יניב ביטון, מנכ"ל ומייסד חברת מיכמן אשראי לעסקים קרדיט: סיון פרג'

דוחות כספיים

ליברה גילחה את הרווח של מיכמן

הרווח התפעולי של מיכמן זינק ל-8.5 מיליון ש"ח, אך ההשקעה בליברה הציבורית צללה והשערוך מטה בכ-5 מיליון ש"ח והרס את שורת הרווח

חדשות ספונסר 29/05/2022 10:28

א+א-

חברת מיכמן הינה חברה המעניקה אשראי לעסקים קטנים ובינוניים במשק, בעיקר כנגד קבלת ממסרים דחויים, מדווחת על תוצאות הרבעון הראשון לשנת 2022:

הכנסות מימון נטו של החברה ברבעון הראשון לשנת 2022 הסתכמו בכ-14.4 מיליון ש"ח, גידול של כ-203.3% לעומת כ-4.8 מיליון ש"ח ברבעון המקביל בשנת 2021. הצמיחה החדה נובעת מגיוון מקורות האשראי ושיפור משמעותי בעלות גיוס ההון של החברה.

הכנסות מימון ברוטו של החברה גדלו ברבעון הראשון לשנת 2022 בכ-194.7% לכ-19.2 מיליון ש"ח לעומת כ-6.5 מיליון ש"ח ברבעון המקביל בשנת 2021. הגידול נובע מגידול בהיקף פעילות החברה ומהמשך ביקושים ערים לאשראי בקרב לקוחות החברה – עסקים קטנים ובינוניים.

היקף תיק האשראי של החברה ברבעון הראשון לשנת 2022 צמח לכ-467 מיליון ש"ח, לעומת כ-342 מיליון ש"ח בסוף שנת 2021, גידול של כ-37%. מגמת הצמיחה נמשכת ומתחילת השנה ועד למועד זה, צמח תיק האשראי של החברה בכ-67% והסתכם בכ-570 מיליון ש"ח. החברה הציגה בתום הרבעון הראשון לשנת 2022 מרווח אשראי נטו משוקלל שהסתכם בשיעור של כ-14.23%.

בעקבות הזינוק בתיק האשראי לכ-570 מיליון ש"ח נכון למועד פרסום הדו"ח הכספי והביקושים בשוק, עדכנה החברה את תחזית תיק האשראי מכ-750 מיליון ש"ח לכ-900 מיליון ש"ח.

מקורות ההון והיקף האשראי של החברה גדלו ברבעון הראשון לכ-503.4 מיליון ש"ח, לעומת כ-149 מיליון ש"ח ברבעון המקביל בשנת 2021. נכון ליום 31.3.2022 מקורות ההון והאשראי של החברה כוללים כ-133.7 מיליון ש"ח הון עצמי, כ-139.3 מיליון מאשראי בנקאי, כ-23 מיליון ש"ח ממקורות שאינם בנקאיים וכ-207.4 מיליון ש"ח כספי אג"ח.

גיוון מקורות האשראי הפחית את עלויות ההון של החברה והחברה צופה שתהליך זה ימשך. בדצמבר 2021 ובמרץ 2022 (בהתאמה) מיכמן חתמה על הסכם עם איילון חברה לביטוח ועמיתים קרנות הפנסיה הוותיקות להעמדת מימון בהיקף של כ-20 מיליון ש"ח וכ-30 מיליון ש"ח - הלוואה נחותה לאגרות החוב ולבנקים. בחודש פברואר 2022, גייסה החברה כ-122.43 מיליון ש"ח בהפקת סדרת אג"ח חדשה – סדרה ב’.

הרווח התפעולי ברבעון הראשון לשנת 2022 הסתכם בכ-8.6 מיליון ש"ח (כ-45% מההכנסות), לעומת כ-1.8 מיליון ש"ח (כ-27% מההכנסות) ברבעון המקביל בשנת 2021.

בפברואר 2022 רשות המיסים הגדירה את החברה כ’עוסק מורשה’ באופן רטרואקטיבי החל מתאריך 1.10.2021 והחברה צופה את המשך ההשפעה החיובית על הרווח ועל שיעור הרווחיות מההכנסות ברבעונים הבאים.

הרווח הנקי ברבעון הראשון לשנת 2022 גדל לכ-3.1 מיליון ש"ח לעומת כ-1.4 מיליון ש"ח ברבעון המקביל בשנת 2021. בנטרול ההפסד משערוך האחזקה ב ליברה, החברה מציגה רווח נקי בסך של כ-6.9 מיליון ש"ח.

דורון ספיר, יו"ר החברה ויניב ביטון, מנכ"ל מיכמן אשראי לעסקים מסרו: "אנו מסכמים רבעון נוסף של גידול בכל הפרמטרים העסקיים ובעקבות הביקושים הערים מצד לקוחותינו, עדכנו את תחזית תיק האשראי לשנת 2022 לכ-900 מיליון ש"ח. מיכמן מרחיבה כל העת את נוכחותה בשוק האשראי ואת סל הפתרונות שלה ואנו מציגים שיפור וגידול מתמיד בהכנסות וברווח. במהלך הרבעון, התקשרנו עם אחד הגופים המוסדיים המובילים בישראל, עמיתים קרנות הפנסיה הוותיקות, להעמדת מימון שמאפשר לנו את המשך הצמיחה המהירה, וזאת כחלק מבניית תשתית חזקה ומקצועית לטווח הארוך. אנו ממשיכים בגיוון מקורות האשראי וביצירת חדשנות והטמעת כלים טכנולוגיים לייעול תהליך החיתום וממוצבים היטב להמשך הצמיחה."

  1. מניות בכתבה
  2. ליברה

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה