חנן פרידמן, מנכל בנק לאומי קרדיט: אורן דאי

דוחות כספיים

בנק לאומי הרוויח ועתיד להרוויח יותר

עם מספר עסקאות מצוינות ממשיך למצב את עצמו כבנק המוביל בישראל, מכירת בית מאני וכן המיזוג של לאומי USA עם VALLEY מספק רווח נאה וכן מנוע צמיחה מהותי בארה"ב אשר ימשיך לספק דיבידנדים

אלירן מדר 24/05/2022 08:48

א+א- 2

הרווח הנקי ברבעון הראשון של 2022 הסתכם בכ-1.6 מיליארדי ₪, בהשוואה לכ-1.3 מיליארדי ₪ ברבעון המקביל אשתקד.

התשואה להון ברבעון הראשון של 2022 עמדה על כ-15.6%, בהשוואה לכ-14.2% ברבעון המקביל אשתקד.

דיבידנד – לאומי מחלק דיבידנד בסך של 322 מיליוני ₪, המהווים 20% מהרווח הנקי לרבעון הראשון של 2022.

צמיחה בתיק האשראי – הבנק המשיך למקד את הצמיחה שלו בתיק האשראי במגזר העסקי, המסחרי ובמשכנתאות.במהלך הרבעון הראשון של 2022 גדל תיק האשראי ב-7.6% ביחס ל-31 בדצמבר 2021.התיק העסקי גדל ב-11.2%, התיק המסחרי גדל ב-9.7% ותיק המשכנתאות גדל ב-4.2%.

הכנסות בגין הפסדי אשראי – ברבעון הראשון של 2022 נרשמה הכנסה בשיעור של כ-0.04% מהיתרה הממוצעת של האשראי לציבור, לעומת הכנסה בשיעור של כ-0.28% ברבעון המקביל אשתקד.ההכנסה ברבעון הראשון מקורה בעיקר בגביה, לצד גידול בהפרשה הקבוצתית, בין היתר, על רקע הגידול בתיק האשראי.

הכנסות הריבית נטו ברבעון הראשון של 2022 הסתכמו בכ-2.9 מיליארדי ₪, בהשוואה לכ-2.3 מיליארדי ₪ ברבעון המקביל אשתקד.הגידול בהכנסות הריבית הוא בעיקר כתוצאה מגידול בתיק האשראי של הבנק ופערי המדד בין התקופות.

הכנסות מימון שאינן מריבית ברבעון הראשון של 2022 הסתכמו ב-14 מיליוני ₪, בהשוואה ל-441 מיליוני ₪ ברבעון המקביל אשתקד.הקיטון בהכנסות נובע מהירידות בשוקי ההון ומהשפעת נגזרים והפרשי שער.

ההוצאות התפעוליות והאחרות ברבעון הראשון של 2022 ירדו ב-45 מיליוני ₪, קיטון של 2.4% לעומת הרבעון המקביל אשתקד.

השלמת מיזוג LEUMI USA עם VALLEY– בתאריך 1 באפריל 2022 הושלמה עסקת המיזוג בין LEUMI USA לבין VALLEY NATIONAL BANK.כתוצאה מהמיזוג יירשם רווח נטו ממס בסך של כ-645 מיליוני ₪, כאשר מתוך סכום זה כ-194 מיליוני ₪ נרשמו בתקופת הדו"ח, והיתרה תירשם ברבעון השני של 2022.

יחסי הון עצמי – יחס הון עצמי רובד 1 נכון ל-31 במרץ 2022 עמד על שיעור של 10.78%, ויחס ההון הכולל עמד על 13.54%.ב-1 באפריל 2022 צפוי יחס ההון העצמי לגדול בכ-0.5% בעקבות השלמת המיזוג.

מכירת בית מאני – כחלק מההיערכות להשלמת המעבר ללוד בשנת 2023, במהלך חודש אפריל 2022 התקשר הבנק בהסכם למכירת אחד מבנייני המטה שלו בתל-אביב.מכירה זו צפויה להניב לבנק רווח הון לפני מס של כ-524 מיליון ₪, שיירשם בשנת 2023.

2 תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה
 1. 1
  בנקים - בנקים אחרים נתנו לעובדי

  הקבלן בונוס כמו לעובדים הקבועים ללא הורדה בשכר עובדי קבלן אבל המנהל החדש/מתחיל עשה מעשה חמור מאוד חמור מאוד מקווה שיתקן זאת מיד יש לבנק רווחים גדולים מאוד בכול רבעון זה כתם לכל החיים
  למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

  DA55 24/05/2022 10:07

 2. 2
  בנק לאומי - הבנק היחיד במדינה שקיצץ

  בשכר של העובדים החלשים במשק , והם עובדים חיצונים עובדי קבלן. בזמן הקורונה במשך 18 חודשים בתחום המחשוב . בסך 10 אחוז פירסום יביא מקווה להחזר מידי תודה
  למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

  DA55 24/05/2022 10:01