דוחות כספיים

הרווח של ישראכרט נפגע והמניה צונחת 5%

הכנסות ישראכרט ברבעון הראשון של שנת 2022 צמחו בכ-11% לכ-563 מיליון שקל, בהשוואה לכ-507 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, הוצאות התפעול הכבידו והרווח הנקי נחתך ב-33%

מערכת ספונסר 18/05/2022 11:28

א+א-

הכנסות ישראכרט ברבעון הראשון של שנת 2022 צמחו בכ - 11% לכ - 563 מיליון שקל, בהשוואה לכ - 507 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.לדברי החברה, הצמיחה נבעה בעיקר ממפעילות בכרטיסי אשראי, למרות הירידה הנוספת בעמלה הצולבת בתחילת השנה, וכן מגידול בהכנסות ריבית נטו, כתוצאה מהגידול בתיק האשראי.

ההכנסות מפעילות בכרטיסי אשראי ברבעון הראשון של שנת 2022 צמחו בכ - 14% לכ - 463 מיליון שקל, בהשוואה לכ - 405 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנה שעברה.הצמיחה נבעה בעיקר מגידול של כ - 14% במחזור העסקאות בכרטיסי אשראי המונפקים על ידי החברה ומעלייה בהכנסות המיוחסות לתיירות היוצאת והנכנסת, שהובילו לגידול בעמלות מעסקאות מט"ח, זאת למרות ירידת העמלה הצולבת משיעור של 0.55% ל - 0.525% בתחילת שנת 2022.נכון לסוף הרבעון הראשון, היקפי הפעילות המיוחסים לתיירות יוצאת ונכנסת טרם הגיע לרמות המייצגות טרום משבר הקורונה.

הכנסות ריבית נטו ברבעון הראשון של שנת 2022 צמחו בכ - 8% לכ - 111 מיליון שקל, בהשוואה לכ - 103 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, הן כתוצאה מגידול של כ - 225 מיליון שקל ביתרת האשראי לאנשים פרטיים והן מגידול של כ - 183 מיליון שקל ביתרת האשראי המסחרי.

ההוצאות בגין הפסדי אשראי ברבעון הראשון של שנת 2022 הסתכמו בכ - 31 מיליון שקל, בהשוואה לכ - 12 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, עלייה שנבעה בעיקר מגידול בסך המחיקות נטו על רקע גידול ביתרת חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי באחריות חברה.יצוין, כי בשלב זה הותירה החברה את שיעור ההפרשה הקבוצתית ללא שינוי ביחס לרבעון הקודם, כך ששיעור ההפרשה הקבוצתי טרם חזר לרמתו טרום משבר הקורונה.

ישראכרט סיימה את הרבעון הראשון של שנת 2022 עם רווח נקי בנטרול ההוצאות החד פעמיות של כ-63 מיליון שקל, לעומת רווח נקי בסך של כ-74 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.הירידה ברווח הרבעון נבעה לדבר החברה בעיקר מהגידול האמור בהוצאות בגין הפסדי אשראי מהרמה המייצגת ומעלייה בהוצאות התפעול שהושפעה בין היתר מעלייה בהיקפי הפעילות.ללא נטרול ההוצאות החד פעמיות הציגה ישראכרט ברבעון הראשון של שנת 2022 רווח נקי בסך של 50 מיליון שקל, כתוצאה מהכרה בהוצאות חד פעמיות בסך של כ - 17 מיליון שקל בגין קיצור תקופת השכירות בבניין ישראכרט הישן, עם המעבר למשרדים חדשים והחלטת החברה על הפסקת פרויקט להפעלת יישומון לתיקוף ותשלום עבור נסיעה בתחבורה ציבורית, בהתאם ליישום ולמיקוד של התכנית האסטרטגית.

הרווח הנקי ברבעון, מנוטרל הוצאות חד פעמיות, משקף תשואה להון ממוצע של כ - 9% והרווח הנקי ברבעון.ללא נטרול הוצאות חד פעמיות, הרווח משקף תשואה להון ממוצע של כ - 7.2%.

מחזור העסקאות בכרטיסי אשראי ברבעון עלה בכ - 14.1% לכ - 47.4 מיליארד שקל, לעומת כ - 41.5 מיליארד שקל ברבעון המקביל אשתקד.

נכון לסוף הרבעון ראשון של שנת 2022, מצבת הכרטיסים הפעילים של ישראכרט עמדה על כ - 4.27 מיליון כרטיסים, גידול של כ - 2% בהשוואה לכ - 4.19 מיליון כרטיסים בסוף הרבעון המקביל בשנה שעברה.כלו מר, מדובר בתוספת 84 אלף כרטיסים פעילים במהלך השנה האחרונה.בפעילות כרטיסי האשראי החוץ בנקאיים הפעילים, הציגה החברה עלייה גבוהה יותר ביחס לכרטיסי האשראי הבנקאיים, הן בקצב הנפקת כרטיסים והן במחזור העסקאות: מצבת כרטיסי האשראי החוץ בנקאיים הפעילים, עמדה על 1.21 מיליון כרטיסים, המהוה גידול של כ - 3.4% לעומת סוף הרבעון המקביל אשתקד, ועלייה של כ - 20% במחזור העסקאות בכרטיסי אשראי חוץ בנקאיים.

יתרת האשראי לאנשים פרטיים צמחה לכ - 4.15 מיליארד שקל, בהשוואה לכ - 4.11 מיליארד שקל בסוף שנת 2021 ובהשוואה לכ - 3.93 מיליארד שקל בסוף הרבעון המקביל, גידול רבעוני של כ - 1% וגידול שנתי של כ-6%.

ההון העצמי של ישראכרט עלה לכ-2.72 מיליארד שקל, בהשוואה להון עצמי של כ-2.53 מיליארד שקל בסוף הרבעון המקביל בשנה שעברה, על אף חלוקת דיבידנד בסך של כ - 148 מיליון שקל במהלך השנה האחרונה.

לחברה יחסי הון גבוהים מהדרישות הרגולטוריות: יחס ההון הכולל לרכיבי סיכון עומד על כ - 15.4% (לעומת דרישת מינימום פיקוחית של 11.5%) ויחס הון רובד ראשון לרכיבי סיכון העומד על כ - 14.4% (לעומת דרישת מינימום פיקוחית של 8%).

  1. מניות בכתבה
  2. ישראכרט

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה