גדעון תדמור, יור נאוויטס קרדיט: יח"צ

דוחות כספיים

הרווח הנקי של נאוויטס ברבעון עמד על 15.2 מיליון דולר, עלייה של 157%

החברה רשמה הכנסות של 35.7 מיליון דולר, עלייה של 94% לעומת הרבעון המקביל, בשל העלייה המשמעותית במחיר הנפט וכן בשל הגדלת ההפקה מנכסי הנפט שלה

מערכת ספונסר 18/05/2022 10:30

א+א-

נאוויטס פטרוליום מדווחת הבוקר כי ברבעון הראשון של השנה, רשמה הכנסות של 35.7 מיליון דולר, עלייה של 94% לעומת הרבעון המקביל (בנטרול הכנסות חד פעמיות), זאת בשל העלייה המשמעותית במחיר הנפט וכן בשל הגדלת ההפקה מנכסי הנפט של השותפות ב - 20%.הרווח הנקי של נאוויטס ברבעון עמד על 15.2 מיליון דולר, זינוק של כ- 157% לעומת הרבעון המקביל בשנת 2021.

במהלך הרבעון נאוויטס הפיקה ומכרה כ - 489 אלף חביות נפט, כאמור עלייה של כ - 20% לעומת נתוני הרבעון המקביל.עיקר העלייה נבעה מהשלמה מוצלחת של הקידוחים האופקיים בשדות דנברי, שתרמו לגידול של כ - 70 אלף חביות.
במהלך הרבעון חלה כידוע עלייה משמעותית במחירי הנפט כך שהמחיר הממוצע לחבית נפט WTI ברבעון הראשון של שנת 2022 עמד על כ - 95 דולר, לעומת מחיר ממוצע של כ - 58 דולר ברבעון הראשון של שנת 2021 (עלייה של כ - %64).מחירי הנפט המשיכו לעלות אף לאחר תום הרבעון הראשון.

ה - EBITDA של נאוויטס ברבעון הראשון עלה ב - 165% ל - 25.4 מיליון דולר, לעומת כ - 9.6 מיליון דולר ברבעון המקביל (בנטרול הכנסות חד פעמיות).פרויקט בקסקין תרם ל - EBITDA של השותפות כ - 16.1 מיליון דולר והנכסים היבשתיים תרמו ל - EBITDA כ - 11.8 מיליון דולר.

נאוויטס מציגה לראשונה נתוני IRR לפרויקטים שבבעלותה, הנמצאים בשלבי פיתוח או הפקה.הנתונים משקפים תשואות הן ברמת הפרויקט והן על ההון המושקע, ומתייחסים לפרויקט בקסקין והנכסים היבשתיים, וכן לפרויקט שננדואה, הנמצא בפיתוח (אשר מימונו, כולל הזרמת הון עצמי, הושלם):

בפרויקט בקסקין, תשואת הפרויקט הינה 56% והתשואה על ההון הינה 74%.
בפרויקט שננדואה, תשואת הפרויקט הינה 41% והתשואה על ההון הינה 55%.
בנכסי דנברי ונצ’ס היבשתיים, תשואת הפרויקט הינה 36% והתשואה על ההון הינה 48%.

נאוויטס מציינת כי החלה לבחון אפשרות למכירת השדות היבשתיים, שדות דנברי ונצ’ס וזאת בהמשך לעליית מחירי הנפט וההתפתחויות בביקוש לנכסים באזור עם הפקה חזקה ויציבה.לשם כך השותפות התקשרה עם שני בנקים ייעודיים לניהול תהליכי מכירה, אשר החלו בפעולות ראשוניות לאיתור רוכשים פוטנציאליים.

בהמשך לאסטרטגיית נאוויטס לאתר נכסי נפט הזדמנותיים בעלי פוטנציאל רב ובהמשך לדיווח קודם של השותפות על רכישת 65% בתגליות נפט מוכחת באיי פוקלנד, כשהעיקרית שבהן הינה תגלית Sea Lion, פרסמה השותפות דו"ח משאבים מותנים מעודכן לפרויקט, שהוכן על ידי NSAI.הדו"ח קובע כי חל גידול משמעותי בהיקף המשאבים, כאשר חלקה של נאוויטס מסתכם בכ - 293 מיליון חביות בקטגוריית 1C וב - 463 מיליון חביות בקטגורית 2C.

נאוויטס מעדכנת כי עבודות הפיתוח של פרויקט הדגל של השותפות, פרויקט שננדואה (388 מיליון חביות), אשר הגיע ל - FID-ולסגירה פיננסית במהלך שנת 2021, מתקדמות כמתוכנן על פי הלו"ז והתקציב של הפרויקט, עם השלמת התכנון ההנדסי של הבארות, תכנון מתקדם של עבודות הקידוח והזמנת הציוד הנדרש לצורך כך.פרויקט שננדואה צפוי להתחיל בהפקה מסחרית בסוף שנת 2024, בהיקף של כ - 80,000 חביות ביום .

נוסף על כך, במהלך הרבעון הראשון השלימה נאוויטס את קידוח הפיתוח השלישי במאגר בקסקין, ועבודות ההשלמה בקידוח צפויות בתחילת הרבעון השלישי.

יו"ר נאוויטס , גדעון תדמור: "תוצאות הרבעון הראשון משקפות צמיחה אמיתית הנובעת מגידול בהפקה ומהמגמה הנמשכת של עליית מחירי הנפט.כיום, יותר מתמיד, כולנו מבינים את החשיבות שביצירת מקורות אנרגיה מגוונים וברור כי הנפט יישאר מרכיב עיקרי והכרחי עוד שנים רבות.נאוויטס מוכיחה כי היא מיישמת בהצלחה אסטרטגיית איתור ורכישת נכסי נפט בתנאים הזדמנותיים, במגמה לפתחם ולהשביחם, תוך יצירת תזרים משמעותי, רווחיות וערך רב למשקיעי השותפות".

  1. מניות בכתבה
  2. נאוויטס פטר יהש

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה