דוחות כספיים

בזק עם שיפור ניכר - הבנות הפכו רווחיות ויש מקום לגדול

חברת התקשות הגדולה בישראל זזה אומנם לאט אבל הכיוון נכון, הבנות הפכו מרוויחות, פלאפון עם זינוק ברווח ל-56 מיליון ש"ח, YES עברה לרווח של 10 מיליון ש"ח הרבעון וגידול במינויים

אלירן מדר 24/05/2022 09:38

א+א- 1

בזק החברה הישראלית לתקשורת ספקית התקשורת המובילה בישראל, פרסמה היום את תוצאותיה הכספיות לרבעון הראשון של שנת 2022, המשקפות גידול בהכנסות, שיפור במדדי הרווח המתואמים וגידול משמעותי בתזרים החופשי.

ההכנסות הסתכמו בכ-2.26 מיליארד שקל, עלייה של 1.5%, אשר נבעה בעיקר מגידול בהכנסות בזק קווי ופלאפון.

הוצאות שכר הסתכמו בכ-474 מיליון שקל, ירידה של כ-1.3%, אשר נבעה מירידה בבזק און-ליין ובבזק בינלאומי, בקיזוז גידול בבזק קווי.הוצאות ההפעלה הסתכמו בכ-827 מיליון שקל, ירידה של כ-0.5%.הוצאות פחת הסתכמו בכ-448 מיליון שקל, ירידה של כ-5.9%, אשר נבעה מקיטון במגזרי הקבוצה העיקריים, בקיזוז עלייה בבזק קווי.

הוצאות תפעוליות אחרות הסתכמו בכ-46 מיליון שקל לעומת הכנסות תפעוליות אחרות של כ-152 מיליון שקל ברבעון המקביל.השינוי נבע בבזק קווי בשל גידול בהוצאות הפרשה בגין תביעות משפטיות לעומת קיטון בהוצאות הפרשה ברבעון המקביל.כמו כן, הרבעון המקביל כלל רווח הון משמעותי ממכירת נכס מקרקעין בסך כ-125 מיליון שקל.

ה-EBITDA הסתכם בכ-908 מיליון שקל, ירידה של כ-14.5%.ה-EBITDA המתואם הסתכם בכ-958 מיליון שקל (שיעור EBITDA של 42.5%), עלייה של כ-4.4%, אשר נבעה בעיקר מהצמיחה בהכנסות בשילוב שיפור הרווחיות בפלאפון.

הרווח הנקי הסתכם בכ-282 מיליון שקל, ירידה של 30.9%.הרווח הנקי המתואם הסתכם בכ-322 מיליון שקל, עלייה של כ-7.7%.

התזרים החופשי הסתכם בכ-570 מיליון שקל, עלייה של כ-76.5% אשר נבעה בעיקר מפערי עיתוי בהון חוזר של פלאפון ובזק בינלאומי.

החוב הפיננסי נטו של הקבוצה הסתכם בכ-5.63 מיליארד שקל נכון ליום 31.3.2022, בהשוואה לכ-6.61 מיליארד שקל נכון ליום 31.3.2021, ירידה של כ- 14.8%.ביום 31.3.2022 יחס החוב נטו ל-EBITDA מתואם עמד על כ-1.7 בהשוואה לכ-2.0 ביום 31.3.2021.

  1. מניות בכתבה
  2. בזק

תגובה אחת

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה
  1. 1
    המשקיעים אוהבים|52|

    למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

    mvk 24/05/2022 10:27