אריק שפיר, סגן יו"ר קבוצת לפידות קרדיט: רמי חכם

דוחות כספיים

לפידות קפיטל: הרווח הנקי לבעלי המניות ברבעון היה 40 מיליון שקל, גידול של כ-71%

אריק שפיר, סגן יו"ר החברה: "הנזילות הגבוהה והמינוף הנמוך בכל אחת מחברות הקבוצה, מאפשרים ללפידות להמשיך ולהתמקד בהרחבת הפעילויות של חברות הקבוצה הקיימות ולניצול הזדמנויות עסקיות"

מערכת ספונסר 30/05/2022 10:52

א+א-

לפידות קפיטל מדווחת על תוצאותיה הכספיות, כאשר בדוחות הכספיים של הקבוצה נכללים תוצאות החברות הציבוריות דניה, אפריקה מגורים וסאני:

הרווח הנקי לבעלי המניות של לפידות ברבעון הראשון לשנת 2022, הסתכם בכ - 40 מיליון שקל, גידול של כ - 71% בהשוואה לרווח ברבעון המקביל אשתקד שעמד על 23.4 מיליון שקל.
הרווח המאוחד שנרשם היה 75 מיליון ₪, גידול של 83%.

ההון העצמי של לפידות בסוף הרבעון הראשון של 2022 הסתכם בכ - 1.27 מיליארד שקל, לעומת 1.25 מיליארד שקל בסוף 2021. לדברי החברה, העלייה בהון העצמי נובעת מהרווח שנצבר בין התקופות בניכוי דיבידנד ששולם לבעלי המניות ובתוספת רווח ממימוש החזקות בחברות מוחזקות אשר נזקף ישירות להון.

סך הדיבידנד עליו הכריזו כלל חברות הקבוצה בגין תוצאות הרבעון הראשון הסתכם בכ - 50 מיליון שקל, וחלקה של לפידות בדיבידנדים אלו הסתכם בכ - 27 מיליון שקל. סכום זה מתווסף ל - 97 מיליוני שקל שכבר הוכרזו ושולמו מתחילת השנה, מתוכם חלקה של לפידות כ - 50 מיליון שקל.

דירקטוריון לפידות החליט אתמול על חלוקת דיבידנד של 20 מיליון שקל לבעלי המניות. כולל דיבידנד זה, סך הכל חילקה החברה דיבידנד של 80 מיליון שקל בתשעת החודשים האחרונים.

בינואר 2022 זכתה קבוצת לפידות במכרז לתכנון, קידוח והתקנת תחנות שאיבה בהיקף של כ - 300 מיליון שקל לביצוע על פני כ - 4 שנים. העבודות בגין המכרז מצויים בשלב התכנון וייכנסו בעתיד לביצוע.

אריק שפיר, סגן יו"ר לפידות: "הנזילות הגבוהה והמינוף הנמוך בכל אחת מחברות הקבוצה, מאפשרים ללפידות להמשיך ולהתמקד בהרחבת הפעילויות של חברות הקבוצה הקיימות ולניצול הזדמנויות עסקיות. לפידות פועלת להשבחת חטיבות הקרקע ברמת אביב, סביון ויהוד. בנוסף, לפידות ממשיכה בפיתוח תחום תשתיות המים, אשר זכה לאחרונה, במכרז משמעותי וכן לאיתור רכישת חברות נוספות אשר מתאפיינות בפוטנציאל צמיחה ותזרים מזומנים משמעותי".

  1. מניות בכתבה
  2. לפידות קפיטל

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה