרדים 98% ובדיור המוגן 99%, הרווח הנקי זינק ב-200% ולחברה מנועי צמיחה וקרקעות להמשך

אלירן מדר 31/05/2022 15:47

א+א-

קבוצת עזריאלי מפרסמת את תוצאות הרבעון הראשון לשנת 2022 עם תוצאות חזקות בכל הפרמטרים התפעוליים

דגשים פיננסיים לרבעון הראשון שנת 2022

ה-NOI ברבעון הסתכם בכ-456 מיליון ש"ח, גידול של כ-51% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. הגידול נובע בעיקר מהקלות שניתנו לשוכרים בקניונים ברבעון המקביל בעקבות משבר הקורונה, רכישת חברת הדאטה סנטרס Green Mountain וכן מאכלוס שטחי בזק במגדל המשולש בעזריאלי תל אביב.

ה-Same Property NOI גדל ברבעון בכ-44% לעומת אשתקד.

ה-FFO ללא תרומת הדיור המוגן הסתכם ברבעון בכ-310 מיליון ש"ח לעומת כ-206 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-50%. סך ה-FFO הסתכם ברבעון בכ-337 מיליון ש"ח לעומת כ-228 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-48%.

הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות הסתכם ברבעון לכ-336 מיליון ש"ח לעומת רווח של כ-110 מיליון ש"ח אשתקד. הרווח הכולל הסתכם ברבעון לכ-484 מיליון ש"ח לעומת רווח של כ-289 מיליון ש"ח אשתקד. במהלך הרבעון נרשמה עליית ערך בנדל"ן להשקעה בהיקף של כ-252 מיליון ש"ח אשר נובעת בעיקר מעליית המדד. הגידול ברווח קוזז בחלקו עקב עליה בהוצאות הריבית, גם הן עקב עליית המדד.

במהלך הרבעון הקבוצה השקיעה כ-320 מיליון ש"ח בנדל"ן להשקעה, ברכישה, ייזום, הקמת נכסים חדשים ובשדרוג והשבחת נכסים קיימים.

שעורי תפוסה ופדיונות

שיעור התפוסה הממוצע בנטרול נכסים באכלוס - במגזר הקניונים עמד על 99%, במגזר המשרדים בישראל עמד על 98%, ובדיור המוגן עמד על 99%.

פדיונות – בחודשים מרץ-אפריל 2022 נרשמה עליה של 0.5% בפדיונות הקניונים לעומת התקופה המקבילה בשנת 2021. בחודשים ינואר-פברואר אשתקד היו הקניונים סגורים מרבית התקופה.

מאזן ליום 31.03.2022

לקבוצה מזומנים, פיקדונות והשקעות לטווח קצר בהיקף של כ-3.1 מיליארד ש"ח, וכולל מניות בנק לאומי, מזומנים ושווה מזומנים וני"ע סחירים בהיקף של 4.3 מיליארד ש"ח.

החוב נטו הסתכם בכ-12.4 מיליארד ש"ח.

שווי נדל"ן להשקעה ונדל"ן להשקעה בהקמה הסתכם בכ-35 מיליארד ש"ח.

יחס הון עצמי למאזן של כ-47%, ויחס חוב נטו למאזן של כ-29%.

נכסים לא משועבדים בהיקף של כ-30 מיליארד ש"ח.

אייל חנקין, מנכ"ל קבוצת עזריאלי: "אנו מסכמים רבעון נוסף עם המשך צמיחה בכל הפרמטרים התפעוליים. בפעילות המשרדים, אנו עדים להמשך מגמת הביקושים הגבוהים לצד צמיחה ב-NOI מנכסים זהים. עבודות ההקמה של קמפוס סולאראדג’ החלו לאחרונה והוא יהווה תוספת משמעותית לתיק הנכסים עם השלמת בנייתו בעוד כ-3 שנים.

בפעילות המסחר אנו רואים צמיחה בפדיונות וחזרה לדפוסי הקניה והבילוי שאפיינו את הקהל הישראלי בתקופה שלפני הקורונה. בשנתיים האחרונות השקענו עשרות מיליוני שקלים בשדרוג הקניונים הקיימים ובסביבתם, כמו גם בגיוון ופיתוח העסקים הפועלים בהם, ואנו בטוחים כי השקעה זו תישא פירות בעתיד הקרוב. יתרה מכך, אנו מתכוונים להרחיב משמעותית את תפיסת ה-MIXED USE המאפיינת את קבוצת עזריאלי אשר רואה במתחמי נדל"ן אקוסיסטם שלם ומקום להיווצרות קהילה וחיי חברה. במסגרת זו, השקנו לאחרונה את מתחם ה-DNA בקומת הקרקע של מרכז עזריאלי תל אביב, אשר שינתה את פניה והפכה ממגרש חניה ותחנת מוניות למתחם בילוי וקולינריה ייחודי ומוקד משיכה לבאי הקניון, דיירי המשרדים והציבור הרחב.

תחום ה-Data Centers ממשיך לגדול בקצבים גבוהים אשר צפויים לגבור משמעותית עם השלמת הפרויקטים הרבים שבפיתוח. הדיור המוגן מהווה רגל חזקה וצומחת של הקבוצה והוא צפוי להתרחב באופן ניכר בשנים הקרובות.

לצד פעילויות הליבה, הקבוצה ממשיכה לקדם את תחומי הפעילות החדשים, מלונאות ודיור להשכרה לטווח-ארוך, תוך בחינת הזדמנויות חדשות המשתלבות באסטרטגיה העסקית שלנו לטובת המשך הצמיחה של הקבוצה."

  1. מניות בכתבה
  2. עזריאלי קבוצה

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה