דוחות כספיים

יינות ביתן גדולה על אלקטרה צריכה

כפי שציינתי בעבר יידרש זמן רב לאלקטרה צריכה לעכל את יינות ביתן, הדוח הרבעוני היום מראה בדיוק למה, דוח רע מאוד, כאשר מרבית הרווח הוא משערוך נדל"ן, לחברה קמעונאית זהו בהחלט דגל אדום

אלירן מדר 17/05/2022 09:28

א+א- 1

כפי שציינתי בעבר יידרש זמן רב לאלקטרה צריכה לעכל את יינות ביתן, הדוח הרבעוני היום מראה בדיוק למה, ישנה השוואה טרם המיזוג לעומת לאחר המיזוג - הסעיפים מנופחים ומורכבים ממספר מחלקות אשר בוודאי מקשות על ניתוח הדוח, גידולים לא פרופורציונליים, דוח רע מאוד, גולת הכותרת כמובן היא ההבנה כי החברה הקמעונאית עם מחזור הכנסות של כמעט 1.5 מיליארד ש"ח (אותו בחברה אוהבים לציין) הרוויחה הרבעון בעיקר משערוך נדל"ן בגובה 31 מיליון ש"ח, זהו דגל אדום.

נכון, ייקח זמן לעכל את יינות ביתן, קרפור תצטרף, משקיע שרוצה לצאת למסע הזה צריך לזכור שחברות קמעונאיות בגודל של יינות ביתן לא תמיד מרוויחות למרות המחזורים הגדולים, עיין ערך מגה וגם יינות ביתן בעצמה אשר נרכשה עקב קשיים, אם ננטרל את השערוך נדל"ן - החברה הכניסה 10 מיליון ש"ח על 1.5 מיליארד שקל הכנסות.

עיקרי תוצאות הרבעון הראשון 2022

 

הכנסות החברה ברבעון הראשון של שנת 2022 עלו בכ-108% לכ-1.45 מיליארד שקל לעומת כ-697.2 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.הגידול בהכנסות נובע בעיקר מאיחוד מגזר קמעונאות מזון (רשת יינות ביתן) שתרם כ-688.4 מיליון שקל ברבעון וכן מאיחוד מגזר אחרים (פעילות בתחום מחנאות, ספורט ופנאי) שתרם כ-55.5 מיליון שקל.

 

הרווח הגולמי ברבעון הראשון של שנת 2022 עלה בכ-133.9% לכ-421.8 מיליון שקל (כ-29.1% מההכנסות), לעומת כ-180.3 מיליון שקל (כ-25.9% מההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד.העלייה בשיעור הרווח הגולמי הינה בעיקרה מכניסה לאיחוד של מגזר קמעונאות המזון (החל מה-27 במאי 2021) ומגזר אחרים (החל מה-1 ביולי 2021).

 

הרווח התפעולי ברבעון הראשון של שנת 2022 גדל בכ-89% לכ-85.7 מיליון שקל, לעומת כ-45.5 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

 

ברבעון הראשון של 2022 רשמה החברה הכנסות אחרות, נטו בסך כ-31 מיליון שקל, לעומת הוצאות אחרות, נטו בסך כ-3 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.ההכנסות ברבעון ב-2022 נבעו בעיקר משערוך הנדל"ן להשקעה שבבעלות החברה.

 

ברבעון הראשון של 2022 רשמה החברה הוצאות מימון, נטו בסך כ-27 מיליון שקל, לעומת הכנסות מימון, נטו בסך כ-1.1 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.הוצאות המימון, נטו נבעו, בעיקר מכניסה לאיחוד של מגזר קמעונאות מזון בסך של כ-20.4 מיליון שקל ומגזר אחרים וכן, מהוצאות ריבית על הלוואות בנקאיות ואגרות חוב שהונפקו על ידי החברה בסך של כ-2.4 מיליון שקל.

 

הרווח הנקי של החברה ברבעון הראשון של שנת 2022 עלה בכ-17.6% לכ-41.9 מיליון שקל, לעומת רווח נקי של כ-35.6 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד

 

ה-EBITDA של החברה ברבעון הראשון של שנת 2022 זינק בכ-85% לכ-125 מיליון שקל, לעומת כ-67 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד,ההון העצמי של החברה, ליום ה-31.3.2022 הסתכם בכ-1.24 מיליארד שקל.

 

תוצאות המגזרים ברבעון הראשון של 2022

 

במגזר מוצרי צריכה חשמליים, ההכנסות ברבעון הראשון של שנת 2022 עלו לכ-324.6 מיליון שקל, לעומת כ-322.3 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.בנטרול מחזור המכירות אשתקד של החברה הנכדה בצרפת של חברת הבת, שנמכרה בחודש אפריל 2021, רשמה החברה ברבעון הראשון של 2022 צמיחה של כ-10.9% בהכנסות מגזר זה.העלייה בהכנסות נבעה בעיקר כתוצאה מגידול במכירות בתחום מערכות החימום לייצוא, בתחום המזגנים בישראל ובתחום המערכות הסולאריות, שפעילותו החלה בתחילת הרבעון הרביעי אשתקד, והתקזזה בירידה בתחום סחר המותגים בעיקר בשל עיתוי חג הפסח.

הרווח המגזרי ברבעון עלה בכ-7.4% לכ-38.8 מיליון שקל, לעומת כ-36.1 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.הגידול ברווח נבע בעיקר מגידול במכירות.

 

במגזר קמעונאות חשמל, במסגרתו מפעילה החברה את הרשתות מחסני חשמל ושקם אלקטריק, הסתכמו ההכנסות ברבעון הראשון של 2022 בכ-420.7 מיליון שקל לעומת כ-423.5 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.הירידה במכירות נבעה בעיקרה מעיתוי חג הפסח וכן מיום בחירות שחל ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח המגזרי ברבעון הראשון של 2022 עמד על כ-17 מיליון שקל (כ-3.9% מהמכירות במגזר), לעומת כ-23 מיליון שקל (כ-5.5% מהמכירות במגזר) ברבעון המקביל אשתקד.הירידה נובעת בעיקרה מעיתוי החג ויום הבחירות, כאמור.

 

במגזר קמעונאות מזון, במסגרתו מאחדת החברה החל מיום 27 במאי, 2021 את תוצאות יינות ביתן, מחזור המכירות והרווח המגזרי ברבעון הראשון של 2022 הסתכמו בכ-688 מיליון שקל וכ-4.4 מיליון שקל, בהתאמה.

 

במגזר נדל"ן להשקעה ההכנסות ברבעון הסתכמו בכ-2.8 מיליון שקל לעומת כ-3.1 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.הרווח המגזרי ברבעון טיפס לכ-34 מיליון שקל, לעומת כ-3.1 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.העלייה ברווח המגזרי נובעת משיערוך הנדל"ן להשקעה שבבעלות החברה בראשון לציון.

 

במגזר אחרים, הכולל פעילות בתחום מחנאות, ספורט ופנאי שאוחדה החל מה-1 ביולי 2021, הסתכמו ההכנסות בכ-55.5 מיליון שקל, והרווח המגזרי הסתכם בכ-8.7 מיליון שקל.מגזר זה כולל את פעילות סער, הכוללת את מותגי הפנאי והטיולים של קולומביה אאוטסיידרס ושבילים.

 

תגובה אחת

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה
  1. 1
    כתבה מקבילה של ביז מעניין כל אחד

    חושב אחרת|12|
    למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

    אלישיב12 17/05/2022 09:49