דב קוטלר, מנכל בנק הפועלים קרדיט: גדי דגון

דוחות כספיים

ריקברי של 600 מיליון ש”ח המתיק את הרבעון לבנק הפועלים

בנק הפועלים לא מחלק דיבידנד אך בנטרול ההכנסות הלא צפויות של החזרי הפסדי האשראי הרווח האמיתי הוא 1 מיליארד ש"ח, הכנסות הבנק מעמלות ממשיכות לטפס לכ-900 מיליון ש"ח

חדשות ספונסר 23/05/2022 11:37

א+א-

בנק פועלים מפרסם הבוקר את הדוחות הכספיים לרבעון הראשון של שנת 2022:

תוצאות

הבנק מסכם את הרבעון הראשון של השנה ברווח נקי בסך 1,654 מיליון ש"ח בהשוואה ל-1,354 מיליון ש"ח ברבעון המקביל, גידול של 22.2%.הגידול ברווח הושפע מהמשך מגמת הצמיחה בפעילות הבנק וכן משינויים בשער המדד והכנסות מהפסדי אשראי.

שיעור התשואה להון על הרווח הנקי ברבעון עמד על 15.6% בהשוואה ל-13.5% ברבעון המקביל אשתקד.

סך ההכנסות עמדו ברבעון הראשון על 3,848 מיליון ש"ח בהשוואה ל-3,581 מיליון ש"ח ברבעון המקביל, גידול של 7.5% על רקע הצמיחה בפעילות הליבה של הבנק והשפעת השינויים בשער המדד.

איכות תיק האשראי של הבנק המשיכה לבוא לידי ביטוי במגוון פרמטרים, ביניהם הוצאות נמוכות בסעיף הפסדי אשראי.ברבעון הראשון נרשמה הכנסה נטו בסעיף הפסדי אשראי בסך 600 מיליון ש"ח בגין גידול בהיקפי הריקברי בתקופה.

יחס האשראי לציבור שאינו צובר הכנסות ריבית (NPL) נותר נמוך ועמד ברבעון על שיעור של 0.92%.

יחס היעילות (הוצאות תפעוליות מסך ההכנסות) מבטא את הגידול בהיקפי הפעילות והשמירה על משמעת הוצאות ועמד ברבעון הראשון של 2022 על 50.9%, בהשוואה ל-53.6% ברבעון המקביל אשתקד.

פועלים אקוויטי: פעילות ההשקעות הצומחת של ’פועלים אקוויטי’ (זרוע ההשקעות הריאליות של הבנק) הניבה רווח בסך 81 מיליון ש"ח ברבעון הראשון של השנה.תיק ההשקעות הסתכם בסוף הרבעון הראשון ב-3.8 מיליארד ש"ח, מזה השקעות בסך של כ-2.9 מיליארד ש"ח (לעומת 2.7 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2021), לצד התחייבויות להשקעה בסך של כ-0.9 מיליארד ש"ח.

צמיחה

הבנק המשיך ביישום האסטרטגיה שאימץ לצמיחה בעסקי הליבה תוך נקיטת גישה אשר מאזנת בין צמיחה, רווחיות ותיאבון הסיכון.

גישה זו נתמכת גם בשים לב להתפתחויות אפשריות שליליות של גורמי סיכון עולמיים המתבטאים בשלב זה בשיעורי אינפלציה גבוהים והאטה אפשרית בפעילות הכלכלית הגלובלית.

סך האשראי לציבור, נטו, הסתכם בסוף הרבעון הראשון ב-364.3 מיליארד ש"ח, בהשוואה ל-352.6 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2021 - גידול של 3.3% במהלך הרבעון.

הצמיחה בתיק האשראי ברבעון מתבטאת בגידול במרבית מגזרי הפעילות:

על רקע הימשכות הביקושים הגבוהים בשוק הדיור, ברבעון הראשון הבנק הגדיל את האשראי לדיור ללקוחותיו בהיקף של כ-4.6 מיליארד ש"ח המהווה גידול של 4.1% במהלך הרבעון.

האשראי המסחרי צמח ברבעון ב-3.7%, האשראי העסקי צמח ב-2.7%.

האשראי לעסקים קטנים צמח במהלך הרבעון ב-1.4%.

 

התפתחויות עיקריות בדוחות הכספיים לרבעון הראשון של שנת 2022

הכנסות מימון מפעילות שוטפת הסתכמו ברבעון הראשון של שנת 2022 ב-2,910 מיליון ש"ח בהשוואה ל-2,338 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, עלייה בשיעור של 24.5% על רקע הצמיחה בפעילות הליבה של הבנק והשפעת השינויים בשער המדד.

איכות תיק האשראי של הבנק המשיכה לבוא לידי ביטוי בהוצאות נמוכות בסעיף הפסדי אשראי.ברבעון הראשון נרשמה הכנסה נטו בסעיף הפסדי אשראי בסך 600 מיליון ש"ח בגין גידול בהיקפי הריקברי בתקופה בהשוואה להכנסות להפסדי אשראי בסך 508 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

ההוצאות התפעוליות והאחרות הסתכמו ברבעון הראשון ב-1,958 מיליון ש"ח בהשוואה ל-1,919 מיליון ש"ח ברבעון המקביל, עלייה של 2.0% שהושפעה בעיקרה מגידול בהוצאות השכר בשל גידול בהוצאה למענק עקב העלייה בשיעורי התשואה להון.

יחס היעילות (הוצאות תפעוליות מסך ההכנסות) המשיך להשתפר ועמד ברבעון הראשון על 50.9% בהשוואה ל-53.6% ברבעון המקביל אשתקד

  1. מניות בכתבה
  2. פועלים

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה