קרדיט: יחצ

דוחות כספיים

קבוצת דלק הרוויחה 745 מיליון ש”ח ורשמה רווח חד פעמי של 1.9 מיליארד ש”ח

החברה רשמה רווח הזדמנותי מרכישת נכסי מרובני, אתיקה החלה לפרוע שטרות עם ייצור ממוצע של 71 אלף חביות נפט ליום, ההון עצמי זינק ל-4.3 מיליארד ש"ח גידול של 65%

אלירן מדר 24/05/2022 12:55

א+א- 2

קבוצת דלק , פרסמה היום, יום שלישי, 24.5.2022, את דוחותיה הכספיים לרבעון הראשון לשנת 2022, מהם עולה כי הרווח הנקי של הקבוצה זינק ברבעון הראשון של השנה ועמד על 2.5 מיליארד ש"ח, לעומת 279 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

הכנסות החברה עמדו על 3.066 מיליארד ש"ח ברבעון, לעומת 1.91 מיליארד ש"ח ברבעון המקביל.הרווח התפעולי זינק ועמד על 3.4 מיליארד ש"ח, לעומת רווח תפעולי של 871 מיליון שקל ברבעון המקביל.עליית מחירי האנרגיה הובילו לגידול של פי 2 ברווח ל-745 מיליון ש"ח, לעומת 373 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, לפני הכנסות והוצאות חד פעמיות, רווחי הון ומימון.ההון העצמי של הקבוצה הסתכם בסוף הרבעון ב-4.3 מיליארד ש"ח, לעומת 2.6 מיליארד ש"ח נכון לסוף שנת 2021.

חיזוק הפרופיל הפיננסי של הקבוצה – פרעון מוקדם והשלמת הצעת רכש חליפין

במהלך הרבעון הראשון הנהלת החברה השלימה שורה של פעולות משמעותיות בהתאם לתוכניות האסטרטגיות שלה, שהביאו לחיזוק הפרופיל הפיננסי של הקבוצה.פעולות אלה כללו בין השאר ביצוע פרעונות מוקדמים למחזיקי אגרות החוב (סדרות י"ח ו- י"ט), בהיקף של כ- 385 מיליון ש"ח.בנוסף השלימה הקבוצה מהלך של הצעת רכש החליפין (החלפה מסדרה ל"א לסדרה ל"ד) בהיקף של כ-832 מיליון ש"ח ערך נקוב של סדרת ל"א, אשר הביא להארכת המח"מ של החוב האמור בתקופה של שנתיים נוספות.

פעילות האנרגיה בים הצפוני – רווחי שיא, גידול בהפקה היומית והערכות להנפקה

איתקה (Ithaca) הפועלת בים הצפוני, סיימה את הרבעון הראשון לשנת 2022 עם רווח נקי של 785 מיליון דולר לעומת 43 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.סך ההכנסות של איתקה לרבעון הסתכמו לכ- 745 מיליון דולר, לעומת 345 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

ה- EBITDAX של איתקה זינק ברבעון הראשון לשנת 2022 והסתכם בכ-474 מיליון דולר, לעומת 221 מיליון דולר בתקופה המקבילה, וזאת בין השאר בשל העליה בתפוקה

ברבעון הראשון של 2022 לצד העליה במחירי הגז והנפט.התפוקה בתקופת הדוח הסתכמה לכ-6.3 מיליון חביות לעומת כ-5.9 מיליון חביות בתקופה המקבילה אשתקד.התפוקה היומית הממוצעת ברבעון עמדה על 71 אלף שווה ערך חביות נפט ליום (MBOE/d), לעומת 65 אלף שווה ערך חביות נפט ליום (MBOE/d) בתקופה המקבילה וכ- 56 אלף חביות ליום בממוצע בשנת 2021.

במהלך הרבעון הראשון של שנת 2022 חתמה איתקה על מספר עסקאות הזדמנותיות בשוק האנרגיה בים הצפוני וזאת בהתבסס על האסטרטגיה של איתקה להגדיל את פרופיל ההפקה שלה, ולהאריך אותו, כחלק מהפעולות שנועדו לקדם את ההנפקה של איתקה בבורסה של לונדון במהלך שנת 2022.

בהתאם לכך, בחודש פברואר 2022, השלימה איתקה את רכישת מרובני היפנית (Marubeni Oil and Gas (U.K.) Limited).על פי דוח NSAI שפרסמה החברה, ליום 31 בדצמבר 2021 למרובני עתודות (2P) בסך כ-23.4 מיליון שווה ערך חביות נפט כאשר תזרים מהוון של העתודות האמורות, בשיעור היוון של 10%, מסתכם לסך של כ-404.6 מיליוני דולר.

הקבוצה מאחדת את הנכסים, ההתחייבויות ואת תוצאות הפעילות של מרובני בדוחות הכספיים החל ממועד השלמת העסקה.איתקה הכירה בתקופת הדוח ברווח הזדמנותי מעסקת מרובני בסך של כ- 601 מיליוני דולר וזאת בעיקר בהתבסס על ההפסדים הצבורים לצורכי מס של מרובני בהיקפים משמעותיים וכן כתוצאה מעליה במחירי הגז והנפט שחלה עד למועד השלמת העסקה.

בחודש פברואר 2022, התקשרה איתקה בהסכם עם Sumitomo Corporation לרכישת 100% מהון המניות של חברת Summit Exploration and Production Limited.בבעלות החברה הנרכשת נכסי גז ונפט מפיקים.השלמת העסקה מותנית, בין היתר, בהתקיימות התנאים המתלים שנקבעו בהסכם הרכישה.

לאחר תאריך המאזן, ביום 7 באפריל, 2022 התקשרה איתקה בהסכם לרכישת (100%) של Siccar Point Energy Limited שהיא בעלת זכויות בשיעורים שונים בנכסי נפט וגז מפיקים ובתגליות מסחריות באזור הים הצפוני.נכסי הנפט והגז של סיקאר פוינט כוללים עתודות נפט וגז מוערכות מסוג 2P ו-2C בהיקף כולל של כ-253 מיליון שווה ערך חביות נפט (MMBOE), מתוכן כ-53 מיליון חביות מסוג 2P.עם השלמת העסקה סך העתודות של איתקה מסוג 2P ו- 2C צפוי לגדול להיקף כולל של כ-573 מיליון חביות שווה ערך לנפט (MMBOE) כולל נכסי מרובני.

העסקה צפויה להגדיל את כושר ההפקה היומי של איתקה בכ-8,000-9,500 חביות ליום בממוצע, ולהעמיד את ההפקה היומית של איתקה על הטווח שבין 75,000-85,000 חביות ליום.לצד נכסי הנפט והגז, קיימים לסיקאר פוינט הפסדי מס צבורים בהיקף של כ-3 מיליארד דולר.התמורה הבלתי מותנית שנקבעה בהסכם עבור כל הון המניות של החברה הנרכשת, היא בסך של כ- 1.1 מיליארד דולר ארה"ב, בכפוף להתאמות מקובלות, אשר תשולם במועד השלמת העסקה.בכוונת איתקה לממן את התמורה באמצעות שימוש במסגרת האשראי מבוסס- עתודות RBL הקיימת היום לאיתקה, והניתנת למשיכה על ידה, ובאמצעות המזומנים הצפויים להצטבר בקופת איתקה ובקופת החברה הנרכשת החל מיום 1 בינואר, 2022 ועד למועד השלמת העסקה.בנוסף נקבעה במסגרת העסקה גם תמורה מותנית אשר יכולה להגיע בהתקיימות תנאים מסוימים עד ל- 360 מליוני דולר.קבוצת דלק מצידה לא לוקחת כל התחייבות בקשר עם ביצוע העסקה.

רכישת סיקאר פוינט מהווה חלק מהאסטרטגיה של איתקה להרחיב ולפתח את תחום פעילותה בים הצפוני בבריטניה ולהגדיל את כושר הייצור וביזור נכסיה.בכוונת איתקה למזג את פעילות החברה הנרכשת ולהמשיך ולפתח את הנכסים הנרכשים כחלק מההיערכות לקראת הנפקה ראשונית (IPO) בשנת 2022.להערכת איתקה, ככל שהעסקה תושלם, בשים לב לכמויות ההפקה ותחזית מחירי הנפט והגז שלה, ה-EBITDAX של איתקה בשנת 2022 צפוי לעמוד על סך של כ-2 מיליארד דולר.

 1. מניות בכתבה
 2. דלק קבוצה

2 תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה
 1. 1
  זה מה אני צכריז ואומר הגזיות שלנו

  המוכחות ומפיקות -ניסחרות בריצפה. וזה מכמה סיבות: 1. מחירי הגז מעולם בשחקים נושק ל 9$ למיליון יחידות תרמיות בריטיות. 2. המלחמה באוקראינה תזניק את הגז לשאים נוספים ,ארופה מנתקת את התלות בגז הרוסי שבנתה עליו המון צינור 2 לא יבנה. 3. הגז נחשב לאנרגיה ירורה. 4. המצרים מוכנים לנזיל כמה שיותר גז ממאגרי תמר וליוויתן (חבל שהספק צינור ההולכה מוגבל). 5. מה עם קונדס במאגרים?. 6. מה עם פוטנציאל נפט במאגרים. 7. קפריסין תורקיה.!!! 8. לתשובה מגיע פרס ישראל על העקשנות לגילוי ומינוף תגליות הגז. 9. העולם צמא לאנרגיה לאחר ההאטה הקורונה להנעת גלגלי המשק. דעה אישית ואין לראות בזאת המלצה
  למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

  יוסי54 24/05/2022 13:36

 2. 2
  אתה עושה בכוונה או מה?|26|

  למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

  הדר 24/05/2022 13:03