דוחות כספיים

אלוני חץ עם רבעון מוצלח

הרווח למניה זינק ב-45% לעומת רבעון מקביל אשתקד, מנועי הצמיחה העיקריים השכרת נדל"ן מניב וכן מכירת חשמל מראים על גידולים נאים, הבנות תרמו פחות, הבדלי השערוכים בין הרבעונים מהותיים

אלירן מדר 25/05/2022 09:07

א+א-

אלוני חץ חברת החזקות העוסקת בנדל"ן מניב מדווחת על תוצאות הרבעון הראשון:

דוחות החברה מצביעים על עליה חדה בשני מנועי הצמיחה העיקריים של החברה, שהם השכרת נדלן מניב עם זינוק של 280 מיליון ש"ח וכן עליה במכירת חשמל ע"י חברת אנרג’יקס ל-92 מיליון ש"ח.

החברה המשיכה לשערך נדלן בשווי של 123 מיליון ₪ הרבעון והחברות הכלולת תרמו במצטבר 61 מיליון ₪ לעומת כ-80 מיליון ₪ ברבעון מקביל אשתקד.

הרווח טיפס בכ-109 מיליון ש"ח כאשר הנתון הבולט הוא השיערוכים בן הרבעונים כאשר ברבעון מקביל החברה שיערכה מטה 41 מיליון ש"ח ואילו ברבעון הזה החברה שיערככה מעלה 123 מיליון ש"ח שיוצרים את מרבית ההבדל.

בסה"כ הרווח למניה עלה במעל ל-45%

ה-FFO המיוחס לבעלי המניות לרבעון הראשון הסתכם בכ-133 מיליון ש"ח, עליה של 20% לעומת כ-111 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

במהלך הרבעון הראשון ועד היום, השקיעה החברה בחברות המוחזקות סך של כ-126 מיליון ש"ח.

ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות של החברה ל-31.03.2022 הינו 7.71 מיליארד ש"ח (הון עצמי של 44.24 ש"ח למניה) לעומת 7.63 מיליארד ש"ח (הון עצמי של 43.89 ש"ח למניה) לסוף שנת 2021.

ההון העצמי למניה על בסיס NAV סחיר (לפני מיסים נדחים) להיום עומד על 67 ש"ח .

החברה שומרת על גמישות פיננסית גבוהה אשר באה לידי ביטוי ביתרות מזומן ומסגרות אשראי בלתי מנוצלות בסך כולל של כ-840 מיליון ש"ח, כשכלל נכסיה של החברה (סולו) בהיקף של כ-15.8 מיליארד ש"ח משוחררים משעבוד (מתוכם כ-8.5 מיליארד ש"ח אחזקות סחירות).

מר נתן חץ, מנכ"ל אלוני חץ מסר: " אנו מסכמים את הרבעון הראשון של 2022 בהמשך צמיחה ותנופת עשייה בכל חברות הקבוצה.פעילות המשרדים ממשיכה להתנהל בצורה טובה, שיעורי התפוסה נותרו גבוהים וניכרת יציבות בביקוש לשטחי משרדים בשווקים בהם פועלת הקבוצה.

התקופה האחרונה מאופיינת בסביבת ריבית עולה ותנודתיות בשווקים הפיננסיים.אנו מעריכים כי הגמישות הפיננסית החזקה , הנזילות הגבוהה ויחסי המינוף ההולמים של קבוצת אלוני חץ, על כל חברותיה לצד האסטרטגיה להשקעה לטווח ארוך, איכות הנכסים והפיזור על פני מספר שווקים ימשיכו לשרת אותנו היטב גם בתקופה זו.בכוונתנו להמשיך לפעול לקידום האסטרטגיה העסקית של חברות הקבוצה תוך מיקוד בהמשך קידום תכניות הפיתוח בכל אחד מהשווקים."

  1. מניות בכתבה
  2. אלוני חץ

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה