קרדיט: סקייפרו

דוחות כספיים

לוינשטין הנדסה הכפילה את הרווח הנקי

החברה ממשיכה בתנופת הבנייה - היקף ההכנסות חצה את 200 מיליון ש"ח ברבעון הראשון של השנה, החברה מצליחה להציג שיפור בכל הפעילות כולל הנדל"ן מניב

אלירן מדר 29/05/2022 11:11

א+א-

חברת לוינשטין הנדסה, מדווחת היום לבורסה לניירות ערך בתל אביב על הדוחות הכספיים לרבעון הראשון של שנת 2022, ומציגה שיפור בכל הפרמטרים הפיננסיים לעומת הרבעון המקביל אשתקד, ובכל תחומי הפעילות – עלייה בשיעורי התפוסה ובמחירי השכירות, שיפור בביצוע עבודות בנייה, ובתוצאות ממכירת דירות למגורים.

לוינשטין מדווחת על זינוק של 125% ברווח הנקי שהסתכם ברבעון בכ-47.4 מיליון שקל לעומת סך של כ- 22.3 מיליון שקל ברבעון הראשון בשנת 2021. הרווח התפעולי זינק בכ-99% לכ-61.9 מיליון שקל ברבעון הנוכחי. העלייה משקפת את המשך ההתייצבות ואף צמיחה של ענף הנדל"ן הישראלי – חזרה לרמות תפוסה ועליה בדמי שכירות בנדל"ן המניב, ביקוש גבוה לשטחים להשכרה וביקוש ער לדירות בתחום הייזום למגורים.

סך דמי השכירות שגבתה הקבוצה מנכסים שבבעלותה ובבעלות משותפת ברבעון הראשון הסתכמו בכ-24.6 מיליון שקל, עלייה של 17% לעומת סך של כ- 21 מיליון שקל ברבעון המקביל. הגידול נבע בעיקר מעלייה בתפוסה בשטחי המשרדים ומגידול בדמי השכירות למ"ר.

החברה רשמה הכנסות ממכירת דירות בסך של כ-89.6 מיליון שקל, גידול של כ-28.4% בהשוואה לסך של כ-69.8 מיליון שקל בתקופה מקבילה אשתקד. הרווח הגולמי בגין פעילות זו זינק ב-150% לכ-29.4 מיליון שקל. הרווח התפעולי שילש עצמו בהשוואה לרבעון ראשון של שנה שעברה והסתכם בכ-25.7 מיליון שקל.

בתחום עבודות הבנייה בקבלנות שמתבצעות באמצעות החברה הבת (60%) לוינשטין נתיב, החברה רשמה הכנסות בהיקף של כ- 108.3 מיליון שקל, זינוק של 45% בהשוואה להכנסות בסך של כ- 74.5 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הגולמי בתחום זה זינק ב-67% לסך של כ-18 מיליון שקל והרווח התפעולי טיפס ב-76% לסך של כ-17 מיליון שקל. בתחום ביצוע עבודות בניה לחברה צבר הזמנות בסך של כ-1.1 מיליארד שקל.

ברבעון הראשון של השנה נרשם רווח משערוך בגין מגדל לוינשטין בת"א בסך של כ-9.6 מיליון שקל, שנבע בעיקר מעלייה בשיעורי התפוסה ל-100% ומעלייה בשכ"ד. בנוסף, רשמה החברה רווח ממימוש נדל"ן להשקעה בסך של כ-1 מיליון שקל בעקבות מכירת שטח בקומה 13 במגדל לוינשטין. הרווח הנקי ללא שערוכים הסתכם ב-39.3 מיליון שקל.

ההון העצמי של החברה למועד הדוח מסתכם בכ-1.402 מיליארד שקל ומהווה כ-46% מסך המאזן.

שאול לוטן, בעלים ומנכ"ל קבוצת לוינשטין: "השיפור בתוצאות הכספיות ברבעון הראשון של השנה נובע מעלייה בשיעורי התפוסה – שיעור התפוסה המצרפי בנכסים שלנו עומד על 97%, מעליית מחירי השכירות, משיפור בתחום הביצוע של עבודות בנייה, וכן ממכירת דירות למגורים. גם שערוך הנדל"ן שרשמנו ברבעון נובע מעלייה בשיעור התפוסה של מגדל לוינשטין בתל אביב ל-100% ומעלייה בדמי שכירות המתקבלים מהנכס. אנו חתומים בהסכמי שכירות ארוכי טווח עם שוכרים במגדל והביקוש החזק צפוי גם ברבעונים הקרובים. הביקוש לרכישת דירות מגורים חזק, ואנו צופים המשך שיפור בתוצאות הכספיות בהתאם לכך. החברה מציגה יחסים פיננסים חזקים ואיתנות פיננסית משמעותית ואנו מחפשים הזדמנויות נוספות".

  1. מניות בכתבה
  2. לוינשטין הנדסה

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה