קרן חזון, יו"ר ומנכ"לית תורפז תעשיות קרדיט: יח"צ

דוחות כספיים

תורפז: הרווח הנקי ברבעון עלה בכ-27% והסתכם ב-4 מיליון דולר

מכירות החברה ברבעון הראשון של השנה, צמחו בשיעור של 42.5% והסתכמו לסך של כ - 27.4 מיליון דולר אל מול הרבעון המקביל אשתקד

מערכת ספונסר 18/05/2022 09:29

א+א-

מכירות תורפז ברבעון הראשון של 2022 צמחו בשיעור של 42.5% והסתכמו לסך של כ - 27.4 מיליון דולר אל מול הרבעון המקביל אשתקד.הרווח הנקי גדל בכ - 26.8% והסתכם ברבעון הראשון לסך של כ - 4 מיליון דולר.הרווח הגולמי גדל בכ - 42.9% והסתכם ברבעון בכ - 10.7 מיליון דולר.

עוד מנתוני הרבעון: ה - EBITDA המתואם צמח ב - 35.4% לכ - 6.3 מיליון דולר.הרווח התפעולי הסתכם בכ - 4.6 מיליון דולר המשקף צמיחה של כ - 17.8% ביחס לרבעון המקביל אשתקד.שיעור הרווח התפעולי ירד מרמה של 20.1% ל - 16.6%, לדברי החברה כתוצאה מגידול בפחת נכסים בלתי מוחשיים שנוצרו ברכישות האחרונות, מהמשך גיוס צוות ניהולי ומחיזוק מטה החברה, לצורך תמיכה באסטרטגית הצמיחה המשולבת של קבוצת תורפז וכן מהשפעה חשבונאית בגין תכנית אופציות.

החברה רכשה בתחילת השנה את מלוא הון המניות של החברה הלטבית LORI העוסקת בייצור תמציות בשמים ושיווקן במזרח אירופה.בנוסף, תורפז השלימה בסוף הרבעון הראשון רכישה של 60% מהון המניות של חברת באלירום שמייצרת תמציות טעם טבעיות וסינתטיות במפעל בבאר טוביה.באפריל, השלימה תורפז את רכישת מלוא המניות של חברת פנטאור הישראלית המספקת פתרונות ייחודיים לתחום האפייה ופועלת בשוק הוייטנאמי ובדרום מזרח אסיה ומצטרפת לפעילותה של הקבוצה בוייטנאם באמצעות חברת הבת WFF, ועתידה לאפשר לקבוצה להרחיב ולהעמיק את פעילותה בשווקים המתפתחים בעולם.תוצאות פעילות באלירום ופנטאור יכללו בתוצאות פעילות קבוצת תורפז החל מהרבעון השני של השנה.

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם בסך של כ - 5.4 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2022, לעומת סך של כ - 1.9 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.החברה מדגישה כי מבנה ההון של הקבוצה ומינוף נמוך מאפשרים את יישום אסטרטגיית הצמיחה המשולבת של הקבוצה.

בתחום פעילות הריחות, הכנסות החברה עלו לכ - 5.9 מיליון דולר והרווח התפעולי עלה לכ - 1.7 מיליון דולר.שיעור רווחיות המגזר ירד, בשל איחוד תוצאות חברת LORI אשר רווחיותה נמוכה מרווחיות המגזר.

ההכנסות מתחום פעילות הטעמים, הוכפלו והסתכמו בכ - 13.1 מיליון דולר כשבמקביל הרווח התפעולי עלה לכ - 1.7 מיליון דולר ביחס לכ - 0.27 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.השיפור ברווחיות התפעולית מקורו בעיקר מיישום התוכנית ב - SDA לטיוב קווי מוצריה ופעולות להתייעלות תפעולית אשר הובילו לשיפור בשיעור הרווחיות התפעולית של SDA ברבעון הראשון של השנה.

בתחום פעילות חומרי ביניים לתעשיית הפארמה, חלה ירידה של כ - 2 מיליון דולר בהכנסות, לכ - 3.2 מיליון דולר ברבעון.על פי החברה, הירידה בהכנסות מגזר חומרי הביניים, נבעה מהפרשי עיתוי בקבלת הזמנות מלקוחות החברה בצפון אמריקה.ירידה זו קוזזה על ידי גידול בהכנסות במגזר חומריי גלם ייחודים, שנבעה מעיתוי קבלת הזמנות מלקוחות החברה באסיה.

קרן כהן חזון, מנכ"לית תורפז: "הנהלת החברה ועובדיה פועלים כדי ליישם את אסטרטגיית הצמיחה תוך המשך ביצוע רכישות גלובליות בתחומי פעילותה, המשך צמיחה אורגנית ומינוף הסינרגיה בין הרכישות והחברות בקבוצה.כל זאת, תוך שמירה על איתנותה הפיננסית של החברה התומכת באסטרטגיה זו."

חברת תורפז מפתחת, מייצרת ומשווקת תמציות ריח, תמציות טעם, חומרי ביניים לתעשיית הפארמה וחומרי גלם לתעשיית האגרו והכימיקלים העדינים.

  1. מניות בכתבה
  2. תורפז

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה